「fundamental」の英語-フィンランド語辞書

EN

「fundamental」フィンランド語 翻訳

EN fundamental
volume_up
{形容詞}

fundamental (同様に: basic, constituent, elementary, essential)
Another fundamental point is the progress in the Intergovernmental Conference.
Toinen olennainen asia on edistyminen hallitustenvälisessä konferenssissa.
Accessibility of information will undoubtedly play a fundamental role in this change.
Tietojen saatavuudella on tässä muutoksessa kiistatta olennainen merkitys.
That is a fundamental achievement of our common system of European law.
Se on yhteisen Euroopan lainsäädäntöjärjestelmämme olennainen saavutus.
fundamental (同様に: basal, basic, cardinal, elementary)
As regards fundamental and applied research, I think this is a matter of balance.
Perus- ja soveltavan tutkimuksen tapauksessa minusta on kysymys tasapainon löytämisestä.
The EU sees itself as a system of values based on fundamental rights and human rights.
EU on ymmärretty perus- ja ihmisoikeuksiin pohjautuvaksi arvojärjestelmäksi.
Dramatic economic growth in Asian countries conceals serious breaches of fundamental and human rights.
Aasian maiden huima talouskasvu kätkee alleen vakavia perus- ja ihmisoikeusloukkauksia.
fundamental
The fundamental point is that human rights in China remain absolutely dire.
Perimmäinen asia on se, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on edelleen erittäin huono.
The fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Minun täytyy valitettavasti todeta, että parlamentin jäsenen perimmäinen rooli ei ole hallita.
There is a fundamental question that arises from time to time.
On eräs perimmäinen kysymys, joka ilmenee aika ajoin.
fundamental

"fundamental"の類義語(英語):

fundamental

フィンランド語での"fundamental"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOne of the fundamental mistakes of the 2002 reform was excessive centralisation.
Yksi vuoden 2002 uudistuksen suurimmista virheistä oli liiallinen keskittäminen.
EnglishThe stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Korostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
EnglishThat constitutes fundamental assent to the content of the constitutional treaty.
Tämä tarkoittaa, että perustuslakisopimuksen sisältö hyväksytään pohjimmiltaan.
EnglishThey threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
Ne uhkaavat keskeisiä ihmisoikeuksia kuten oikeutta elämään ja terveydenhuoltoon.
EnglishSo we have made these ten changes which are, however, of fundamental importance.
Siksi teimme nämä kymmenen vaihdosta, jotka ovat kuitenkin olennaisen tärkeitä.
EnglishSince the beginning of the CAP there have been fundamental changes to its tasks.
YMP:n alkamisesta lähtien sen tehtäviin on tehty perustavanlaatuisia muutoksia.
EnglishThis, I believe, was the fundamental reason why my country did not join the euro.
Mielestäni tämä oli keskeinen syy siihen, että maani ei liittynyt euroalueeseen.
EnglishThis state of affairs undermines the fundamental principles of the EU Treaties.
Tällainen asiaintila on täysin EU:n perussopimusten perusperiaatteiden vastainen.
EnglishSocial fundamental rights form part and parcel of traditional fundamental rights.
Sosiaaliset perusoikeudet kuuluvat erottamattomasti perinteisiin perusoikeuksiin.
EnglishWe are talking about freedom, security and justice: three fundamental principles.
Puhumme vapaudesta, turvallisuudesta ja oikeudesta - kolmesta perusperiaatteesta.
EnglishPoverty and social exclusion violate human dignity and fundamental human rights.
Köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen loukkaavat ihmisarvoa ja perusihmisoikeuksia.
EnglishThis report is on an area that is fundamental to the future of the EU: tourism.
Tämä mietintö liittyy EU:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevaan alaan: matkailuun.
EnglishThe problem in question should be a fundamental challenge for the Member States.
Tämän kysymyksen pitäisi olla perustavanlaatuisena haasteena jäsenvaltioille.
EnglishMobility of students and teachers is a fundamental aspect of professional mobility.
Opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus on tärkeä osa ammatillista liikkuvuutta.
EnglishIt is fundamental because of what happened the other evening outside this Chamber.
Se on oleellista sen vuoksi, mitä parlamentin ulkopuolella toissailtana tapahtui.
EnglishThat is the aim of the Agency for Fundamental Rights which is to be set up soon.
Tämä on perusoikeusviraston tavoite, ja kyseinen virasto olisi avattava pian.
EnglishThese are some of the fundamental reasons why we are voting against this report.
Nämä ovat eräitä keskeisiä syitä, joiden vuoksi äänestimme mietintöä vastaan.
EnglishThis will complete the European Union system of protection of fundamental rights.
Tämä täydentää perusoikeuksien suojaamista koskevaa Euroopan unionin järjestelmää.
EnglishInvoking this 'fundamental right' is, in reality, only a 'hotch-potch' utopia.
Tähän "perusoikeuteen" vetoaminen on todellisuudessa vain sekasotkuinen utopia.
EnglishHowever, the truth is that these solutions do not solve the fundamental issues.
Totuus on kuitenkin se, että näillä ratkaisuilla ei ratkaista peruskysymyksiä.