「legislation」の英語-フィンランド語辞書

EN

「legislation」フィンランド語 翻訳

EN legislation
volume_up
{名詞}

legislation
Finally, European legislation clearly prevails over national legislation.
Lisäksi EU:n lainsäädäntö menee selkeästi kansallisen lainsäädännön edelle.
Better legislation, subsidiarity and proportionality and smart regulation (
Parempi lainsäädäntö, toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaate sekä järkevä sääntely (
As for the sites, legislation already makes provision for hazard studies.
Mitä tulee laitoksiin, lainsäädäntö edellyttää jo turvallisuusselvitysten tekemistä.

"legislation"の類義語(英語):

legislation

フィンランド語での"legislation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOne such piece of legislation is the one on unfair terms of consumer contracts.
Yksi tällainen lainsäädännön osa koskee kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja.
EnglishThere are over a dozen items of European legislation on energy efficiency alone.
Yksistään energiatehokkuudesta on laadittu yli tusinan verran yhteisön säädöksiä.
EnglishThe Council position remained set on cases provided for in national legislation.
Asiassa päätettiin korostaa kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä tapauksia.
EnglishLegal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Säädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
EnglishThis is one of the key pieces of legislation in the economic governance package.
kirjallinen. - (PT) Tämä on keskeinen osa talouden ohjauspaketin lainsäädäntöä.
EnglishThis has been achieved less through legislation than through technical progress.
Tämä saavutus johtuu pikemminkin teknisestä kehityksestä kuin lainsäädännöstä.
EnglishIf our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
Jotta lainsäädäntömme olisi uskottavaa, sen täytäntöönpanon on oltava tehokasta.
EnglishI do not see why women should be outside the scope of legislation on equality.
En ymmärrä, miksi naisia pitäisi kohdella poikkeuksina tasa-arvolainsäädännössä.
EnglishMany have said it and many continue to say it: we require a break in legislation.
Monet ovat sen sanoneet ja monet sanovat edelleen: tarvitsemme lainsäädäntötauon.
EnglishHow much longer will we go on drafting legislation that is divorced from reality?
Kuinka kauan aiomme vielä laatia todellisuudelle täysin vierasta lainsäädäntöä?
EnglishThe question is whether this is the most appropriate legislation for doing so.
On vain mietittävä, onko tämä kaikkein asianmukaisin säädös tähän tarkoitukseen.
EnglishThis is a balanced piece of legislation and one which I feel happy to support.
Lainsäädäntöehdotus on tasapainoinen, ja olen iloinen voidessani kannattaa sitä.
EnglishECB Opinion on Greek legislation relating to credit and financial institutions
EKP:n lausunto luotto- ja rahoituslaitoksia koskevasta lainsäädännöstä Kreikassa
EnglishECB Opinion on Lithuanian legislation relating to minimum reserve requirements
EKP:n lausunto vähimmäisvarantovaatimuksia koskevasta lainsäädännöstä Liettuassa
EnglishECB Opinion on Community legislation relating to medium-term financial assistance
EKP:n lausunto keskipitkän ajan rahoitustukea koskevasta yhteisön lainsäädännöstä
EnglishECB Opinion on legislation related to payment and settlement systems in Bulgaria
EKP:n lausunto maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevasta Bulgarian lainsäädännöstä
EnglishThe Commission also resolutely opposes any such legislation in our Member States.
Komissio niin ikään vastustaa jyrkästi tällaista lainsäädäntöä jäsenvaltioissa.
EnglishThis proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
Erityisesti ammattiyhdistysliike on arvostellut tätä lakiehdotusta melkoisesti.
EnglishPortugal has had a transitional period in which to adapt national legislation.
Portugali on voinut mukauttaa kansallista lainsäädäntöään siirtymäkauden aikana.