EN

editing {名詞}

volume_up

"editing"の類義語(英語):

editing
English
edition
edit

フィンランド語での"editing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMost graphics editing programs let you specify a rendering intent for a picture.
Useimmissa kuvankäsittelyohjelmissa voi määrittää kuvan värien hahmonnusasetuksen.
EnglishRather, it is just a matter of simple editing.
Tämä ei ole suuri poliittinen kysymys, vaan kyse on yksinkertaisesta muokkauksesta.
EnglishWordPad is a text-editing program you can use to create and edit documents.
WordPad on tekstinkäsittelyohjelma asiakirjojen luomista ja muokkaamista varten.
EnglishWeb-based viewing and editing of Word, Excel, PowerPoint, and OneNote files
Word-, Excel-, PowerPoint- ja OneNote-tiedostojen tarkastelu ja muokkaus verkossa
EnglishThe photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.
Valokuva on ehkä poistettu tai siirretty sen jälkeen, kun valitsit sen muokattavaksi.
English11:30 And in some cases, our desire to be original is actually a form of editing.
11:30 Joskus halumme olla omintakeisia on eräänlainen seulonnan muoto.
EnglishUnder Video Tools, on the Edit tab, in the Editing group, click Split.
Valitse Videotyökalut-osan Muokkaa-välilehti ja valitse Muokkaaminen-ryhmästä Jaa.
EnglishGet great sound in your movie by using the audio editing tools in Movie Maker.
Voit lisätä ja muokata elokuvasi ääniä käyttämällä Elokuvatyökalun äänenmuokkaustyökaluja.
EnglishAfter you’ve got your files in Windows Movie Maker, you can start editing.
Kun olet saanut tiedostot siirrettyä Windows Movie Makeriin, voit aloittaa muokkauksen.
EnglishYour picture or graphics editing program might also let you choose color profiles.
Myös kuvankäsittelyohjelma saattaa sallia väriprofiilin valitsemisen.
EnglishIf you make a mistake while you're editing the text in your document, you can always undo it.
Jos teet virheen muokatessasi asiakirjan tekstiä, voit kumota tekemäsi toiminnon.
EnglishFor more information about editing pictures, search for "pictures" in Help and Support.
Lisätietoja kuvien muokkaamisesta löydät hakusanalla "kuvat" Ohjeesta ja tukipalveluista.
EnglishThese keys are used for moving around in documents or webpages and editing text.
Näitä näppäimiä käytetään asiakirjassa tai verkkosivuilla liikkumiseen ja tekstin muokkaamiseen.
EnglishOn the Select an AutoMovie editing style page, select an AutoMovie editing style.
Valitse automaattisen elokuvan muokkaustyyli Valitse automaattisen elokuvan muokkaustyyli -sivulla.
EnglishI also think that the standard of its editing is continuing to improve.
Olen myös sitä mieltä, että sen laatimisessa on edistytty jatkuvasti.
EnglishTry opening the file in a video editing program and resaving the file in a supported format.
Avaa tiedosto videomuokkausohjelmassa ja tallenna se tuetussa muodossa.
EnglishYou can split a video into two smaller items and then continue editing.
Voit jakaa videon kahteen osaan ja jatkaa sen jälkeen muokkaamista.
EnglishThe Magnifier is a viewing and editing tool used with input devices such as a mouse.
Suurennustyökalu on hiirissä ja muissa syöttölaitteissa käytettävä tarkastelu- ja muokkaustyökalu.
EnglishIt is not a decision on the transitional regime itself, but simply a piece of editing.
Kyseessä ei ole varsinaisesti siirtymäjärjestelyä koskeva päätös vaan ainoastaan kielellinen muutos!
EnglishNeed help editing Microsoft Office documents on SkyDrive?
Tarvitsetko apua Microsoft Office -tiedostojen muokkaamisessa SkyDrivessä?