「handwriting」の英語-フィンランド語辞書

EN

「handwriting」フィンランド語 翻訳

EN handwriting
volume_up
{名詞}

handwriting (同様に: hand, script, writing)
volume_up
käsiala {名詞}
I mean, my dad had a very distinctive wrapping style, and my mother's handwriting was so close to Santa's.
Isälläni oli hyvin yksilöllinen paketointitapa, ja äitini käsiala oli niin samanlaista kuin Joukupukin.
On the basis of a simple handwriting analysis that revealed that his noughts were slightly smaller than the other numbers, he was immediately remanded in custody.
Pelkän käsiala-analyysin perusteella kävi ilmi, että hänen silmukkansa olivat hieman pienempiä kuin kyseisissä numeroissa, ja hänet pidätettiin välittömästi.
handwriting
Tap the Actions menu, and then tap Convert Handwriting to Text.
Napauta Toiminnot-valikkoa ja napauta sitten Muunna käsinkirjoitus tekstiksi.
The more handwriting samples you provide, the better the chances that your handwriting will be recognized.
Mitä enemmän käsinkirjoitusnäytteitä annat, sitä todennäköisempää on, että käsinkirjoitus tunnistetaan.
The handwriting is also selected in your note to provide context for the text that you're correcting.
Käsinkirjoitus on myös valittuna muistiinpanossa korjattavan tekstin kontekstiksi.

"handwriting"の類義語(英語):

handwriting
English

フィンランド語での"handwriting"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd my father left me a legacy of his handwriting through letters and a notebook.
Minun isäni testamenttasi minulle käsinkirjoittamansa kirjeet ja muistikirjan.
EnglishThe handwriting that corresponds to the word appears in the Ink from note box.
Sanaa vastaava käsinkirjoitettu teksti näkyy Muistiinpanon kirjoitus -ruudussa.
EnglishHandwriting recognition personalization is available for the following languages:
Käsinkirjoituksen tunnistuksen mukauttaminen on käytettävissä seuraavissa kielissä:
EnglishIt can be frustrating if your Tablet PC doesn't recognize your handwriting correctly.
Joskus voi olla harmillista, jos lehtiö-PC ei tunnista käsinkirjoitustasi oikein.
EnglishTap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
Napauta sanan yläpuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Lisää käsinkirjoitussanastoon.
EnglishIn the writing area, write the word that you want to add to the handwriting dictionary.
Kirjoita kirjoitusalueelle sana, jonka haluat lisätä käsinkirjoitussanastoon.
EnglishYou can use handwriting recognition or the touch keyboard to enter text.
Voit kirjoittaa tekstiä käsinkirjoituksen tunnistuksella tai kosketusnäppäimistöllä.
EnglishFor more information, see Handwriting personalization on a Tablet PC.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Käsinkirjoituksen mukauttaminen lehtiö-PC:ssä.
EnglishBut what happens if the program that you're using doesn't recognize your handwriting?
Mutta mitä tapahtuu, jos käyttämäsi ohjelma ei tunnista käsialaasi?
EnglishThe writing pad and character pad convert handwriting into typed text.
Kirjoituskenttä ja merkin syöttökenttä muuntavat käsinkirjoituksen konekirjoitustekstiksi.
EnglishFor more information, see Report handwriting recognition errors to Microsoft.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Käsinkirjoituksen tunnistamisen virheiden raportoiminen Microsoftille.
EnglishThere are several things that you can do to improve handwriting recognition.
Voit parantaa käsinkirjoituksesi tunnistusta monin eri tavoin.
EnglishOpen Handwriting Personalization by tapping the Start button .
Avaa Käsinkirjoituksen mukauttaminen napauttamalla Käynnistä-painiketta.
EnglishYou can save your handwriting samples and come back to provide more handwriting samples at any time.
Voit tallentaa käsinkirjoitusnäytteet ja jatkaa uusien näytteiden antamista myöhemmin.
EnglishMost people experience better handwriting recognition accuracy with the writing pad.
Useimmat käyttäjät kokevat, että käsinkirjoituksen tunnistus toimii paremmin kirjoituskenttää käytettäessä.
EnglishThey can also convert your handwriting into typed text.
Lehtiö-PC voi myös muuntaa käsinkirjoituksen elektroniseksi tekstiksi.
EnglishDraw a loop around the handwriting that you want to convert.
Piirrä ympyrä muunnettavan käsinkirjoituksen ympärille.
EnglishYour feedback can then be used to improve the handwriting recognizer in future versions of Windows.
Palautteen avulla käsinkirjoituksen tunnistustoimintoa voidaan sitten parantaa tulevissa Windows-versioissa.
EnglishBy providing samples of your handwriting, you can train your Tablet PC to recognize your handwriting style.
Kun annat näytteitä käsinkirjoituksesta, voit opettaa lehtiö-PC:n tunnistamaan käsinkirjoitustyylisi.
EnglishThe handwriting in your note remains unchanged.
Muistiinpanossa oleva käsinkirjoitettu teksti ei muutu.