「abbreviation」の英語-フィンランド語辞書

EN

「abbreviation」フィンランド語 翻訳

EN abbreviation
volume_up
{名詞}

abbreviation
volume_up
lyhenne {名詞}
On some keyboards, PrtScn might appear as PrtSc or a similar abbreviation.
PrtScn-näppäimen nimi voi olla näppäimistön mukaan PrtSc tai vastaava lyhenne.
The Language Bar shows the two-letter abbreviation for the language that is currently displayed.
Kielipalkissa näkyy parhaillaan valittuna olevan syöttökielen kaksikirjaiminen lyhenne.
On some keyboards, PrtScn might appear as PRTSC, PRTSCN, or a similar abbreviation.
PrtScn-näppäimen nimi voi olla näppäimistöstä riippuen PRTSC, PRTSCN tai vastaava lyhenne.
abbreviation
abbreviation
volume_up
lyhennös {名詞}
abbreviation (同様に: abridgment, summary)
abbreviation
volume_up
lyhennys {名詞}

フィンランド語での"abbreviation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishOur voting order lists always contain the abbreviation PSE/PPE-DE.
Äänestysluetteloissamme käytetään aina lyhennettä PSE/PPE-DE.
EnglishThis is an exact quote from François Mitterrand's speech to the European Parliament, with no abbreviation.
Tämä on tarkka lainaus François Mitterrandin puheesta Euroopan parlamentissa, lyhentämättömänä.
EnglishTap or click the abbreviation for the language that's selected.
Napauta valitun kielen lyhennettä tai valitse se.
EnglishIt is the long sentence 'Former Yugoslav Republic of Macedonia', without any abbreviation, such as the English FYROM or the French ARYM.
Käytämme pitkää muotoa "Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia" ilman lyhennyksiä, kuten englanninkielinen FYROM tai ranskankielinen ARYM.
EnglishTap or click the language abbreviation in the notification area at the far right of the taskbar, and then choose the keyboard you want to switch to.
Napauta tai napsauta tehtäväpalkin oikean reunan ilmoitusalueella olevaa kielilyhennettä ja valitse haluamasi näppäimistöasettelu.
EnglishIf you’re using a touchscreen or mouse, on the touch keyboard or in the desktop taskbar, tap or click the abbreviation for the language that’s selected.
Jos käytät kosketusnäyttöä tai hiirtä, napauta tai napsauta valitun kielen lyhennettä kosketusnäppäimistössä tai työpöydän tehtäväpalkissa.
EnglishMoreover, digitalrightsmanagement – we are all familiar with the abbreviation DRM – is a very good and important step in the right direction.
Lisäksi totean, että drm-järjestelmät (Digital Rights Management Systems) – tunnemme kaikki lyhenteen drm -– ovat erittäin hyvä ja merkittävä askel oikeaan suuntaan.
EnglishMr President, since the start of the Yugoslav wars, the Republic of Macedonia - I prefer to use this abbreviation - has behaved as a constructive peace-keeper.
Arvoisa puhemies, Jugoslavian sotien alusta lähtien Makedonian tasavallalla - käytän mieluimmin tätä lyhyttä nimeä - on ollut rakentava ja rauhaa ylläpitävä osa.
EnglishHowever, the amendment actually changes the legal term distinguishing registration signs, which simply means the official abbreviation used to denote the Member State.
Tarkistuksessa kuitenkin itse asiassa muutetaan laillista termiä rekisteritunnusmerkistä, joka tarkoittaa yksinkertaisesti jäsenvaltion virallista lyhennettä.
EnglishThis organisational task has in fact been given to the OSCE, to the Council of Europe and to the third pillar of the United Nations Mission in Kosovo, better known by the abbreviation UNMIK.
Vaalien järjestäminen on uskottu Etyjille, Euroopan neuvostolle ja Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon operaation kolmannelle pilarille, joka tunnetaan paremmin nimellä UNMIK.
EnglishI would like also to thank you very much for giving me the opportunity to say something more concrete on the IGF (we have adopted this abbreviation) which took place in November in Rio de Janeiro.
Haluan myös kiittää lämpimästi siitä, että sain tilaisuuden sanoa jotakin konkreettisempaa marraskuussa Rio de Janeirossa pidetystä IGF:stä (olemme hyväksyneet tämän lyhenteen).

他の言葉