「elementary」の英語-フィンランド語辞書

EN

「elementary」フィンランド語 翻訳

EN elementary
volume_up
{形容詞}

elementary (同様に: basic, easy, plain, silly)
'Elementary, my dear Watson!' is what I feel I must say at this moment, meaning that it is obvious that one must intervene to stop uncontrolled and illegal immigration.
Mieleeni tuli nyt lausahdus "Yksinkertaista, rakas Watson!", koska haluan sanoa, että on selvää, että meidän pitää toimia hallitsemattoman ja laittoman maahanmuuton pysäyttämiseksi.
elementary (同様に: basic, constituent, essential, fundamental)
elementary (同様に: basal, basic, cardinal, fundamental)
elementary (同様に: comfortable, cushy, easy, lazy)
elementary (同様に: constitutive)
Religious freedom is an elementary human right, which you must press for!
Uskonnonvapaus on perustava ihmisoikeus, johon yritätte puuttua!
elementary (同様に: rudimentary)

"elementary"の類義語(英語):

elementary

フィンランド語での"elementary"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is the elementary alphabet and this alphabet vibrates in quantum mechanics.
Nämä ovat peruskirjaimet ja nämä kirjaimet värähtelevät kvanttimekaniikan mukaan.
EnglishWe cannot avoid taking a decision as regards which elementary aspects we want to focus on.
Emme voi olla tekemättä päätöstä siitä, mihin perusnäkökulmiin haluamme keskittyä.
EnglishThe requirement that ships discharge their waste in port follows the same elementary logic.
Siinä mielessä on luonnollista velvoittaa alukset luovuttamaan jätteet satamissa.
EnglishThey are quite elementary and the credibility of biotechnology is at stake here.
Ne ovat molemmat todella perusluonteisia ja tässä on pelissä myös geenitekniikan uskottavuus.
EnglishIt is a question of elementary justice in the system, and it should be corrected.
Tässä on kyse järjestelmän perusoikeudesta, ja asia pitäisi korjata.
EnglishYet we know that this register lacks elementary legal safeguards.
On kuitenkin osoittautunut, että SIS-rekisterin oikeusturva on erittäin huono.
EnglishThe hunting methods fail to comply with even the most elementary principles.
Metsästysmenetelmät eivät täytä edes alkeellisimpia periaatteita.
EnglishHowever, that does not enable us to dispense with certain elementary principles and rules.
Se ei kuitenkaan vapauta meitä tekemästä joitakin sääntöjä ja toiminnan perusperiaatteita.
EnglishWhere that is concerned, we are talking about an elementary part of European policy.
Sen osalta puhumme EU:n politiikan perustavanlaatuisesta osasta.
EnglishWe know that many aircraft do not respect elementary safety rules.
Tiedämme, etteivät useat ilma-alukset noudata turvallisuuden perusnormeja.
EnglishThe rapid adoption and implementation of these proposals is elementary.
Näiden ehdotusten nopea hyväksyntä ja täytäntöönpano on olennaista.
EnglishUsually, NGOs also provide their female patients with elementary hygiene education.
Yleensä kansalaisjärjestöt tarjoavat naispuolisille potilailleen myös hygienian perusteiden opetusta.
EnglishNGOs generally organise elementary hygiene education for women.
Kansalaisjärjestöt järjestävät yleensä perusluonteista terveydenhoitokoulutusta naisille.
EnglishAnd I've taken the liberty of putting in just the five years of elementary school sugar, just from milk.
Ja otin vapauden laittaa tähän viiden peruskouluvuoden sokerit pelkästään maidosta.
EnglishIn some respects it is contrary to the elementary requirements and the ideals of our European project.
Joiltain osin sopimus on Euroopan hankkeemme perusvaatimusten ja ihanteiden vastainen.
EnglishThe action of ETA is a righteous expression of the struggle for recognition of something quite elementary.
ETAn toiminta on oikeutettua kamppailua tärkeän asian tunnustamisen puolesta.
EnglishThis is a question of elementary respect for European rules.
Tässä on kyse eurooppalaisten sääntöjen perustavasta kunnioittamisesta.
EnglishRegarding elementary school, unfortunately, we do not have studies similar to the PISA one.
Ala-asteen opinnoista meillä ei valitettavasti ole PISA-tutkimuksen kaltaisia vastaavia tutkimuksia.
EnglishMr President, Commissioner, we appear to have lost our elementary knowledge of biology.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vaikuttaa siltä, että olemme unohtaneet biologian perustiedot.
English(DA) Mr President, one of the most elementary tasks of a parliament is to scrutinise the finances.
(DA) Arvoisa puhemies, yksi parlamentin olennaisimmista tehtävistä on käydä läpi rahoitustoimia.