「strangulation」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「strangulation」ハンガリー語 翻訳

EN strangulation
volume_up
{名詞}

strangulation (同様に: arrest, clamping, fastening, fixing)
strangulation (同様に: bung, obturation, occlusion, obturating)
volume_up
eltömés {名詞}
strangulation (同様に: choking, strangling, choke, garrotte)
strangulation (同様に: choking, fouling, obstruction, obturation)
strangulation (同様に: obturation, quarantine, seclusion, occlusion)
volume_up
elzárás {名詞}
strangulation (同様に: strangling, suffocation)
Strangulation, it does not improve the appearance.
A fojtogatás nem használ a nők külsejének.
The method employed, strangulation, was in harmony with his nature - a killer for pleasure as well as for profit.
Az igénybe vett módszer, a fojtogatás, összhangban volt Patrick természetével - láthatóan félig élvezetből, félig haszonlesésből gyilkolt.
He could have terminated her in other ways, but he wished the moment to be intimate; strangulation satisfied that desire.
Máshogy is megölhette volna, de meghitt élményt akart szerezni, a fojtogatás pedig kielégítette ezt a vágyát.
strangulation
volume_up
lekötés {名詞}
strangulation

"strangulation"の類義語(英語):

strangulation

ハンガリー語での"strangulation"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAt last I pleaded that she should be allowed to die by strangulation before the burning.
Végül könyörögtem, engedélyezzék a megfojtást a máglya előtt.
EnglishIf you'll excuse my asking, what put you on to asking about strangulation cases in general?
Ha megengedi, megkérdezném, mi bírta rá, hogy így a fojtogatásokról általában felvilágosítást kérjen?
EnglishHe seized the dazed chemist, whirled him and deposited him on the mat in a position of perpetual self-strangulation.
Megragadta a kábult kémikust, megpörgette, és ledobta a szőnyegre egy önfojtó pozícióba.
EnglishShe died of strangulation, but she was drugged first.
Fojtogatástól halt meg, de előbb elkábították.
EnglishCoroner said strangulation was slow.
A halottkém állítása szerint a folytogatás lassan történt.
EnglishWe think of this in terms of swallowing something or strangulation, but there is a more covert killer and that is cancer.
Gondolhatunk ezzel kapcsolatban arra, amikor a gyermek lenyel valamit vagy megfullad valamitől, de van egy alattomosabb gyilkos is, mégpedig a rák.
EnglishLucy was called to give evidence of finding the body and medical evidence was given as to the cause of death — strangulation.
Lucynak tanúsítania kellett, hogyan találta meg a holttestet, és elhangzott az orvosi szakvélemény a halál okára vonatkozólag: a nőt megfojtották.
EnglishOur Socialist and Democrat Group believes that the accession talks are threatened, not by a train crash, but by death through strangulation.
A szocialisták és demokraták képviselőcsoportja úgy véli, hogy a csatlakozási tárgyalásokat nem egy vasúti baleset, hanem a kisiklás okozta halál veszélye fenyegeti.
EnglishThe economic strangulation of Catalonia hits one of the main economic drivers in Southern Europe and, for this reason, is a problem for the European Union as a whole.
Katalónia gazdasági megrekedése Dél-Európa egyik legfontosabb gazdasági motorját sújtja, és emiatt ez a probléma az egész Európai Uniót érinti.
EnglishTwo wooden handles, pulled from a shirt pocket, snapped into hooks on each end of the wire, prevented an assassin from cutting his fingers while he controlled the strangulation.
A két fanyelet a támadó kihúzza az ingzsebből, a drót mindkét végén hurkot képezve a gyilkos megóvhatja az ujjai épségét, miközben fojtogatja áldozatát.