「do you want」の英語-フィンランド語辞書

EN

「do you want」フィンランド語 翻訳

「do you want」の文脈の例文を見てください。

"do you want"に類似した翻訳-フィンランド語

do 名詞
to-do 名詞
to do 動詞
you 所有名詞
you
Finnish
to want 動詞

フィンランド語での"do you want"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English   Commissioner, do you want to talk about the next European Parliament elections?
   Arvoisa komission jäsen, haluatteko puhua seuraavista parlamenttivaaleista?
EnglishOf course I know exactly what the Commission will say: do you want more bureaucracy?
Tiedän varsin hyvin, että komissio sanoo siitä: haluammeko lisää byrokratiaa?
EnglishMadam President, do you want to wait until the meeting has finished here or not?
Arvoisa puhemies, haluatteko vai ette, että odotan, kunnes kokous on ohi?
EnglishIs that still the case, or do you want to say something after all, Mr President?
Pitääkö tämä vielä paikkansa vai haluatteko sittenkin sanoa jotakin, arvoisa puheenjohtaja?
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
Kun menen Kongoon, kenen kanssa haluatte minun puhuvan ellei juuri valtion päämiehen kanssa.
EnglishDo you want a REACH apple that turns rotten or a core that grows?
Teidän täytyy valita, haluatteko REACH-omenan, joka mätänee, vai siemenen, joka kasvaa?
EnglishDo you want to become active, or are you looking for a new challenge?
Haluatko toimia aktiivisesti yhteiskunnassa tai etsitkö uusia haasteita?
EnglishDo you want your comment that I am the best vice-president to be recorded in the Minutes?
Haluatteko, että huomautuksenne siitä, että olen paras varapuhemies, kirjataan pöytäkirjaan?
EnglishAn answer please – how long do you want to abuse our patience?
Vastatkaapa siihen, kuinka kauan oikein aiotte koetella kärsivällisyyttämme?
EnglishDo you want to know how inflation is measured? And when a country is ready to join the euro area?
Ja milloin inflaatiovauhti on sellainen, että maa on valmis liittymään euroalueeseen?
EnglishDo you want higher environmental standards but at a greater cost or not?
Halutaanko tiukempia ympäristönormeja korkeampaan hintaan vai ei?
EnglishDo you want to form cheap, docile workers to generate huge profits?
Haluatteko saada halpoja ja mukautuvaisia työntekijöitä, joilla saadaan valtavia tuottoja?
EnglishDo you want to preserve your personal files, settings, and programs?
Haluatko säilyttää henkilökohtaiset tiedostot, asetukset ja ohjelmat?
EnglishDo you want to see untouched nature and a different culture?
Haluatko nähdä koskematonta luontoa ja tutustua toisenlaiseen kulttuuriin?
EnglishJust give us one answer, what is your timetable, when do you want our answer?
Haluan teiltä vastauksen vain yhteen kysymykseen: mikä on aikataulunne eli milloin haluatte vastauksemme?
EnglishDo you want to keep it all, or do you want to send some amount back?
Haluatko pitää kaiken, vai lähettää osan rahoista takaisin?
EnglishMrs Hardstaff, do you want to add anything in conclusion?
Rouva Hardstaff, haluatteko sanoa vielä jotakin keskustelun lopuksi?
English2:55 CA: What do you -- I mean -- do you want to build another one?
2:55 CA: Mitä aiot -- tarkoitan -- aiotko rakentaa toisen?
EnglishSo do you want the high-power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive?
Halutaanko hallitseva johtaja, jolla on korkea testosteronitaso, mutta joka stressaa pahasti?
EnglishTherefore, how do you want to ensure that the EU's alternatives can be considered in future?
Siksi kysyn, miten aiotte varmistaa sen, että Euroopan unioni ottaa tulevaisuudessa huomioon myös vaihtoehdot?

他の言葉

English
  • do you want

bab.laの英語-日本語辞書を見てみてください。