「to fade」の英語-フィンランド語辞書

EN

「to fade」フィンランド語 翻訳

EN to fade
volume_up
[faded|faded] {動詞}

All other open windows temporarily fade away to reveal the selected window.
Muut avoimet ikkunat häipyvät tilapäisesti näkyvistä ja vain valittu ikkuna jää näkyviin.
In this context, there is much talk of public deficits, the spending of Member States is being attacked, but the fall in tax receipts is allowed to fade into the background.
Tässä yhteydessä puhutaan paljon julkisista vajeista ja hyökätään jäsenvaltioiden rahankäyttöä vastaan, mutta verotulojen laskun sallitaan häipyä taustalle.
The grass and foliage may have faded, but not the playful spirits of the doggies in this free theme for Windows.
Ruoho ja lehdet ovat saattaneet jo haalistua, mutta tämän maksuttoman Windows -teeman koirien leikkisyys ei.
to fade (同様に: to evaporate)
We must not allow our vision to fade away, nor must we, under any circumstances, abandon a common Europe with a common constitution!
Emme saa nyt antaa visioidemme haihtua emmekä missään olosuhteissa saa hylätä yhteistä Eurooppaa, jolla on yhteinen perustuslaki!
to fade (同様に: to darken, to dusk)
I am very pleased that this assessment given by the European Policy Centre is starting to fade.
Olen erittäin tyytyväinen siihen, että EPC:n (European Policy Centre) arvostelu alkaa vaimeta.
to fade
volume_up
häipyä kuulumattomiin {動} (äänestä)
to fade
volume_up
kuihtua [kuihdun|kuihtunut] {動} (kukasta)
to fade
to fade (同様に: to bleach)

フィンランド語での"to fade"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishWe should not abandon vast areas of our countries, where human activity will fade away.
Emme saa hylätä maissamme valtavia maa-alueita, joilta ihmisten toiminta katoaa.
EnglishAll other open windows temporarily fade away to reveal the selected window.
Muut avoimet ikkunat häipyvät tilapäisesti näkyvistä ja vain valittu ikkuna jää näkyviin.
EnglishYou might choose to use a popular and great-looking transition like a Fade.
Voit valita yleisen ja hyvältä näyttävän siirtymän, kuten häivytyksen.
EnglishYou can fade audio in or out by adding a Fade In or Fade Out audio effect.
Voit voimistaa tai häivyttää äänen lisäämällä Alkuhäivytys- tai Loppuhäivytys-äänitehosteen.
EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
Kansalliset valuutat alkavat kadota vuonna 1999 euron hyväksi.
EnglishLet us hope that this is only a snapshot in time, and one that will soon fade away.
Toivoa sopii, että tämä on vain nopeasti ohimenevä ilmiö.
EnglishThey are not one-minute wonders which hit the headlines for a day and then fade away.
Nämä asiat eivät ole ohimeneviä ilmiöitä, jotka ovat etusivujen juttuja yhden päivän ajan ja jotka sitten unohdetaan.
EnglishThe open windows fade from view, revealing the desktop.
Avoimet ikkunat häviävät näkyvistä ja työpöytä tulee näkyviin.
Englishclick Clip, point to Audio, and then click Fade In or Fade Out.
Valitse Leike, Ääni ja Alkuhäivytys tai Loppuhäivytys.
EnglishTo make the music fade in or out, click the music.
Lisää alku- tai loppuhäivytys valitsemalla ensin musiikin.
EnglishIf you want the sound to fade in or out when it plays, select the Fade in or Fade out check boxes.
Jos haluat lisätä häivytyksen soittoäänen alkuun tai loppuun, valitse Alkuhäivytys- tai Loppuhäivytys -valintaruutu.
EnglishTo make the music fade in, click the Fade in list, and then click the speed for the music to fade in.
Jos haluat lisätä musiikin alkuhäivytyksen, napsauta Alkuhäivytys-luetteloa ja valitse musiikin alkuhäivytyksen nopeus.
EnglishTo make the music fade out, click the Fade out list, and then click the speed for the music to fade out.
Jos haluat lisätä musiikin loppuhäivytyksen, napsauta Loppuhäivytys-luetteloa ja valitse musiikin loppuhäivytyksen nopeus.
EnglishThey don't usually fade in and out.
Tavallisesti ne eivät haalistu tai voimistu vähitellen.
EnglishTo fade audio in or out, do the following:
Voit voimistaa tai häivyttää äänen seuraavasti:
EnglishAll in all they keep their heads down and wait for European disapproval to fade into general indifference.
Lyhyesti sanottuna teeskennellään mahtavaa, ja odotetaan, että eurooppalainen paheksunta häviää yleiseen piittaamattomuuteen.
EnglishCommunist nostalgia in Russia will soon fade once people see how well things are going across the border.
Kommunistisesta nostalgiasta Venäjällä ei tule niin pitkäaikaista, jos menestyksekkäät naapurimaat voivat toimia esimerkkeinä.
EnglishThe Minsk regime hopes that, in time, the Belarus story will fade in importance in the international media.
Minskin hallitus toivoo, että Valko-Venäjän tapahtumat kadottavat aikanaan merkityksensä kansainvälisissä tiedotusvälineissä.
EnglishIt appears that human rights issues fade into the background if military or economic interests are at stake.
Näyttää siltä, että ihmisoikeuskysymykset jäävät taka-alalle, jos pelissä on panoksena sotilaallisia tai taloudellisia etuja.
EnglishThe core responsibility does not fade away.
Niiden keskeinen vastuu ei lakkaa mihinkään.

他の言葉