EN start
volume_up
{名詞}

start (同様に: advantage, asset, benefit, gain)
volume_up
előny {名詞}
Why, despite that head start, did Europeans end up conquering Australia, rather than vice versa?
Hogy lehet, hogy ekkora kezdeti előny mellett is az európaiak hódították meg végül Ausztráliát, és nem fordítva?
Then he dashed in wild pursuit amid the stream of the traffic, but the start was too great, and already the cab was out of sight.
Erre vad rohanásba fogott az utca közepén, az előny azonban behozhatatlannak bizonyult, és a fiákert hamarosan szem elől vesztettük.
Five days isn't much of a start for a small sailing boat against an ex-Admiralty tug capable of around twelve knots.
Öt nap nem túl nagy előny egy kis vitorlás hajónak, ha olyan vontatóval áll szemben, amelyik azelőtt az Admiralitás tulajdona volt és tizenöt csomós sebességre képes.
start (同様に: beginning, dawn, first, inception)
volume_up
kezdet {名詞}
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
Hadd legyen ez a stratégia egy valódi új kezdet Afrika fenntartható fejlődésében.
It would make a good start to the UN's International Year of Biodiversity.
Kiváló kezdet lenne ez a biodiverzitás ENSZ által kijelölt nemzetközi évében.
Concerning the energy efficiency action plans, we had rather a lukewarm start.
Ami az energiahatékonysági cselekvési terveket illeti, a kezdet meglehetősen lanyha volt.
start (同様に: dive, diving, hop, jump)
volume_up
ugrás {名詞}
start (同様に: jump, starting)
start (同様に: mark, scratch)
volume_up
rajtvonal {名詞}
By this time the runners were assembling for the crowded start.
Mostanra a futók összegyülekeztek a rajtvonal mögött.
start (同様に: offset, sailing, starting, setout)
volume_up
indulás {名詞}
[Both Groaning] Okay, so that wasn't the smoothest start... to a honeymoon.
Hát ez nem valami zavartalan indulás volt... a nászútunkon.
A start was made in good order the next morning.
Másnap reggel az indulás szabályos időben történt.
He projects a monthly overhead, after start-up, of around nineteen hundred dollars.
Kalkulációi szerint az indulás után havi kiadásaink körülbelül kilencszáz dollárt tesznek majd ki.
start (同様に: pulling out, sailing, set-off, starting)
start
start
start
start (同様に: starting)
She gave a violent start and a kind of gasping cry when I spoke, and that cry and start troubled me more than all the rest, for there was something indescribably guilty about them.
Összerezzent és felsikoltott, mikor a hangomat meghallotta, és ez az összerezzenés, ez a sikoltás mindennél rosszabbul esett nekem, olyan leírhatatlan bűntudatról árulkodott.
start
volume_up
rajt {名詞}
start
volume_up
rajthely {名詞}
start
volume_up
start {名詞}
The Galileo programme is ready for its new START, in other words, the project has reached an end.
A Galileo program kész az új START-ra, más szóval most meg kell valósítani a projektet.
I certainly support the START vote.
Egyértelműen támogatom a START szavazást.
You press start, nobody touches anything, and it can reach its destination fully autonomously.
Megnyomjuk a start gombot, senki nem ér semmihez, és teljesen önállóan megérkezik a rendeltetési helyére.
start

ハンガリー語での"start"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI met him at a New Year's Eve party in Warsaw during the war, the start of 1944.
A háború alatt, 1944 elején találkoztam vele egy varsói szilveszteri mulatságon.
EnglishIt seems this is the first time you start K3b %1 with this device configuration.
Úgy tűnik, hogy a jelenlegi eszközbeállításokkal még nem volt használva a K3b %1.
EnglishChristine said: I'm playing tennis at twelve, so we'd better start fairly early.
- Tizenkettőkor teniszezem - mondta Christine -, jó volna, ha korán indulnánk.
EnglishI was certain that I'd go crazy, start shooting, and be killed by a dozen bites.
Biztosra vettem, hogy megőrülök, lövöldözni kezdek, és tucatnyi marás fog megölni.
EnglishJust over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
Alig egy héttel ezelőtt szemtanúi lehettünk egy rendkívüli mozgalom kezdetének.
EnglishAll this would need to be clarified before we could start a legislative process.
Mindezt tisztázni kell, még mielőtt elindíthatnánk egy jogalkotási folyamatot.
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
Ezzel összhangban munkálkodik a Bizottság már múlt évtől, a válság kezdete óta.
EnglishThe anti-war movement has warned of these problems since the start of the war.
A háborúellenes mozgalom a háború kezdete óta figyelmeztet ezekre a problémákra.
Englishhe answered, coming back with a start to the realities of life.
-Ó, a rejtély! - mondta Holmes, aki úgy látszik, újra ráeszmélt a nyers valóságra.
EnglishHe had to start thinking about what would happen after they got the Rabbit out.
Bizony, arra is gondolnia kellett, hogy mi lesz azután, ha a csomagot kijuttatták.
EnglishBut if the lawyers are guilty, and we start asking questions, something'll break.
De ha az ügyvédek bűnösök, és mi kérdezősködni kezdünk, valami csak kipattan majd.
EnglishI'll have Yzma change me back, and then I'll start construction on Kuzcotopia.
Utasítom Yzma-t, hogy változtasson vissza, aztán elkezdem építeni Kuzcotopia-t.
EnglishWe have an announcement before we start with regard to this afternoon's debates.
. - Mielőtt nekikezdenénk, van egy bejelentésünk a ma délutáni vitákra vonatkozóan.
EnglishIf somebody in Pico Mundo is going to start shooting people, it'll be Fungus Man.
Mert ha Pico Mundoban lövöldözni kezdenek valakire, az biztosan Gombafej lesz.
EnglishI meant to start it in some nice neighbourhood where nice people would come in.
Jó helyen béreltem volna a teázót, ahol úri közönségre lehetett volna számítani...
EnglishGo to the service tomorrow, start the rumor, and I'll call you within two days.
Menj el holnap a temetésre, hintsd el a híreket, és két napon belül felhívlak.
EnglishLet us start with the first question: what do we mean by intercultural dialogue?
Kezdjük az első kérdéssel: Mit jelent számunkra a kultúrák közötti párbeszéd?
EnglishIt isn't when the shiny new tools show up that their uses start permeating society.
A csillogó új eszközök nem rögtön megjelenésükkor kezdik áthatni a társadalmat.
EnglishI think I'll start out and just talk a little bit about what exactly autism is.
Azt hiszem azzal kezdem, hogy beszélek egy kicsit arról, hogy mi az autizmus.
EnglishSo it is not helpful to start speculating about countries that may be at risk.
Ezért nem segít, ha találgatásokba bocsátkozunk a veszélyben lévő országokról.