「sentiment」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「sentiment」ハンガリー語 翻訳

EN sentiment
volume_up
{名詞}

sentiment (同様に: apprehension, approach, comprehension, conception)
volume_up
felfogás {名詞}
When asked if such sentiment was on the rise, he said, 'Yes, and I fear this rise is not only in Europe but all over.
Amikor megkérdezték tőle, hogy növekvőben van-e az ilyen irányú felfogás, ő azt mondta, "Igen, és attól tartok, hogy ez a növekvés nemcsak Európában, de mindenütt tapasztalható.
sentiment (同様に: conceit, esteem, estimate, eye)
sentiment (同様に: emotion, feeling)
volume_up
érzelem {名詞}
Szép szavak és nemes érzelem.
A collision of wills and desires, and beneath it a host of dubious assumptions and suspect sentiments.
Akaratok és vágyak összecsapása, melyet egy sor kétes feltevés és gyanús érzelem kísér.
Well, for my own part, I have fathomed the depths of life, there is only one real sentiment - comradeship between man and man.
Nos, az én szememben, aki nagyon is elmélyedtem az életben, csak egy igazi érzelem van: a barátság férfi és férfi közt.
sentiment (同様に: eye, judgement, judgment, opinion)
volume_up
nézet {名詞}
The second, possibly more deeply held sentiment was that there was a loss of values.
A második, talán mélyebben rögzült nézet szerint az értékek vesznek el.
sentiment (同様に: feeling, idea, sensation, sense)
volume_up
érzés {名詞}
But there aren't any losses for us to compensate; religious sentiment is superfluous.
De ha nincs veszteség, amit kárpótolnunk kellene, akkor a vallásos érzés felesleges.
'The religious sentiment will compensate us for all our losses.'
"A vallásos érzés kárpótolni fog bennünket minden veszteségünkért."
A sentiment - what is that but the whole world in a thought?
Mi az érzés, ha nem egy gondolatba zárt világ?
sentiment (同様に: nicety, rawness, responsiveness, sensibility)

"sentiment"の類義語(英語):

sentiment

ハンガリー語での"sentiment"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe statement issued by the High Representative on Monday expressed this sentiment.
A főképviselő által hétfőn kiadott nyilatkozat ennek a véleménynek adott hangot.
EnglishThat was the way of nature and could not be amended for the sake of her sentiment.
Ez a természet törvénye, amelyen az ő érzelmei kedvéért sem lehet változtatni.
EnglishIt was the sentiment printed below the canoe that floored me: HAPPY RETIREMENT!
z alatt a rövid idő alatt, amely - legalábbis Jory Hullnak - már-már végtelennek tűnt?
EnglishI want to challenge one sentiment that has been repeated several times today.
Szeretnék megkérdőjelezni egy véleményt, amit ma többször is megismételtek.
EnglishThis sentiment, or one closely resembling it, was voiced by Harold Crackenthorpe.
Ennek a véleménynek vagy valami nagyon hasonlónak adott hangot Harold Crackenthorpe is.
EnglishPerhaps when you wear general's stars, you will remember the sentiment.
Talán majd amikor tábornoki csillagai lesznek, emlékezni fog erre a véleményére.
EnglishMiss Marple nodded her head gently in agreement with the unfinished sentiment.
Marple kisasszony gyengéden rábólintott, mint aki egyetért a be nem fejezett mondattal.
EnglishI remain faithfully yours was the sentiment expressed above the signature.
"Maradok tisztelettel" hirdette a levélíró érzületét az aláírás feletti sor.
EnglishI also want to say that what Mr Lehtinen just said is my sentiment exactly.
Zárásképp szeretném hozzátenni, hogy Lehtinen úr az imént szívemből szólt.
EnglishOne sentiment she could share with Buruk: the sooner this trip was over, the better.
Egy dologban nagyon is egyetértett Burukkal minél hamarabb útjuk végére érnek, annál jobb.
EnglishThe sentiment enraged Howie, but he could think of no adequate riposte.
A biztatás feldühítette Howie-t, de nem tudott kiötleni semmilyen megfelelő riposztot.
EnglishTherefore there is no difference in sentiment, and we have to continue what we have been doing.
Ezért az érzéseink nem különböznek egymástól, és folytatnunk kell, amit elkezdtünk.
EnglishWe shared the common sentiment that we were no longer concealed by the human crowd.
Valamennyien úgy éreztük, hogy már nem rejt el a halandó tömeg.
EnglishThis proves that aggressive anti-Polish sentiment still persists.
Ez bizonyítja, hogy még mindig léteznek agresszív, lengyelellenes érzelmek.
EnglishBut for sentiment's sake I should like to have the old dessert service.
De érzelmi okokból kifolyólag szeretném hazavinni ezt a készletet.
EnglishIt is our moral authority and it is the sentiment of this ceremony that unites the three institutions.
Erkölcsi elkötelezettségünk és ezen ünnepély üzenete egyesíti a három intézményt.
EnglishInjecting public sentiment into the situation could make it more volatile than it already is.
- Ha még a nagyközönség érzelmeit is belevinnénk, a helyzet a jelenleginél is durvább lenne.
EnglishSadly, in this House there are many examples of anti-American sentiment.
Sajnos a Házban nagyon sok a példa az Amerika-ellenes érzésre.
EnglishAnti-Roma sentiment in Rome, collective guilt in Slovakia, anti-Hungarian attitudes in Timişoara ...
Rómában romaellenesség, Szlovákiában kollektív bűnösség, Temesváron magyarellenesség...
EnglishIt had been a very long time since Aeglyl Dreadclaw had heard such a sentiment.
Halálkarom Aeglyl már rég nem hallott efféle szavakat.