「consternation」の英語-フィンランド語辞書

EN

「consternation」フィンランド語 翻訳

EN consternation
volume_up
{名詞}

consternation (同様に: dismay)
volume_up
tyrmistys {名詞}

"consternation"の類義語(英語):

consternation

フィンランド語での"consternation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI am filled with consternation regarding the ECB' s attack upon the Employment Pact.
Olen tyrmistynyt EKP:n voimakkaista työllisyyssopimusta koskevista moitteista.
EnglishThese are major issues and your interview, Commissioner, caused some consternation.
Arvoisa komission jäsen, nämä ovat suuria ongelmia, ja teidän haastattelunne aiheutti hämmennystä.
EnglishThat was a mistake and caused much consternation in this House.
Se oli virhe ja se aiheutti suurta tyrmistystä tässä parlamentissa.
EnglishGas is one subject which always causes a great deal of consternation.
Kaasu on yksi aihe, joka aiheuttaa aina suurta tyrmistystä.
EnglishIn the face of all our concern and consternation they offer simply the shrug of self-determination.
Huolestuneisuuteemme ja tyrmistykseemme he reagoivat olankohautuksella ja toteavat päättävänsä itse omista asioistaan.
EnglishMr President, the announcement by Renault to close its plant in Vilvoorde has caused shock and consternation.
Arvoisa puhemies, Renault'n ilmoitus Vilvoorden tehtaan sulkemisesta on herättänyt järkytystä ja tyrmistystä.
EnglishMr President, the PPE-DE Group is shaken and filled with consternation at the news of the severe earthquake in El Salvador.
Arvoisa puhemies, PPE-DE-ryhmä on ymmällään ja järkyttynyt kuultuaan El Salvadorin vakavasta maanjäristyksestä.
EnglishAt the same time, however, I understand the consternation and grief of many Serbs in Kosovo, and of course also in Serbia itself.
Ymmärrän samalla kuitenkin monien Kosovon serbien ja tietenkin Serbian itsensä tyrmistyksen ja kärsimyksen.
EnglishAs you can imagine this caused consternation in the House. That is why the report was referred back to committee.
Niin kuin voitte kuvitella, tämä aiheutti tyrmistystä parlamentissa, ja mietintö palautettiin takaisin valiokunnan käsiteltäväksi.
EnglishHowever, this just adds to the consternation with which we look at the Commission's programme on foreign policy and human rights.
Tämä kuitenkin vain lisää tyrmistystämme, kun tarkastelemme komission ohjelmaa ulkopolitiikan ja ihmisoikeuksien aloilla.
EnglishBefore I begin I will take the liberty of expressing my consternation at the way in which Austria has been prejudged by 14 Council representatives.
Aluksi haluan ilmaista tyrmistykseni siitä, että 14 neuvoston edustajaa on tuominnut Itävallan ennakkoon.
EnglishMr President, I would like to express here the sympathy and consternation of our group in the face of the earthquakes in Turkey and Greece.
Arvoisa puhemies, haluaisin esittää ryhmämme myötätunnon ja järkytyksen Turkin ja Kreikan maanjäristysten vuoksi.
English   Madam President, Commissioner Nielson, it was naturally with great consternation that we heard the appalling news of the earthquake in Bam.
   Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Nielson, olimme luonnollisestikin tyrmistyneitä kuullessamme kauheat uutiset Bamin maanjäristyksestä.
EnglishThe whole process of those few days was virtually wasted until Saturday when the revised text appeared, to the consternation of developing countries.
Muutaman päivän mittainen prosessi meni käytännössä hukkaan, kunnes lauantaina tarkistettu teksti saatiin julki kehitysmaiden tyrmistykseksi.
EnglishI understand the pain and consternation expressed by many Members and am grateful to you all for being so resolute and to the point.
Ymmärrän hyvin sen murheen ja tyrmistyksen, jota monet jäsenistä ovat osoittaneet, ja olen kiitollinen kaikille teille osoittamastanne lujuudesta ja suoruudesta.
EnglishThen we were disappointed over the past few days at the alarming news from Amsterdam and, finally, when we learned the results, consternation set in.
Sen jälkeen, viimeisinä päivänä, olimme pettyneitä kuullessamme hälyttäviä uutisia Amsterdamista ja lopuksi, kun saimme tietää tulokset, olimme tyrmistyneitä.
EnglishI believe we could fill the empty chairs in this room thousands of times over today with people wanting to tell you of their anger and consternation.
Uskon, että voisimme tänään täyttää tämän salin tyhjät tuolit tuhatkertaisesti ihmisillä, jotka haluaisivat kertoa teille suuttumuksestaan ja tyrmistyksestään.
EnglishThe proposed report Mrs Stauner submitted to the Committee on Budgetary Control caused consternation far beyond the members of the committee itself.
Staunerin talousarvion valvontavaliokunnalle esittämä ehdotus sai osakseen kiivasta vastakaikua paljon laajemmaltikin kuin tämän valiokunnan jäsenistön keskuudessa.
EnglishI read the report on the alleged forced sterilisation of women from the Roma minority in the Slovak Republic with great concern and consternation.
Luin erittäin huolestuneena ja tyrmistyneenä raportin, jossa oli esitetty väitteitä romanivähemmistöön kuuluvien naisten pakkosterilisaatioista Slovakian tasavallassa.
EnglishMr President, 20 years ago there were three theatres of violent conflict which caused worldwide consternation: South Africa, Ireland and the Middle East.
(EN) Arvoisa puhemies, 20 vuotta sitten maailmalla oli kolme väkivaltaisten konfliktien näyttämöä, joita kauhisteltiin kaikkialla: Etelä-Afrikka, Irlanti ja Lähi-itä.