「aggressiveness」の英語-フィンランド語辞書

EN

「aggressiveness」フィンランド語 翻訳

EN aggressiveness
volume_up
{名詞}

aggressiveness (同様に: aggression)
In promoting this strategy, the aggressiveness of the European Union is intensifying and escalating, both towards third countries and within it.
Euroopan unionin ajaessa tätä strategiaa sen aggressiivisuus yltyy ja lisääntyy sekä sisäisesti että kolmansia maita kohtaan.

"aggressiveness"の類義語(英語):

aggressiveness
aggressive

フィンランド語での"aggressiveness"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI am amazed at the aggressiveness with which some seek to prevent it from being so.
Minua hämmästyttää se, miten aggressiivisesti eräät henkilöt pyrkivät tämän estämään.
EnglishParagraph 15 of the motion for a resolution is a symptom of this aggressiveness towards Europe.
Oire tästä vihamielisyydestä näitä oleellisia asioita kohtaan on päätöslauselmaehdotuksen 15 kohta.
EnglishThese interests are increasingly being defended by military means, and with ever greater aggressiveness.
Näitä etuja puolustetaan yhä suuremmassa määrin sotilaallisin keinoin ja yhä aggressiivisemmin.
EnglishRegardless of age, exposure to violence on television leads to an increase in childhood aggressiveness.
Altistuminen television väkivallalle lisää lasten aggressiivista käyttäytymistä heidän iästään riippumatta.
EnglishTo conclude, the 2008 budgetary plan fortifies the aggressiveness of capitalism against the peoples.
Lopuksi toteaisin, että vuoden 2008 talousarviolla vahvistetaan kapitalismin aggressiivisuutta kansoja kohtaan.
EnglishA subjugated Europe has never been willing or able to stand up to the aggressiveness of the victors at Yalta.
Alistettu Eurooppa ei ole koskaan halunnut eikä voinutkaan vastustaa Jaltan voittajien aggressiivisuutta.
EnglishTurkey's aggressiveness in the Aegean is becoming bolder by the day, with dozens of airspace violations.
Turkista tulee päivä päivältä hyökkäävämpi Egeanmeren kysymyksessä, ja se syyllistyy usein ilmatilan loukkauksiin.
EnglishGiven the more general aggressiveness shown by Turkey, what are the European Union's reactions, intentions or precautions?
Mikä on tässä mielessä Euroopan unionin vastaus, valmius ja aikomus Turkin hyökkäyspolitiikan suhteen?
EnglishThe European Union must take into account both the potential markets in these countries and their distinctive commercial aggressiveness.
Euroopan unionin on otettava huomioon sekä näiden maiden markkinapotentiaali että niille ominainen kaupallinen agressiivisuus.
English(EL) Mr President, the two reports clearly present the escalation of the EU's aggressiveness and imperialist plans.
(EL) Arvoisa puhemies, näistä kahdesta mietinnöstä käy selkeästi ilmi EU:n aggressiivisuuden kiihtyminen ja imperialististen suunnitelmien laajeneminen.
EnglishChina is a new emerging power, and we do not want to prevent that, but we object to a form of nationalism that is developing a certain degree of aggressiveness, particularly in that region in Asia.
Kiina on uusi nouseva talousmahti, emmekä halua estää sen kehitystä, mutta vastustamme sellaista nationalismia, joka synnyttää tiettyä aggressiivisuutta etenkin tällä Aasian alueella.

他の言葉