「stronghold」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「stronghold」ハンガリー語 翻訳

EN stronghold
volume_up
{名詞}

stronghold (同様に: acuteness, fastness, force, intensity)
volume_up
erősség {名詞}
stronghold (同様に: fastness, fortification, fortress, hold)
volume_up
erőd {名詞}
As for the interior of the stronghold, the civil authority would take over there as well.
Ami az erőd belsejét illeti, ott is a polgári hatóságok veszik át az irányítást.
Sintilla summoned a corridor tram, and they were off, descending into the main part of the stronghold.
Sintilla hívott egy folyosói villamost, és elindultak lefelé, az erőd központjába.
Here they would strip off the raincoats, hop over the garden fence, and take up position in the back garden of the stronghold.
Ott levetik az esőköpenyüket, átugorják a kerítést, és elfoglalják helyüket az erőd hátsó kertjében.
stronghold (同様に: fortification, fortress, strong-point)

"stronghold"の類義語(英語):

stronghold
English

ハンガリー語での"stronghold"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHercule Poirot knew that there was only one way to penetrate the stronghold.
Hercule Poirot tisztában volt vele, hogy az erődbe csak egyetlen módon juthat be.
EnglishDonnelaith had remained, right up to the bloody fire, a powerful Catholic stronghold.
Donnelaith egészen addig a rohadt tűzvészig erős vára volt a katolikusoknak.
EnglishHowever, the Bekaa Valley is a stronghold of the Islamist Hezbollah movement.
A Bekaa-völgy azonban az iszlamista Hezbollah mozgalom egyik fellegvára.
EnglishInto the stronghold of the Enemy in the North, into Dol Guldur, he had once ventured.
Az Ellenség északi várába, Dol Guldurba is csak egyszer merészkedett el.
EnglishIts position was deliberatethe assaulters wanted to approach the stronghold slantwise.
Ez szándékos volt: a rohamozók oldalról akarták megközelíteni az erődöt.
EnglishCamelot is the stronghold of Arthur, my liege and the rightwise true king of all Britain.
Camelot a vár, melyben jó uram, Artúr, Britannia igaz és jog szerinti királya lakozik.
EnglishPagan worship in those parts, but the name Donnelaith refers to an ancient clan stronghold.
Pogány kultuszhely volt, de a Donnelaith név egy ősrégi törzsi erődre utal.
EnglishEventine and his Elven warriors were given the task of securing the Druid stronghold and the Sword.
Eventine-nek és elf harcosainak kellett őrizniük a druidák erődjét és a Kardot.
EnglishIt was my father's stronghold, but I never lived here after I was old enough to remember.
Apám erőssége volt egykor, ám amióta az eszemet tudom, másutt éltem.
EnglishAdmiral Daala's black Knight Hammer arrived, the second wave of the assault on the Jedi stronghold.
Daala admirális megérkezett a Night Hammer fedélzetén a Yavin rendszerébe.
EnglishThe European Union must confirm that it remains a stronghold of democracy and common values.
Az Európai Uniónak meg kell erősítenie, hogy az a demokrácia és a közös értékek bástyája marad.
EnglishGive me a chance to have a first look at the stronghold, and then I could come back with this Preston chap.
Hadd nézzem meg magamnak azt az "erődöt", aztán majd visszajövök ezzel a Prestonnal.
EnglishUntil now, Morocco has acted as a stronghold against the different forms of trafficking from the Sahel.
Mostanáig Marokkó komoly akadályt jelentett a Száhelből kiinduló különféle csempészet számára.
English'Yeah, but he also gave you a stronghold a place where you could hide from Mr Gray.
- Igen, de ugyancsak ő tette lehetővé neked, hogy találj egy erősséget - egy helyet, ahol elrejtőzz Mr. Szürke elől.
EnglishThe last stronghold of the heretics was a mountain fortress.'
-Az eretnekek utolsó menedéke egy hegyi erődben volt.
EnglishBelow, squadrons of mechanical scout walkers and ground- chewing siege machinery worked their way toward the Jedi stronghold.
A dzsungelben kétlábú lépegetők törtek utat maguknak a felkelők erődítménye felé.
EnglishHalf the room lay under a broad shield of skylight that gave them an enviable view of Weir's stronghold.
A szoba fele fölött átlátszó búra volt, aminek köszönhetően fantasztikus kilátásuk nyílt Weir erősségére.
EnglishIt was quite like living in a natural stronghold.
Akár egy természet alkotta erődítményben, olyan itt az élet.
EnglishAnd be certain to stock this stronghold well.
És gondod legyen rá, hogy az erődben elegendő élelem legyen!
Englishit cried merrily from its stronghold inside his head.
Hahó! - kurjantott ki a feje hátsó zugából.

他の言葉