「sorrowing」の英語-ハンガリー語辞書


"sorrow"にあるフォーラム結果 "sorrowing" is currently not in our dictionary.
EN

「sorrowing」ハンガリー語 翻訳

volume_up
sorrow {名詞}

EN sorrow
volume_up
{名詞}

sorrow (同様に: adversity, affliction, bane, calamity)
volume_up
csapás {名詞}
sorrow (同様に: chagrin, distress, grief, heartache)
volume_up
bánat {名詞}
Sorrow sharpened her ashen beauty, sorrow bent her narrow back.
A bánat élessé tette hamvasan szép arcvonásait, a bánat meggörbítette keskeny hátát.
There was an odd, old sorrow in his voice that Molly had never heard before.
Hangjában különös, régi bánat bujkált, amit Molly még soha nem hallott ezelőtt.
The sorrow, he thought, was like a rock on the shoreline of the ocean.
A bánat; gondolta, olyan, mint egy szikla az óceán partján.
sorrow (同様に: dolor, dolour)
volume_up
{名詞}
A herder of 'goats and sorrows', he was a contemporary of Neruda and Aleixandre, winners of the Nobel Prize.
A " és a kecskék pásztora” Neruda és Aleixandre Nobel-díjas írók kortársa volt.
sorrow (同様に: gloom, grief, tribulation, unhappiness)
There was sorrow here and death, but there was also love.
Igaz, hogy szomorúság és halál lakott itt, de szerelem is.
Suddenly a sorrow the color of dawn welled up in him.
A férfiban hirtelen fölszakadt valami szomorúság, szürkén, mint a hajnali derengés.
He transmitted life into words and so felt neither pity, sorrow, nor affection.
Szavakba öntötte az életet, és nem volt benne se szánalom, se szeretet, se szomorúság.

"sorrow"の類義語(英語):

sorrow

ハンガリー語での"sorrowing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAh, if only she can give you some of this joy, my sorrowing lover!
Ó, ha átadhatnék valamit ebből a boldogságból az én bús szerelmesemnek!
EnglishRoberta's distracted, sorrowing face filled with resolution.
Elszántság töltötte be Roberta zavart, fájdalmas arcát.
EnglishShe knew it was only a way of speaking, a comfort to a sorrowing mother, yet the blasphemy of the idea troubled her.
Tudta, hogy ez szólás csupán, valamiféle vigasz a gyászoló anyának, mégis zavarta a szentségtörő kép.
EnglishBehold thy father and I have sought thee sorrowing.
Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére.
EnglishHIS SORROWING CHILDREN.
EnglishThe daemon, in the form of a wolfhound, was gazing up at him with melting, sorrowing eyes, and then he gently licked Will's wounded hand again and again, and laid his head on Will's knee once more.
A daimón, farkaskutya formájában, szánakozó, szomorú tekintettel nézett fel rá, azután megnyalogatta Will sebesült kezét, és fejét megint Will térdére fektette.

他の言葉