EN squall
volume_up
{名詞}

squall (同様に: bellow, howl, yawp)
volume_up
ordítás {名詞}
squall (同様に: blast, blow, flaw, flurry)
squall (同様に: blast, flaw, flurry, gust)
A squall of sleet came down and for a time she was blotted out.
A szélroham havas esőt zúdított ránk, egy időre teljesen eltakarta a hajót.
By the favor of the gods, another squall came in soon after they left the cleft; even someone already tracking them wouldn't be able to follow.
Az istenek kegyéből újabb szélroham jött, rögtön miután elhagyták a szakadékot, ha valaki meg is találja nyomaikat, képtelen lesz követni őket.
squall (同様に: scream, screech, shriek)
volume_up
sikoltás {名詞}
squall
squall
squall
squall
squall
squall
'Hang on till this squall is over,' I told him.
Várjatok, amíg ez a szélvihar kitombolja magát! feleltem.
Twenty-four hours of squalls would shatter the calm sea and make the slick uncontrollable.
Egy huszonnégy órás szélvihar felkorbácsolná a tengert, és kezelhetetlenné tenné az olajfoltot.

"squall"の類義語(英語):

squall

ハンガリー語での"squall"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishTom closed his eyes to let the sound-image of a sea squall close over him.
Tom lehunyt szemmel hagyta, hogy körbefogja őt a tengeri vihar hangképe.
EnglishThe leading edge of the squall was hitting the far end of the village harbour beyond Hassease.
A zivatar már elérte a Hassease városka mögött fekvő kikötő távolabbi felét.
EnglishAbove, amid a squall, he saw the back of another figure.
Egy heves széllökésben újabb sötét alakot vett észre; odafent állt, neki háttal.
EnglishA sudden squall rose and Piso's ships were seen to be in difficulties.
Éppen megpillantották Piso hajóit, amikor hirtelen vihar tört ki, és a hajók nagy veszélybe kerültek.
EnglishIf the track got any narrower, they would begin to hear the squall of branches along the sides of the car.
Ha az ösvény még keskenyebbé válik, az ágak súrolni fogják az autót.
EnglishBut just then from the far side of the clock, they heard a wordless squall of triumph and the beginning of a great crash.
De ekkor az óra túlfeléről szavak nélküli diadalkiáltás hallatszott, és nagy recsegés-ropogás.
EnglishThere may be a small squall later, Hikahi said.
EnglishThe squall of wings became a storm, more tempestuous by the second, a spiraling rataplan that rapped all the way through her and drummed upon her bones.
A madarak szárnycsapásait immár dübörgésnek hallotta, az egyre erősödött a robajt a csontjaiban érezte.
EnglishI ought to tell it to Dante if he was around, the Colonel, suddenly gone as rough as the sea when a line squall comes up, said.
Inkább Danténak mondanám meg, ha itt volna kéznél mondta az ezredes, és egyszerre fölborzolódott, mint a tenger, ha föltámad a szél.
EnglishI did a little research, spoke to a couple of my contacts at the Met, and actually found out that this is a game called squall, which involves beating a goose with a stick on Shrove Tuesday.
Kutattam egy kicsit, beszéltem néhány kapcsolatommal a Metben, és megtudtam, hogy ez egy játék, a neve pöcke, amiben egy libát vernek botokkal húshagyókedden.
EnglishHe looked back, once, to gaze again upon the house where he'd grown up, but the squall, billowing round the low summits of the rolling dunes, had all but obscured the rambling chaotic structure.
Visszanézett, hogy még egyszer lássa a házat, ahol annak idején felnőtt, de a dűnék alacsony csúcsa felett kavargó szél egyszerűen átrendezte a zűrzavaros tájat.
EnglishAlmost thirty years they had come up here together for the hunting, almost thirty years without a single miss, and in none of that time had there been snow heavier than the occasional squall.
Csaknem huszonöt éve jártak ide vadászni, csaknem huszonöt éve egy esztendőt sem hagytak ki, és ennyi idő alatt egyetlenegyszer sem értek meg néhány hózápornál komolyabb csapadékot.