EN wheel
volume_up
{名詞}

wheel (同様に: bicycle, bike)
The bike wobbled on its training wheels and suddenly fell over.
A bicikli kerekei megcsúsztak, és Tommy rémülten kiáltva felborult, testére zuhant a kerékpár.
wheel (同様に: cart-wheel)
volume_up
kerék {名詞}
In free space the wheel rotated, providing a primitive form of artificial gravity.
A nyílt űrben a kerék forgott, egyfajta primitív mesterséges gravitációt biztosítva.
The wheel gave, and with a triumphant scream, the thing spun it wide open.
A kerék engedett, és ő diadalittas kiáltással forgatni kezdte.
Even with four-wheel drive and chains, there is some danger of sliding.
A négy kerék meghajtás és a hólánc ellenére is előfordulhat, hogy megcsúszunk.
wheel (同様に: cartwheel)
wheel (同様に: government)
volume_up
kormány {名詞}
Hallorann got back behind the wheel, beginning to shake with delayed reaction now.
Hallorann beült a kormány mögé; a késleltetett reakció miatt most kezdett el remegni.
Elliot climbed behind the wheel and fumbled with the keys.
Elliot a kormány mögé ült, és bedugta a slusszkulcsot, de az autó nem akart azonnal
Hallorann cursed it and hunched more closely over the wheel.
Hallorann átkozódott, és még mélyebben hajolt a kormány fölé.
wheel (同様に: gyration, revolution, round, spin)
volume_up
forgás {名詞}

"wheel"の類義語(英語):

wheel

ハンガリー語での"wheel"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.
EnglishAnd sight of Ned, looking so white and lost behind the oversized steering wheel.
És Nedét, aki olyan sápadtnak és elveszettnek tűnt a túlméretezett volán mögött.
EnglishAs guards rushed toward it, Halloway recognized Miller behind the steering wheel.
Az őrök rohanva indultak felé, ő pedig ekkor ismerte meg Millert a volán mögött.
EnglishThe little boy could pretend to be steering the limousine with the plastic wheel.
A kisfiú azt játszhatta, hogy ő kormányozza a limuzint azzal a plasztikkerékkel.
EnglishI went back around the sump and set the can up in the middle of the bull wheel.
Ismét megkerültem az aknát, s felállítottam a konzervdobozt a fogaskerék közepén.
EnglishI watched the fat straight rows of orange trees spin by like the spokes of a wheel.
Figyeltem a narancsfák dús, egyenes sorát, amint tovahúzódtak, akár a keréknyom.
EnglishSo he was cussing all through the twenty minutes it took to put the wheel back on.
Úgyhogy végigkáromkodta mind a húsz percet, mire sikerült visszaraknia a kereket.
EnglishThen I tried wheel number 3 for the sixth letter, and got a sentence again.
Aztán kipróbáltam a hatodik betűhöz a hármas számú korongot, és megint sikerült.
EnglishTwo minutes later, Sandy saw him headed down the hill, behind the wheel of Unit 17.
Két perccel később Sandy látta, hogy lefelé indul a domboldalon a 17-es egységgel.
EnglishShe could certainly handle Pappy's truck, but she could not relax behind the wheel.
Minden gond nélkül el tudta vezetni papi kocsiját, de látszott rajta, hogy ideges.
EnglishHer left hand dropped from the wheel and thumped into her lap on top of the right.
Elengedte a kormányt, bal keze az ölében pihenő, megnyomorított jobb kézre hullott.
EnglishDo not weep; for, look you, all Desire is Illusion and a new binding upon the Wheel.
Ne sírj, minden vágy csak káprázat, ami még szorosabban köti az embert a Kerékhez.
EnglishIt was a signature design, a shuriken in the shape of a Katherine's wheel.
Egyedi tervezésű shuriken volt és Sam ilyet eddig csak egyetlen embernél látott.
EnglishWe must not reinvent the wheel, because this would be neither efficient nor clever.
Nem kell feltalálnunk a spanyolviaszt, mert az nem lenne sem hatékony, sem ésszerű.
EnglishPete was sprawled on the couch with his shoes off, watching Wheel of Fortune.
Pete a heverőn hanyatlott el, cipőjét letette, úgy nézte a Szerencsekerek-et.
EnglishDrawn up to the gravel sweep was a purring Rolls with a chauffeur at the wheel.
A kavicsos úton egy ragyogó Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.
EnglishSeconds of my life went by in a rush as I clamped down on the wheel, spinning it.
Életem másodpercei csak úgy röppentek, kapaszkodtam a kormányba, tekertem.
EnglishFreddy's hand wavered in the air for a moment, then returned to the wheel.
Freddy keze egy pillanatig rezgett a levegőben, azután ismét megfogta a volánt.
EnglishIt contained four men, one at the wheel and three with mini-Uzi machine pistols.
Négy férfi ült benne, egy a kormánynál, a másik három mini Uzi géppisztollyal a kezében.
EnglishMirt glimpsed his leather-clad foe lunging through a wheel of cold white flames.
Az álarcos alak belevetette magát egy felvillanó, fagyos fehér tűzkörbe.