「constitutional monarchy」の英語-フィンランド語辞書

EN

「constitutional monarchy」フィンランド語 翻訳

EN constitutional monarchy
volume_up
{名詞}

constitutional monarchy
The United Kingdom is a constitutional monarchy and parliamentary democracy.
Yhdistynyt kuningaskunta on perustuslaillinen monarkia ja parlamentaarinen demokratia.
Denmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Tanska on perustuslaillinen monarkia, jonka nykyinen perustuslaki on vuodelta 1953.
In contrast, Bahrain is a relatively modern and progressive constitutional monarchy.
Sitä vastoin Bahrain on suhteellisen nykyaikainen ja edistyksellinen perustuslaillinen monarkia.

"constitutional monarchy"に類似した翻訳-フィンランド語

constitutional 形容詞
monarchy 名詞
Finnish

フィンランド語での"constitutional monarchy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLiechtenstein is a constitutional, hereditary monarchy on a democratic and parliamentary basis.
Liechtenstein on perustuslaillinen, perinnöllinen monarkia, joka perustuu demokratiaan ja parlamentarismiin.
EnglishIn any case, they will not achieve one of their aims, which is to overthrow the constitutional monarchy.
Yhtä tavoitettaan he eivät missään tapauksessa saavuta, nimittäin perustuslaillisen monarkian lakkauttamista.
EnglishThe latter is engaged in a struggle to overthrow the constitutional monarchy, and its aim is to establish a Communist state.
Sissiliike on ryhtynyt taisteluun perustuslaillisen monarkian kaatamiseksi tavoitteenaan perustaa kommunistinen valtio.
EnglishThe guerrillas - unlike the majority of the population who are unequivocal in their support - want an end to the constitutional monarchy.
Sissit haluavat lakkauttaa perustuslaillisen monarkian päinvastoin kuin kansan enemmistö, joka kannattaa kuningasta varauksetta.
EnglishNepal is relatively new to the concept of multiparty democracy, which it established only in 1990 with the framework of a constitutional monarchy.
Nepalilla on suhteellisen vähän kokemusta monipuoluedemokratiasta, joka vakiinnutettiin siellä vasta vuonna 1990 perustuslaillisen monarkian yhteydessä.
EnglishWe marched through Kathmandu and past King Birendra, who enjoyed the highest respect of 95-98% of the Nepalese people, both as a person and as a champion of the constitutional monarchy.
Kuljimme läpi Katmandun ja ohi kuningas Birendran, jota 95–98 prosenttia Nepalin kansasta kunnioitti suuresti sekä ihmisenä että perustuslaillisen monarkian puolustajana.