「depression」の英語-フィンランド語辞書

EN

「depression」フィンランド語 翻訳

EN depression
volume_up
{名詞}

1. 通常

depression (同様に: dejection, disheartenment, downer, funk)
volume_up
masennus {名詞}
Depression is currently the most serious problem affecting our society.
Masennus on tällä hetkellä kaikkein vakavin yhteiskuntaamme koskettava ongelma.
Real depression is being sad when everything in your life is going right.
Oikea masennus on surullisena olemista, kun kaikki elämässäsi menee oikein.
Depression and anxiety disorders are the most common mental health problems experienced in Europe.
Masennus ja ahdistuneisuus ovat yleisimpiä mielenterveysongelmia Euroopassa.
depression (同様に: bill, calculation, check, count)
volume_up
lasku {名詞}
depression (同様に: calculation, computation)
depression
volume_up
depressio {名詞}
Depression also seems to be commoner among women.
Sitten on sairauksia, jotka vaikuttavat naisiin eri tavoin kuin miehiin: sydän- ja verisuonitaudit ja alkoholismi; myös depressio näyttää olevan yleisempää naisilla.
depression (同様に: drawdown)
depression
volume_up
apeus {名詞}

2. 経済

depression
volume_up
lama {名詞}
The 1930s Depression was the result of hoarding by surplus countries.
1930-luvun lama aiheutui ylijäämäisten valtioiden omaisuuden haalimisesta.
As the recession turned into a deep depression, unemployment and social tension grew and the political consequences of the tension led to the Second World War.
Taantuman muuttuminen syväksi lamaksi lisäsi työttömyyttä ja yhteiskunnallisia jännitteitä, joiden poliittiset seuraukset johtivat toiseen maailmansotaan.
depression
volume_up
lamakausi {名詞}
depression

3. 気象学

depression

4. 正式

depression (同様に: dent, dip, impression, imprint)
volume_up
painauma {名詞}
depression (同様に: dip, glen, coomb, hollow)
volume_up
notko {名詞}
depression (同様に: sinkhole, hollow)
volume_up
vajoama {名詞}

フィンランド語での"depression"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English7:07 There are three things people tend to confuse: depression, grief and sadness.
7:07 Ihmiset sekoittavat helposti kolme asiaa: masennuksen, surun ja alakulon.
EnglishFrank Russakoff had the worst depression perhaps that I've ever seen in a man.
Frank Russakoff kärsi ehkä pahimmasta masennuksesta, joka voi tulla ihmisen osaksi.
EnglishDo we know how those that suffer from them recover from depression and at what cost?
Kuinka ne, jotka toipuvat taloudellisesta taantumasta, tekevät sen ja millä hinnalla?
EnglishIn fact, there are even higher levels of depression in Eastern and Central Europe.
Itä- ja Keski-Euroopassa masennusta esiintyy itse asiassa vielä enemmän.
EnglishA reaction to the medication the clinic gave me for my depression left me suicidal.
Terveysasemalta saamani masennuslääkiyksen seurauksena minulle tuli itsemurha-ajatuksia.
English6:12 I want to say that the treatments we have for depression are appalling.
6:12 Väitän, että masennuksen nykyiset hoitokeinot ovat tyrmistyttäviä.
EnglishWe could also add, as our rapporteur does, the 121 million people living with depression.
Voisimme myös lisätä, kuten esittelijä, 121 miljoonaa masennuksesta kärsivää ihmistä.
EnglishOver-tiredness, depression, heart attacks and suicides are not fabrications but reality.
Yliväsymys, hermoromahdukset, sydänkohtaukset ja itsemurhat eivät ole tarinaa vaan totta.
EnglishPutting irony aside, the global economy is facing the worst recession since the Great Depression.
Vakavasti puhuen maailmantalous on pahimmassa taantumassa sitten suuren laman.
EnglishAnd I went out and I interviewed person after person who was suffering with depression.
Lähdin haastattelemaan monia ihmisiä, jotka kärsivät masennuksesta.
EnglishThe most important cause of the global depression at that time was a resurgence of protectionism.
Maailmanlaajuisen laman tärkein syy tuolloin oli protektionismin esiintulo.
EnglishIt is even being compared with the Great Depression of the 1920s in the US.
Sitä on jopa verrattu Yhdysvaltain 1920-luvun suureen lamaan.
EnglishHowever, economic depression is not a time for moral depression.
Talouden taantuma ei kuitenkaan ole oikea aika moraaliselle taantumalle.
EnglishThe economic depression in Europe has lasted at least ten years.
Euroopan talouden laskusuuntaus on kestänyt ainakin kymmenen vuotta.
EnglishWe know that the majority of suicide cases are linked to mental health, particularly depression.
Tiedämme, että valtaosa itsemurhista liittyy mielenterveysongelmiin, erityisesti masennukseen.
EnglishMental illnesses, a flood of suicides and depression have become a threat to contemporary society.
Mielisairauksista, itsemurhien tulvasta ja masennuksesta on tullut uhka nyky-yhteiskunnalle.
EnglishIt is estimated that by 2020 depression will be the most common illness in the developed world.
Arvioidaan, että vuoteen 2020 mennessä masennuksesta tulee kehittyneen maailman yleisin sairaus.
EnglishAnd no one's talking about depression, but we need to be, because right now it's a massive problem.
Kukaan ei puhu masennuksesta, mutta meidän pitäisi, koska juuri nyt se on massiivinen ongelma.
EnglishIn a way, every meeting prior to Johannesburg is the cause of ever increasing depression.
Jollakin tavoin jokaisen Johannesburgin huippukokousta edeltävän kokouksen jälkeen mieli muuttuu synkemmäksi.
EnglishThese stresses lead to depression, burnout and similar disorders among around a third of carers.
Stressi johtaa masennukseen, loppuun palamiseen tai vastaaviin ongelmiin noin kolmasosalla hoitajista.