「entrance」の英語-フィンランド語辞書

EN

「entrance」フィンランド語 翻訳

EN entrance
volume_up
{名詞}

entrance (同様に: admittance, door, doorway, entranceway)
The purpose of the entrance building is to create a functional and visual link between the Grossmarkthalle and the double office tower.
Sisäänkäynti yhdistää omana rakennelmanaan Grossmarkthallea ja toimistotorneja niin toiminnallisesti kuin visuaalisestikin.
entrance (同様に: advent, arrival, entry)
entrance (同様に: door, entry)
volume_up
ovi {名詞}
entrance (同様に: entrance hall, entry)
entrance (同様に: entry, gate, port, portal)
volume_up
portti {名詞}
entrance (同様に: entry)

"entrance"の類義語(英語):

entrance

フィンランド語での"entrance"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMy entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Useiden blogien laatijat ovat reagoineet nopeasti astumiseeni verkkoavaruuteen.
EnglishIn some Member States, such as Hungary, universities have entrance examinations.
Joissakin jäsenvaltioissa, kuten Unkarissa, yliopistoihin järjestetään pääsykokeet.
EnglishWe met at the protocol entrance and it is bitterly cold outside this morning.
Tapasimme tänä aamuna pääsisäänkäynnin luona, ja ulkona on purevan kylmää.
EnglishAs from today, pictures of them will be displayed at the entrance to our Chamber.
Tästä päivästä lähtien panttivankien kuvat ovat esillä istuntosalimme sisäänkäynnin luona.
EnglishSecondly, Madam President, I drive a normal passenger car into the entrance of our car park.
Toiseksi, arvoisa puhemies, ajan aivan tavallisella henkilöautolla parkkitaloomme.
EnglishThe staff who are stationed at the visitors' entrance in the LOW Building are freezing.
Vierailijoiden sisäänkäynnin luona LOW-rakennuksessa työskentelevät työntekijät palelevat.
EnglishFrom which I conclude that our security around the entrance is far from guaranteed.
Totean siis, ettei meidän kenenkään turvallisuus ole taattu tämän talon sisäänkäynnin kohdalla.
EnglishSo many back doors have since been created that it is difficult to locate the main entrance.
Tämän jälkeen on luotu niin monia takaportteja, että pääsisäänkäyntiä on vaikea hahmottaa.
EnglishThat is why the appointed place was Luxemburgplein right next to the entrance to Parliament.
Tästä syystä paikaksi sovittiin Luxemburgin aukio aivan parlamentin sisäänkäynnin vieressä.
EnglishYou will have noticed that the attendance lists have not yet been posted at the entrance to the chamber.
Lienette huomanneet, että läsnäololistat eivät ole vielä salin sisäänkäynnin luona.
EnglishYou enter the renovated and converted Grossmarkthalle via the main entrance below the entrance building.
Kunnostettuun ja muunnettuun Grossmarkthalleen mennään pääsisäänkäynnistä.
EnglishMr President, the situation around the entrance to the Channel Tunnel has been chaotic for months.
Arvoisa puhemies, Kanaalin tunnelin alkupäässä on ollut kaoottinen tilanne jo kuukausien ajan.
EnglishPredictions are a photograph at a given moment and not an anticipation of the entrance examination.
Ennuste on tietyn hetken kuvaus, eikä sen avulla voida ennakoida rahaliiton tulevaa kehitystä.
EnglishPerhaps it would be possible for the point to be set up on the other side, near the entrance.
Voitaisiin kenties käyttää toisen puolen sisäänkäyntiä.
EnglishWe are not carrying out an entrance examination ahead of time.
Tavoitteena ei ole ennakoida siirtymistä yhteiseen rahaan.
EnglishOn 27 July 2003 a tanker, the , with a local pilot at the helm, ran aground at the entrance to the port of Karachi.
-niminen tankkeri ajautui 27.� heinäkuuta� 2003 matalikolle Karachin sataman edustalla.
EnglishI would like to ask you to instruct the relevant department to ensure that the entrance area is made safe again.
Pyydän, että asianomainen yksikkö määrätään tekemään sisäänkäyntialue jälleen turvalliseksi.
EnglishIf you think of it, the whole system of public education around the world is a protracted process of university entrance.
Jos ajattelette asiaa, koko järjestelmä on pidennetty pääsykoeprosessi yliopistoille.
EnglishApplication forms to join the Socialist Group in the European Parliament can be found at the entrance.
Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen ryhmän jäsenhakemuskaavakkeita löytyy salin sisäänkäynnin luota.
EnglishIndividuals: No need to apply, simply go to the visitors’ entrance 15 minutes before the start of the tour.
Euroopan parlamentin infopiste: ma - pe klo 9.00 - 17.15