「continuous」の英語-フィンランド語辞書

EN

「continuous」フィンランド語 翻訳

FI

EN continuous
volume_up
{形容詞}

continuous (同様に: chronic, constant, continual, ongoing)
Continuous subsidisation cannot be an answer to challenges to competitiveness.
Jatkuva tukien myöntäminen ei voi olla vastaus kilpailukyvyn haasteisiin.
As I have often said, this is a continuous, inclusive, irreversible process.
Kuten olen usein sanonut, prosessi on jatkuva, kokonaisvaltainen ja peruuttamaton.
The continuous fall of nut prices threatens the future of our European producers.
Pähkinöiden hinnan jatkuva lasku uhkaa eurooppalaisten tuottajien tulevaisuutta.

"continuous"の類義語(英語):

continuous

フィンランド語での"continuous"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMaintenance obligations are personal and continuous, not to mention unilateral.
Elatusapuvelvollisuudet ovat henkilökohtaisia ja jatkuvia ja lisäksi yksipuolisia.
EnglishIt is important that continuous work takes place both locally and nationally.
On tärkeää, että työtä tehdään jatkuvasti sekä paikallisesti että kansallisesti.
EnglishThe EU, in its continuous efforts to extend its own reach, is often complicit in this.
Jatkuvissa pyrkimyksissään laajentaa toimialuettaan EU on usein osallinen tähän.
English- (LT) Recently we have observed a continuous increase in market demands for milk.
- (LT) Olemme hiljattain havainneet maidon kysynnän kasvavan jatkuvasti markkinoilla.
EnglishYoung children who live beside main roads are essentially exposed to a continuous risk.
Erityisesti pääteiden varrella asuvat pikkulapset altistuvat jatkuville riskeille.
EnglishThe reliability of the system is important, as operation must be continuous.
On tärkeää, että järjestelmä on luotettava, koska toiminnan on oltava keskeytymätöntä.
EnglishThe Member States' expenditure is subject to continuous democratic scrutiny.
Jäsenvaltioiden menoihin sovelletaan jatkuvasti demokraattista valvontaa.
EnglishThe continuous decrease in import duties is supposed to promote economic prosperity.
Tuontitullien jatkuvan alentamisen tarkoituksena on edistää taloudellista hyvinvointia.
EnglishIt is a continuous effort and there is always room for improvement, always a need to do more.
Tämä on jatkuvaa työtä ja aina on parantamisen varaa, aina tarvitaan lisätoimia.
EnglishWe highlight the promotion of maritime occupations and continuous training for them.
Pidämme tärkeänä merenkulkualan ammattien edistämistä ja jatkuvaa kouluttautumista niihin.
EnglishTherefore, nuclear safety assessments, research and checks must be continuous.
Näin ollen on jatkuvasti tehtävä ydinturvallisuuden arviointeja, tutkimuksia ja tarkastuksia.
EnglishAfter all, humankind has always been living in a time of continuous climatic change.
Itse asiassa ihminen on aina elänyt jatkuvassa ilmastonmuutoksessa.
English   We share the view that a continuous overhaul of existing legislation is necessary.
   Olemme yhtä mieltä siitä, että voimassa olevaa lainsäädäntöä on tarkistettava jatkuvasti.
EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
Tiedottamisen alalla annamme tietoa sitä mukaa kuin saamme sitä.
EnglishThis is a continuous infraction that has been going on for more than 10 years.
Kyse on jatkuvasta rikkomuksesta, jota on kestänyt yli 10 vuotta.
EnglishFurthermore, knowledge is in a continuous state of flux and requires constant monitoring.
Tämän lisäksi tieto on kasvava lähde, joka vaatii jatkuvaa seurantaa.
EnglishI look forward to the debate but in particular to continuous support in this direction.
Odotan kiinnostuneena keskustelua mutta erityisesti jatkuvaa tukea.
EnglishYet we have had a continuous stream of directives and regulations on VAT.
Arvonlisäveron suhteen olemme kuitenkin tottuneet jatkuvaan direktiivien ja asetusten tulvaan.
EnglishThe impact of enlargement will create a continuous need for information in all Member States.
Laajenemisen vaikutukset luovat jatkuvan tiedottamisen tarpeen kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishI also note the continuous - gradual but continuous - convergence of long-term interest rates.
Olen myös havainnut pitkän aikavälin korkojen vähittäistä, mutta jatkuvaa lähentymistä.