「caretaker」の英語-フィンランド語辞書

EN

「caretaker」フィンランド語 翻訳

EN caretaker
volume_up
{名詞}

1. 通常

caretaker (同様に: janitor, serviceman)
caretaker (同様に: janitor)
volume_up
talonmies {名詞}

2. アメリカ文学

caretaker
volume_up
huoltaja {名詞} (eläinten t. ihmisten)
The Belgian model can no longer be governed, which means that Mr Van Rompuy is more a kind of caretaker of the status quo and, in effect, merely takes care of day-to-day business.
Belgian mallia ei enää voi hallita, mikä tarkoittaa, että Herman Van Rompuy on enemmänkin vallitsevan tilanteen huoltaja ja, itse asiassa, hoitaa vain päivittäisiä asioita.
caretaker
volume_up
hoitaja {名詞} (eläinten t. ihmisten)

フィンランド語での"caretaker"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe new caretaker Commission must take office as soon as possible.
Uuden väliaikaisen komission on astuttava virkaan mahdollisimman nopeasti.
EnglishThe caretaker government could stay in place for two to three months.
Väliaikainen hallitus voi olla vallassa kahdesta kolmeen kuukautta.
EnglishThis summer, the Dutch Government took refuge in the fact that it was a caretaker government.
Tämä kesänä Alankomaiden hallitus saattoi vielä puolustautua sillä, että se on vaihtumassa.
EnglishBut new initiatives cannot be presented by a caretaker Commission.
Väliaikainen komissio ei voi kuitenkaan esittää uusia aloitteita.
EnglishA long period with a caretaker Commission is in nobody's interest.
Pitkä jakso toimituskomissiona ei ole kenenkään etujen mukaista.
EnglishI hope the caretaker Commission will take supportive action towards this aim.
Toivon, että " huolenpitoa korostava" (caretaker ) komissio on jatkossa mukana tukemassa tämänsuuntaista toimintaa.
EnglishThe caretaker government must guarantee free elections which comply with international standards.
Väliaikaisen hallituksen on taattava vapaat vaalit, jotka ovat täysin kansainvälisten normien mukaiset.
EnglishWe have to have a caretaker Commission before the elections.
On nimitettävä väliaikainen komissio ennen vaaleja.
EnglishThey remain in office only as a caretaker Commission, as the Treaty obliges them to do.
He hoitavat virkaansa pelkästään väliaikaisena komissiona, mikä on heidän velvollisuutensa perustamissopimuksen perusteella.
EnglishAnother aspect not clearly spelled out in the joint resolution is the remit of the caretaker Commission.
Toinen seikka, jota ei ole muotoiltu selvästi yhteisessä päätöslauselmassa, on väliaikaisen komission toimeksianto.
EnglishThe men had told the caretaker - and this is a significant point - that they were from the office of the public prosecutor.
Vartijalle murhaajat esittäytyivät - ja tämä on erittäin tärkeää - yleisen syyttäjän työntekijöiksi.
EnglishThe caretaker Commission must do no more than that.
Väliaikaisen komission on rajoituttava tähän.
EnglishThe creation of the caretaker government headed by President Iajuddin Ahmed was met with protests from Bangladeshi society.
Presidentti Iajuddin Ahmedin johtaman väliaikaisen hallituksen perustaminen nostatti maassa protesteja.
EnglishOn 6 April, the Portuguese caretaker government announced its intention to seek financial assistance from the European Union.
Portugalin väliaikaishallitus ilmoitti 6. huhtikuuta aikovansa hakea taloudellista tukea Euroopan unionilta.
EnglishWe will not be a caretaker Commission.
Emme aio tyytyä vain talonmiehen rooliin.
EnglishWe should point out that they include a cobbler, a cemetery caretaker, a boy who is not even sixteen yet, and two old men.
Asiasta pitää nyt muistuttaa; kyse on suutarista, hautausmaan vartijasta, ei edes 16-vuotiaasta nuorukaisesta ja kahdesta vanhuksesta.
EnglishA major aspect which is not dealt with is whether or not members of the outgoing Commission should be appointed to the caretaker Commission.
Yksi tärkeä puuttuva kohta on kysymys siitä, voidaanko nykyisiä komissaareja nimittää väliaikaiseen komissioon vai ei.
EnglishThe Commission's mandate lasts until the end of this month, so we will inevitably have a period where the Commission is a 'caretaker' Commission.
Komission toimikausi kestää tämän kuukauden loppuun, joten väistämättä tulee aika, jolloin komissio on "toimituskomissio".
EnglishWe too take the view that a caretaker Commission must be appointed as quickly as possible for the remainder of the outgoing Commission's term.
Mekin olemme sitä mieltä, että väliaikainen komissio on nimitettävä mahdollisimman pian eronneen komission loppukauden ajaksi.
EnglishBut we believe it has to be a caretaker Commission, because a truly definitive Commission can only be appointed once the elections are out of the way.
Meidän mielestämme komission pitää kuitenkin olla väliaikainen. Sillä oikea, lopullinen komissio voidaan nimittää vasta vaalien jälkeen.

他の言葉