「abreast」の英語-フィンランド語辞書

EN

「abreast」フィンランド語 翻訳

EN abreast
volume_up
{副詞}

abreast
I undertake here and now to keep Parliament abreast of all of these developments.
Sitoudun tässä ja nyt pitämään parlamentin ajan tasalla kaikista tapahtumista.
It is also important to keep abreast of developments in training techniques.
Lisäksi on tärkeää, että koulutustekniikat pysyvät ajan tasalla.
I know that Parliament also keeps abreast of developments.
Tiedän, että myös parlamentti pitää itsensä ajan tasalla.
abreast
abreast (同様に: side by side, in parallel)
abreast (同様に: side by side)
abreast
abreast

"abreast"の類義語(英語):

abreast

フィンランド語での"abreast"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt would also make sense to speed this up in order to keep abreast of developments.
Toimia olisi järkevää vauhdittaa, jotta pysyttäisiin kehityksen rinnalla.
EnglishIt is important to do that to keep abreast of scientific development.
Näin on tärkeää tehdä, jotta pysymme tieteen kehityksen mukana.
EnglishLibraries must keep abreast of the times and, preferably, be ahead of them.
Kirjastojen tulee elää ajassa ja mieluummin etuajassa.
EnglishI would encourage Members to keep abreast of these developments.
Kannustan parlamentaarikkoja seuraamaan tätä asiaa.
EnglishIt was because of their courage that each of us was able to keep abreast of the events in Afghanistan.
Heidän rohkeutensa ansiosta meillä kaikilla oli mahdollisuus saada jatkuvasti tietoa Afganistanin tapahtumista.
EnglishThis must be supplemented with lifelong learning so they can keep abreast of new technological developments.
Opintoja täytyy tukea elinikäisellä oppimisella, jotta opettajat pysyvät teknologian kehityksen tahdissa.
EnglishI believe you are keeping abreast of all these activities, and it is our intention to continue to work hard in this field.
Uskon, että olette näiden toimien tasalla, ja aiomme edelleen tehdä ahkerasti työtä tällä alalla.
EnglishI can assure the Chairman that the committee will be kept abreast of research and its assessment.
Arvoisa valiokunnan puheenjohtaja, tiedotamme myös säännöllisesti valiokunnallenne näiden arviointien arvioista ja tuloksista.
EnglishNaturally, the Commission remains in daily contact with its delegation in Colombo in order to keep abreast of all developments.
Komissio pitää tietenkin myös päivittäin yhteyttä Colombossa olevaan valtuuskuntaansa pysyäkseen tilanteen tasalla.
EnglishWe need to be abreast of this.
EnglishWe can only conclude that this Commission cannot keep abreast of the facts in its budgetary management, and is not meeting its political responsibility.
Emme voi muuta kuin todeta, ettei tämä komissio pysy budjettihallinnointinsa tasalla eikä kanna poliittista vastuutaan.
EnglishNaturally, the President of the Commission cannot keep abreast of the hundreds and thousands of competition issues the Commission has to deal with.
Komission puheenjohtaja ei tietenkään pysty seuraamaan satojatuhansia kilpailuun liittyviä seikkoja, joita komissio käsittelee.
EnglishThe Commission is keeping abreast of the current debate on the possible effects of the use of low frequency active sonar on some species of cetaceans.
Komissio seuraa tarkkaan keskustelua matalataajuisen kaikuluotaimen käytön mahdollisista vaikutuksista joihinkin valaslajeihin.
EnglishWhat is more, I am also having to remain abreast of the latest developments in order to be able to communicate by e-mail with my children and grandchildren.
Minun pitää lisäksi pysyä kehityksen tasalla pystyäkseni kommunikoimaan sähköpostin välityksellä lasteni ja lastenlasteni kanssa.
EnglishThe Commission most definitely intends to encourage all interested parties to keep the Commission abreast of all the possible problems which could crop up.
Komissio aikoo varmasti kannustaa kaikkia kiinnostuneita osapuolia ilmoittamaan komissiolle kaikista mahdollisista ongelmista, joita saattaa esiintyä.
EnglishIndicators also need to be selected so as to be able to keep abreast of what is under way in terms of developing know-how, pilot projects etc.
Lisäksi meidän on valittava mittarit, jotta saamme jatkuvasti tietoa siitä, mitä tapahtuu, meidän on annettava lisää tietoa, toteutettava koehankkeita ja niin edelleen.
EnglishPensioners and the elderly like to keep abreast of money matters, of course, because they know the value of money after a whole lifetime of dealing with it.
Vanhukset ja eläkeläiset ovat luonnollisesti tarkkoja rahan suhteen, koska he tietävät sen arvon jouduttuaan koko ikänsä miettimään, mitä sen kanssa tehdä.
EnglishTo this end, the Eurosystem will keep abreast of the transformations affecting money and financial markets and will be sensitive to the public interest and market needs.
Siten eurojärjestelmä seuraa raha- ja rahoitusmarkkinoihin vaikuttavia muutoksia ja ottaa huomioon sekä suuren yleisön että markkinoiden tarpeet.
EnglishI am absolutely certain that this code will be observed and that Parliament will keep abreast of all the developments and details concerning the implementation of the programmes.
Olen täysin varma, että tätä sääntöä noudatetaan ja että parlamentti saa yksityiskohtaista tietoa ohjelmien täytäntöönpanon edistymisestä.
EnglishHence my request for an additional objective for those who are now employed but who need further training to make sure they stay abreast of new developments.
Tämän vuoksi pyydän myös laatimaan lisätavoitteita sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat jo työssä, mutta jotka tarvitsevat lisäkoulutusta pysyäkseen kehityksen mukana.