「taut」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「taut」ハンガリー語 翻訳

EN taut
volume_up
{形容詞}

taut (同様に: close, confined, cramped, near)
Great slavering fur-metal beast, stretched out taut at the end of Suze's leash.
Hatalmas, nyálazó, szőrös-fémes állat, megfeszült izmokkal Suze pórázának végén.
taut (同様に: extended)
Any day there may be a ship out there--he waved his arm at the taut wire of the horizon--and if we have a signal going they'll come and take us off.
Akármikor erre vetődhetik egy hajó a kifeszített drótként húzódó látóhatárra mutatott , s ha meglátja a jelt, ide jön, és hazavisz bennünket.
So for the fourth time McWillie on Acheron and I on Lightning (I mean Coppermine) skittered and jockeyed behind that taut little frail jute string.
Így történt, hogy McWillie Acheron hátán, én meg Villámén (vagyis Rézbányáén) negyedszer is ott topogtunk és hánykolódtunk a kifeszített, vékony, gyönge jutaspárga előtt.
taut (同様に: slinky, stiff, stressful, tense)
Jenny stood close against the wheel, her legs braced, her body taut.
Jenny merev lábbal, feszes testtel szorosan a kormánykerék mögött állt.
The dream lost its vibrancy like a taut veil of silk suddenly torn free and furling.
Az álom elveszítette az élességét, mint mikor a feszes selyemfátyol elszakad és összecsavarodik.
They glistened between her thin too taut lips.
Csillogtak a lány keskeny, túl feszes ajkai között.

"taut"の類義語(英語):

taut
English

ハンガリー語での"taut"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey placed something in her hand-a drum, taut skin stretched over a hooped frame.
Mintha a távolból jönne a hang, Morgaine hallotta, amint a keze ütni kezdi a dobot.
EnglishThey were both watching me closely, bodies taut as though about to spring on me.
Mindkettő erősen figyelt, a testük megfeszült, mintha rám akarnának ugrani.
EnglishThe black galley stood on for Khondor, her taut sails dark against the sky.
A fekete gálya, az ég hátterén sötétlő, dagadozó vitorlákkal siklott Khondor felé.
EnglishI cannot bear much more of such fortune, Uther said, and his voice was taut.
- Nem viselek el még egyszer ilyen szerencsét - jegyezte meg feszülten Uther.
EnglishUdinaas could feel a pressure in the air, as of taut forces held in balance.
Udinász érezte a levegőben a nyomást, a kordában tartott hatalmas erőket.
EnglishSilent, pale citizens, terrified of the taut expectancy in the smoky air.
Néma, sápadt polgárok, akiket halálra rémített a füstös levegőben feszülő várakozás.
EnglishSomething in the man's attitude had caught him into the same taut mood.
Volt valami a fickó viselkedésében, ami őt is ugyanabba a feszült hangulatba hozta.
EnglishLancelet stood with his mouth taut, visibly holding in his anger, then went to the window.
Lancelet arcán látszott, hogy nehezen uralkodik a haragján, aztán az ablakhoz ment.
EnglishI had never seen her sit like that before, her legs wide, skirt taut from knee to knee.
Sohasem ült még így: a combja széttárva, két térde közt feszül a szoknya.
EnglishHis face was white and sullen; there was pain in the taut lines of his sensitive mouth.
Az arca sápadt volt és mogorva, a szája sarkában feszülő ráncok keserűségről árulkodtak.
EnglishThe taut blue horizon encircled them, broken only by the mountain-top.
Az egyenes kék látóhatár szorosan körülvette őket, vonalát csak a hegytető törte meg.
EnglishHe kept himself taut and light so the movements would be quick and soundless.
Jó kondícióban tartotta magát, ügyelt a testsúlyára, hogy mozgása gyors és hangtalan legyen.
EnglishThe boy was staring straight ahead, his lean face taut, his eyes fixed on nothing.
A gyerek vékony arca megfeszült, üres tekintettel bámult maga elé.
EnglishThe tree was creaking loudly now, the gas sac expanding and becoming taut.
A fa most már recsegett-ropogott, a gáztöml kitágult és megfeszült, mint vitorla a szélben.
EnglishMaybe we should have adopted one, said Harry, 'Taut it's too late now.
Lehet, hogy örökbe kellett volna fogadnunk egy gyereket mondta Harry , de most már késő.
EnglishAilill felt the line of Power grow taut, exerting a firm but gentle tug against his will.
Ailill érezte, hogy az Erő vonala megfeszül, szelíden, de határozottan irányítja akaratát.
EnglishPoirot observed acutely enough that she was in a state of taut nervous tension.
Poirot jól látta, hogy rendkívül feszült idegállapotban van.
EnglishThe rope snapped taut, jerking Umphred across the deck in a stumbling run.
A kötél megfeszült, Umphred pedig bukdácsolva rohant a víz felé.
EnglishThe taut chain gleamed heartlessly above its rubber sleeve in the early-morning sun.
A kurta lánc kárörvendőn csillogott a kora reggeli napfényben.
EnglishHer arms were straight down at her sides, clenched into fists, and her face taut with anger.
A karja szorosan az oldalához simult, a keze ökölbe szorult, vonásait a düh húzta feszesre.