EN

to cross [crossed|crossed] {動詞}

volume_up
Very soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
Matkustajajunien veturit ja liikkuva kalusto voivat myös pian ylittää rajoja.
On the other hand, internet advertising can very easily cross a country's borders.
Toisaalta Internet-mainonta ylittää hyvin helposti valtioiden rajat.
Sometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
Toisinaan on kuitenkin voitava hieman ylittää rajoja demokratian vuoksi.
In my country, 80% of the people are baptised and wear a cross their whole life.
Kotimaassani 80 prosenttia ihmisistä on kastettu ja käyttää ristiä läpi koko elämänsä.
The Red Crescent and the Red Cross are being prohibited from providing any assistance whatsoever.
Punaista puolikuuta ja Punaista ristiä on estetty tarjoamasta minkäänlaista apua.
We did not think anyone would fire on the Red Cross.
Sanonnan mukaan "Punaista ristiä ei ammuta" .
For some people it is a way of life to be at cross purposes and oppose everything.
Joidenkin elämäntyyliin kuuluu vastustaa asioita.
We cannot combat nationalist attitudes while at the same time saying no to a cross-frontier dialogue with young people in Turkey.
Emme voi vastustaa kansallismielisiä mielipiteitä ja olla samanaikaisesti välittämättä nuorison rajat ylittävästä vuoropuhelusta myös Turkin kanssa.
to cross (同様に: to crisscross)
to cross (同様に: to exceed)

フィンランド語での"to cross"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThis is a prime example of an area in which cross-border cooperation is necessary.
Tämä on erinomainen esimerkki alasta, jolla rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen.
EnglishThe nations of Europe have a right to freedom, to truth, to God and to the Cross.
Euroopan kansakunnilla on oikeus vapauteen, oikeuteen, Jumalaan ja kristinuskoon.
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
EnglishI do not think we need that for cross-border trade; there is no necessity there.
Minusta me emme tarvitse tätä rajat ylittävälle kaupalle; se ei ole välttämätöntä.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Siellä kokeillaan nyt raideleveyden muunninta rajan ylityksen helpottamiseksi.
EnglishUnlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
EnglishI myself should like to see opportunities exist for cross-border union rights.
Itse haluaisin, että siinä tarjottaisiin rajat ylittäviä järjestäytymisoikeuksia.
EnglishWe must improve the cost efficiency of the supervision of cross-border activities.
Meidän on parannettava rajat ylittävien toimien valvonnan kustannustehokkuutta.
EnglishParliament and the EU Council to charge the same fees for cross-border and national
neuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
EU:ssa on pyritty monin eri keinoin edistämään maiden rajat ylittävää yhteistyötä:
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
EU: n rajat ylittävät päätökset kuuluvat tuolle toimeenpanovaltaiselle elimelle.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Sopeutumista koskeva kysymys on monialainen ja vaikuttaa moniin politiikanaloihin.
EnglishThe EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
EU ei ole 13 vuodessa onnistunut ratkaisemaan tätä rajat ylittävää ongelmaa.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Siinä mentäisiin jo liian pitkälle, emmekä todellakaan toivo niin tapahtuvan.
Englishon a preferred infrastructure for the processing of cross-border retail payments
hallintorakenne toimii. Ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä. Pankit ovat
EnglishThis amendment was suggested by the Red Cross, and I commend it to this House.
Tämä tarkistus on Punaisen Ristin ehdottama, ja minä suosittelen sen hyväksymistä.
EnglishSomething that should contribute to developing cross-border regions is out of date.
Se, minkä pitäisi edistää rajat ylittävän alueen suunnittelua, on jo vanhentunut.
EnglishIt is an excellent initiative, especially as it gives rise to cross-border projects.
Se on loistava aloite etenkin siksi, että se synnyttää rajatylittäviä hankkeita.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Henkisen omaisuuden kunnollinen rajat ylittävä suojelu tarjoaa suuria etuja.
EnglishECB Opinion on the statistical reporting of cross-border services in Austria
EKP:n lausunto tilastotietojen antamisesta ulkomaisista palveluista Itävallassa