「dimmed」の英語-フィンランド語辞書

EN

「dimmed」フィンランド語 翻訳

EN dimmed
volume_up
{形容詞}

dimmed

"dimmed"の類義語(英語):

dimmed
English
dim

フィンランド語での"dimmed"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishYou pointed out that we have slightly dimmed the lighting in the Chamber.
(FR) Huomautitte, että olemme himmentäneet hieman istuntosalin valaistusta.
EnglishIt is regrettable that this spirit of Helsinki has dimmed in recent years.
On valitettavaa, että tämä Helsingin henki on viime vuosina heikentynyt.
EnglishTherefore, it is doubly important to ensure that this guiding light is not dimmed in any way.
Siksi on entistä tärkeämpää varmistaa, että tätä malliasemaa ei heikennetä millään tavalla.
EnglishIf you are logged on as a standard user, the button will be dimmed, which means it's unavailable.
Jos olet kirjautunut sisään peruskäyttäjänä, painike näkyy himmeänä.
EnglishWhen you do so, the skipped items appear dimmed in the List pane.
Tällöin ohitetut kohteet näkyvät luetteloruudussa himmennettyinä.
EnglishThe dimming of your desktop is referred to as the secure desktop because other programs can't run while it's dimmed.
Himmennettyä työpöytää kutsutaan suojatuksi työpöydäksi, koska muita ohjelmia ei voida suorittaa, kun se on on himmennetty.
EnglishIf the Remove Task Manager properties appear dimmed, your network administrator has prevented you from changing these settings.
Jos Poista Tehtävienhallinta -toiminnon ominaisuudet näkyvät himmennettyinä, verkonvalvoja on estänyt asetusten muuttamisen.
EnglishA check mark next to the command indicates the feature is turned on, and items that you skip will appear dimmed in the List pane.
Valintamerkki komennon vieressä osoittaa, että ominaisuus on käytössä ja ohittamasi kohteet näkyvät luetteloruudussa himmennettyinä.
EnglishIf a check box is partially checked or is dimmed, then some of the items inside the folder are turned on and some are turned off.
Jos valintaruutu on osittain valittu tai se näkyy himmennettynä, osa kansiossa olevista kohteista on käytössä ja osa poissa käytöstä.
EnglishFor more information about how items can be dimmed by skipping them, see Create or change a regular playlist in Windows Media Player.
Lisätietoja kohteiden himmentämisestä ohittamalla ne toiston aikana on ohjeaiheessa Tavallisen soittoluettelon luominen tai muuttaminen Windows Media Playerissa.
EnglishI also want to say, Mr President, that expectations about 'communitarization' of the various sectors of the third pillar have currently dimmed a little.
Haluan myös sanoa, arvoisa puhemies, että tällä hetkellä "yhteisöllistämisen" herättämät odotukset kolmannen pilarin eri sektoreilla ovat hieman himmentyneet.
EnglishTo sum up, over these last five years there have been many shadows which have dimmed the good work done by so many Commissioners, starting with Mrs Loyola de Palacio.
Kaiken kaikkiaan viimeisten viiden vuoden aikana monet epäkohdat ovat himmentäneet monien komission jäsenten, ennen kaikkea jäsen Loyola de Palacion, hienon työn arvoa.
EnglishFor information about how items can be dimmed by skipping them, see the procedure about skipping items in a playlist in Create or change a regular playlist.
Tietoja ohittamalla tapahtuvasta kohteiden himmentämisestä on soittoluettelon kohteiden ohittamista koskevassa osassa ohjeaiheessaTavallisen soittoluettelon luominen tai muuttaminen.

他の言葉