「diminishing」の英語-フィンランド語辞書

EN

「diminishing」フィンランド語 翻訳

EN diminishing
volume_up
{形容詞}

diminishing

フィンランド語での"diminishing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishInflation expectations are diminishing and remain anchored to price stability.
Inflaatio-odotukset laskevat ja pysyvät ankkuroituina hintavakauden määritelmään.
EnglishNon-compliance with obligations may result in the diminishing or suspension of aid.
Velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa avun vähentämiseen tai keskeyttämiseen.
EnglishThe prosperity gap between the north and south of the Mediterranean is not diminishing.
Varallisuuserot Välimeren pohjois- ja eteläpuolen välillä eivät ole pienenemässä.
EnglishIndeed its share of added value has been diminishing for some decades.
Palkkojen osuus lisäarvosta on todellakin laskenut jo muutaman vuosikymmenen ajan.
EnglishThe climate is changing, biodiversity is suffering and natural resources are diminishing.
Ilmasto muuttuu, biologinen monimuotoisuus kärsii ja luonnonvarat vähenevät.
EnglishI thought the whole point of quotas was to prevent diminishing stocks.
Luulin, että kiintiöiden tarkoitus oli juuri estää kalakantojen väheneminen.
EnglishYou have done so without diluting or diminishing the effectiveness of the proposal.
Näin on tehty laimentamatta tai vähentämättä ehdotuksen tehokkuutta.
EnglishAs regulation increases in complexity and breadth, the law of diminishing returns kicks in.
Koska sääntely mutkistuu ja laajenee, vähenevän tuoton laki alkaa vaikuttaa.
EnglishBased on forecasts of diminishing supplies, importers drive up prices.
Maahantuojat nostavat hintoja alentuneiden tuotantoennusteiden perusteella.
EnglishThe greenhouse effect of CO2 is logarithmic; that is, it is a law of diminishing returns.
Hiilidioksidin kasvihuonevaikutus on logaritminen, toisin sanoen vähenevän tuoton laki.
EnglishIt is true that the discrepancies between the policies of both sides are now diminishing.
On totta, että tällä hetkellä kummankin osapuolen politiikat ovat lähentyneet toisiaan.
EnglishThe controversy has had the direct result of diminishing the effectiveness of both partners.
Erimielisyyden välittömänä seurauksena molempien kumppaneiden tehokkuus on vähentynyt.
EnglishAt the very least therefore, the law has reached the point of diminishing return.
Laki on siksi tullut vähintäänkin vähenevän tuoton vaiheeseen.
EnglishIn spite of diminishing fish stocks in the waters, there will always be a demand for fish.
Pienenevistä kalakannoista huolimatta myös kalalle on aina kysyntää.
EnglishThe process is even more painful, since internal borders and barriers are diminishing and disappearing.
Prosessi on jopa vielä piinallisempi, koska sisäiset rajat heikentyvät ja häviävät.
EnglishSociety's hysteria, which was particularly marked in Germany, is diminishing.
Yhteiskunnan, ja erityisesti Saksan, hysteria laantuu.
EnglishThe EU needs its own resources in the context of future diminishing budgets in the EU Member States.
EU tarvitsee omia varoja EU:n jäsenvaltioiden talousarvioiden pienentyessä tulevaisuudessa.
EnglishPoverty is not diminishing, but spreading with each year that passes.
Köyhyys ei ole vähenemässä, se lisääntyy vuosi vuodelta.
EnglishThe situation is quite good in the EU generally, but at the same time poverty is not diminishing.
Yleisesti ottaen tilanne on suhteellisen hyvä Euroopan unionissa, mutta köyhyys ei kuitenkaan pienene.
EnglishThis would have negative implications by diminishing the competitive pressures to which Member States are exposed.
Tällä olisi kielteisiä seurauksia, koska se vähentäisi jäsenvaltioiden kilpailupaineita.