「gateway」の英語-フィンランド語辞書

EN

「gateway」フィンランド語 翻訳

EN gateway
volume_up
{名詞}

gateway

フィンランド語での"gateway"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Se on portti Aasian ja Lähi-idän markkinoille ja energian siirtoreiteille.
EnglishInstead, these drugs – for example, cannabis – are often the gateway to other drugs.
Sen sijaan nämä huumeet, esimerkiksi kannabis, johtavat usein muiden huumeiden käyttöön.
EnglishThe Start menu is the main gateway to your computer's programs, folders, and settings.
Käynnistä-valikko on ovi tietokoneen ohjelmiin, kansioihin ja asetuksiin.
EnglishThese are the gateway to hard drugs, which lead to abuse and social destitution.
Ne johtavat kovien huumeiden käyttöön ja sosiaaliseen kurjuuteen.
EnglishAs soon as international control ends, that gateway will be closed.
Sillä hetkellä, kun kansainvälinen valvonta loppuu, myös tämä ovi sulkeutuu.
EnglishThat would obviously be a major gateway of access for many Internet users.
Näin pystyttäisiin varmasti tavoittamaan monia Internetin käyttäjiä.
EnglishI believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Liikkuvuuden vapaus on mielestäni portti demokratiaan ja tietoon.
EnglishOn the contrary, I think that Turkey could become a gateway for terrorism.
Päinvastoin: uskon, että Turkista voi tulla portti, jonka kautta terrorismi leviää Eurooppaan.
EnglishFor other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.
Jotkut taas ovat sitä mieltä (kuten osa jäsenistä), että tuet ovat lähinnä väylä petoksille.
EnglishIt is a special gateway between our old continent and the New World.
Se on erityinen käytävä vanhan mantereemme ja uuden maailman välillä.
EnglishThe Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Yhteisön rekisteröidyt tavaramerkit ja mallit ovat tie sisämarkkinoille.
EnglishSlovenia is the gateway to the Western Balkans, and Europe's path leads through this gateway.
Slovenia on portti Länsi-Balkanille, ja Euroopan tie johtaa sen läpi.
EnglishOf course, these must not act as a gateway for social dumping.
Ne eivät luonnollisesti saa toimia porttina sosiaaliselle polkumyynnille.
EnglishThese instructions are available from the Gateway to the European Union.
Nämä ohjeet ovat saatavilla Euroopan unionin portaalin kautta.
EnglishIt will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union.
Se on portti kohti ehdokkuutta Euroopan unionin jäseneksi.
EnglishWhen the if parameter is omitted, the interface is determined from the gateway address.
Jos if-parametri jätetään pois, järjestelmä määrittää liittymän yhdyskäytävän osoitteen perusteella.
EnglishDon't configure a default gateway for any other network adapter.
Älä määritä oletusyhdyskäytävää millekään muulle verkkosovittimelle.
EnglishI refuse to witness humanity going through that gateway.
En suostu todistamaan sitä, että ihmiskunta joutuu tälle portille.
EnglishYour router's IP address is listed next to Default Gateway.
Reitittimen IP-osoite näkyy Oletusyhdyskäytävä-kohdan vieressä.
EnglishConsider using a router (also called a residential gateway device) to share an Internet connection.
Harkitse reitittimen (eli kotiverkon yhdyskäytävälaitteen) käyttämistä Internet-yhteyden jakamiseen.

他の言葉