EN spark
volume_up
{名詞}

spark (同様に: admirer, fella, feller, philanderer)
volume_up
udvarló {名詞}
spark (同様に: fop, beau)
volume_up
piperkőc {名詞}
spark (同様に: playboy)
spark (同様に: scintilla, sparkle)
volume_up
szikra {名詞}
Mabruk's semblance of affability vanished like a spark on snow, and with the same sound.
Mabruk felszíni nyájassága sisteregve párolgott el, mint szikra a havon.
A single hopeless spark flickered out, then the entire control panel went dead.
Néhány reményvesztett szikra pattant, majd a panel végképp felmondta a szolgálatot.
The slightest spark or an open flame can blow us all to hell.
A legkisebb szikra, vagy tűz mindannyiunkat felrobbanthat.
spark
spark
volume_up
divatbáb {名詞}
spark (同様に: squire)
volume_up
gavallér {名詞}
spark
volume_up
splitter {名詞}
spark (同様に: spark telegraphy)
spark
volume_up
sziporka {名詞}
That spark again, and then the confusion, and suddenly the panic.
Megint az a sziporka, aztán a zavarodott nyugtalanság, s végül a pánik.

ハンガリー語での"spark"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishNo, we're just a couple trying to put the spark back in our relationship.
Nem, mi csak megpróbáltuk visszazökkenteni a kapcsolatunkat a régi kerékvágásba.
EnglishVery real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Valóságos kihívások előtt állunk, de Annapolis újra felvillantotta a remény szikráját.
EnglishWe need to breathe life into the roles, then the spark will once again be passed on.
Életet kell lehelnünk a szerepünkbe, akkor majd újra átárad a lelkesedés.
EnglishLook, the spark of life flares monstrous and hot from the giant lizard as he dies!
Látjátok, milyen tüzes és rettenetes lánggal távozik a haldokló ősgyíkból az élet szikrája?
EnglishFallback, ventured the bright spark who wanted to shake off the tail.
Tartalék eljárás kockáztatta meg a lángész, aki le akarta rázni a követőőjét.
EnglishFrom it, now, a dim little globule of light not a spark, flew toward the nearing blaze.
Most sápadt kis fénygolyóbist röpített ki belőle, mely a közeledő lángok elé csapódott.
EnglishAlready, there was little hope for her, though there was at least a spark.
Már így is kevés volt erre a remény, de legalább volt még egy szikrányi.
EnglishThe amber beam struck the torch, igniting it in a burst of flame and spark.
A borostyán sugár becsapódott a fáklyába, és látványos szikraeső kíséretében meggyújtotta.
EnglishAll it would have taken to strike the final spark was a single telephone call.
Egyetlen telefon elég ilyenkor, hogy a szikrát lángra lobbantsa.
EnglishThe spark is not even passing into the Chamber here - just look around you.
Még itt a tisztelt Házban sem kerül átadásra - csak nézzenek körül.
EnglishThe liquor, instead of putting some spark into him, only made his limbs more leaden.
A szellemek, ahelyett, hogy valami szikrát adtak volna, csak még több terhet tettek a vállára.
EnglishHe was wearing a heavy ring with a bright ruby, which was the only spark of color that he allowed.
Egy nehéz rubinköves gyűrűt viselt, ennyi színt és csillogást engedett meg magának.
EnglishEvery now and then a spark would flash as the bucket slid over a piece of flint.
Nézni, ahogy az olajosan csillogó fémkarom kinyúlik a narancssárga burkolat alól, és belemar a földbe.
English- in the case of a spark-ignition engine, when the angle of the throttle opening is 90 %, and
- külső gyújtású motor esetében a pillangószelep nyílásszöge 90%-os, és
EnglishShe might even gain a measure of control over this act, and so revive and fan into life that spark.
Ha Majen átveszi az irányítást, talán némi legyezéssel lángot csiholhat a szikrából.
EnglishAnatoliy was no fool, and even showed the occasional spark of creativity.
Anatolij nem volt ostoba, sőt néha egészen kreatív tudott lenni.
EnglishHe shaped humans out of clay and gave them the spark of life.
Agyagból formálta meg az embereket, majd beléjük oltotta az élet szikráját.
EnglishKeeton had felt the electricity whip through him again, not a spark this time but a storm.
Keeton ismét villanyosságot érzett - nem ütését csupán, hanem a viharát, és bőgött a tömeggel.
EnglishThe Bhelliom grew hot in his hands, and that single spark of red appeared in its petals.
A Bhelliom felmelegedett, és a közepén megjelent a vörös pont.
EnglishWe can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Ezt a szikrát lángra kell lobbantanunk, a bizalom, a tettek és a kézzelfogható eredmények lángjává.