「wheelchair」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「wheelchair」ハンガリー語 翻訳

EN wheelchair
volume_up
{名詞}

wheelchair (同様に: invalid chair)
The wheelchair - it was almost too big - it left black marks.
A tolószék... mert túl széles... fekete nyomokat hagyott.
The wheelchair thumped against the right side of the doorway and bounced back a little.
A tolószék nekiment az ajtókeret jobb oldalának, majd az ütközéstől egy kicsit hátrazökkent.
It dripped steadily from one side of the board which lay across the arms of the wheelchair.
A folyadék kitartóan csöpögött a tolószék karján átfektetett deszka egyik végéről.

ハンガリー語での"wheelchair"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishMitch followed the years down the sidewalk until he stopped near the wheelchair.
Mitch követte az évszámokat a járda mentén, és a tolókocsi közelében állt meg.
EnglishYou know what they say: ''Once you go black, you're going to need a wheelchair.''
Tudod mit mondanak: ''Ha egyszer kipróbálod a feketét, tolószékre lesz szükséged.''
EnglishThey coaxed Susan into a wheelchair, and both of them took her back to 258.
Beültették Susant egy tolószékbe, és mindhárman elindultak a 258-as szoba felé.
EnglishIf I got out there in this wheelchair, I'd be bogged to the hubcaps in five seconds.
Ha kijutnék is a tolószékkel, öt másodpercen belül keréktárcsáig süppednék a sárba.
EnglishI carefully weave Kelly and her wheelchair around the tables and into the hallway.
Óvatosan, vigyázva kormányzóm a tolókocsit az asztalok körül, és kijutunk a folyosóra.
EnglishMitch stared for a moment longer at his brother's name and walked behind the wheelchair.
Mitch egy pillanatig még bátyja nevére meredt, aztán elsétált a tolókocsi mögött.
EnglishHe was ninety-one, paralyzed, strapped in a wheelchair and hooked to oxygen.
Kilencvenegy éves múlt, bénán, tolószékhez kötötten élt és oxigénpalackkal lélegzett.
EnglishThey walked slowly along the Wall and stopped by the agent in the wheelchair.
Lassan elsétáltak a Fal mellett, és megálltak a tolókocsis ügynök mellett.
EnglishKelly arrives a few minutes after ten, but she has a new guy pushing her wheelchair.
Kelly néhány perccel tíz után érkezik meg, de ezúttal egy új ember tolja a tolókocsit.
EnglishMarilee arrived home from the hospital in a wheelchair two days after my arrival.
Marilee két nappal az érkezésem után, tolószékben jött meg a kórházból.
EnglishIn two years, already hampered by the loss of one leg, Frank was in a wheelchair.
Két évvel később Frank, aki még nem heverte ki a lába elvesztését, tolókocsiba kényszerült.
EnglishHe turned and looked at the man in the wheelchair, the only human in sight.
Mitch megfordult, és a tolókocsis férfira nézett, az egyetlen emberi lényre a közelben.
EnglishNo one will ever feel pity for you, not even when you're confined to a wheelchair.
Csak a gyilkosságokra fognak emlékezni, ha valaha eszükbe jut a neve.
EnglishJackson settled his employer in his wheelchair and fussed round him.
Jackson beültette munkaadóját a kerekes székbe, és tüsténkedni kezdett körülötte.
EnglishHe slowly pulled the wheelchair backward, away from the bench, and out of the courtroom.
Lassan hátrahúzta a tolókocsit a bírói sortól, aztán ki a tárgyalóteremből.
EnglishHe rode his favorite escalator to the basement, and found an empty wheelchair by the stairs.
Kedvenc liftjén lement az alagsorba, a lépcső mellett talált egy üres tolókocsit.
EnglishShe turned her wheelchair slightly so that she looked even straighter at me.
Kicsit megfordította a tolókocsit, hogy még egyenesebben nézhessen rám.
EnglishCan you imagine that a black female wheelchair user can feel discriminated against?
El tudják képzelni, hogy egy kerekesszékben ülő fekete nő milyen megkülönböztetést érezhet?
EnglishHis little wheelchair sat much lower than the massive leather thrones of his brethren.
Kisméretű tolószéke jóval alacsonyabban volt, mint nyolc kollégájának masszív bőrtrónja.
EnglishThe same sort of smothering attention you might give to some poor bastard in a wheelchair.
Egy tolószékhez kötött, lesajnált" nyomorék sem érezhette magát pocsékabbul.

他の言葉