「tommy」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「tommy」ハンガリー語 翻訳

volume_up
tommy {名詞}

EN tommy
volume_up
{名詞}

tommy (同様に: balk, crow, lever, pole)
tommy (同様に: bread)
volume_up
kenyér {名詞}
tommy (同様に: canteen, mess, mess hall, PX)
volume_up
kantin {名詞}
tommy (同様に: canteen)
tommy (同様に: eating, food, victuals, comestible)
volume_up
ennivaló {名詞}
tommy (同様に: footsoldier, wobbler)
volume_up
baka {名詞}
tommy (同様に: scarf, grub, scoff, muckamuck)
volume_up
kaja {名詞}
tommy (同様に: soldier)
tommy

ハンガリー語での"tommy"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishI told him that Tommy and I had fixed up a code for communicating with each other.
Elmondtam neki, hogy Tommyval az egymás közötti érintkezésben van egy rejtjelünk.
EnglishAnd then there's Tommy sister Brittany to think of, and Tommy's mother, Terry Sue.
Aztán gondolnom kell Tommy nővérére, Brittanyre, és az anyjukra, Terry Sue-ra.
EnglishHe heard Tommy protest once more, Let me go, but it was now utterly impossible.
Hallotta, hogy Tommy újból tiltakozik - Engedjetek el! -, de már nem volt menekvés.
EnglishThat's where everything is, Tommy-Ray replied, unaware of how much truth he spoke.
- Mindenki ott lesz - felelte Tommy-Ray, rá se döbbenve, mekkora igazságot beszél.
EnglishIn essence I had dreams that someday Tommy would become an official Blackwood.
Lényegében arról álmodtam, hogy Tommyból egyszer még hivatalos Blackwood lesz.
EnglishAnd one must remember, said Tommy, that the spirit was addled and blundering.
- Azt se feledjük - folytatta Tommy -, hogy a szellem ütődött és kétbalkezes volt.
English'Tommy, you go on, you're the one that's always talking about books and things.'
Tommy, te menjél, te vagy az, aki folyton könyvekről meg ilyenekről beszél.
EnglishHe reached down to his side and picked Tommy-Ray up one-handed, hauling him close.
Kinyújtotta a karját, majd fél kézzel megmarkolta Tommy-Ray-t, és magához rántotta.
EnglishJo-Beth pulled away from her brother, but Tommy-Ray was not about to relinquish her.
Jo-Beth elhúzódott bátyjától, de Tommy-Raynek esze ágában sem volt lemondani róla.
EnglishPreston drove off while Tommy showed Banks the way to his favorite ice-cream parlor.
Preston elhajtott, Tommy pedig megmutatta Banksnek, merre van a kedvenc fagyizója.
EnglishMarklin watched Tommy's antique roadster slowing as it came down High Street.
Marklin látta, ahogy a veterán sportkocsi, parkolóhelyet keresve, lassít a főutcán.
EnglishIn the town below Tommy-Ray slowed his car to get a look at the wrecked limo.
A városban Tommy-Ray lelassította autóját, hogy megnézze az összeroncsolódott limót.
EnglishI have to go back up the Hill, Tommy-Ray said, as much to himself as Witt.
- Vissza kell mennem a Dombra - mondta Tommy-Ray, inkább magának, mint Wittnek.
EnglishBut the intervening period had taken as much toll on William as it had on Tommy-Ray.
A közbeeső időszak azonban legalább annyira megviselte Williamet, mint Tommy-Ray-t.
EnglishHowie had turned, and could see the Jaff standing several yards behind Tommy-Ray.
Howie megfordult, és láthatta, hogy a Jaff jó néhány méternyire áll tőle.
EnglishWho was I to judge him that he had left little Tommy Harrison in such a situation?
Ki vagyok én, hogy megítéljem, amiért ilyen helyzetben hagyta a kicsi Tommy Harrisont?
EnglishShe'd shared every victory and defeat of her eighteen years with Tommy-Ray.
Tizennyolc évének valamennyi diadalát és kudarcát megosztotta Tommy-Ray-jel.
EnglishTommy-Ray kicked Howie hard between the legs then threw himself upon his victim.
Tommy-Ray keményen a lába közé rúgott, majd rávetette magát áldozatára.
EnglishTommy took a delicate sniff at the packet and replied with energy: No, indeed.
Tommy óvatosan megszagolta a csomagocskát, és határozottan kijelentette:

他の言葉