EN seclusion
volume_up
{名詞}

seclusion (同様に: detachment, separation)
seclusion (同様に: loneliness, sequestration, solitude, solitariness)
volume_up
magány {名詞}
Játék, ital, teljes visszavonultság.
seclusion (同様に: obturation, quarantine, strangulation, occlusion)
volume_up
elzárás {名詞}
seclusion (同様に: privacy)
seclusion (同様に: retreat, singleness, solitariness)
seclusion
seclusion
seclusion
seclusion
seclusion
seclusion

"seclusion"の類義語(英語):

seclusion

ハンガリー語での"seclusion"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishViviane too kept seclusion at moon-dark, her privacy guarded by two young priestesses.
Holdfogytakor Viviane is elzárkózott, két fiatal papnő őrizte a nyugalmát.
EnglishI needed only the seclusion of a small, high and completely hidden valley that only I could reach.
Nekem magasan fekvő, kicsi, rejtett völgy kellett, ahova csak én juthatok el.
EnglishUpon returning to Castle Haidion, King Casmir went into virtual seclusion.
A Haidion palotába való visszatérte után Casmir király látszólag teljesen elzárkózott a világtól.
EnglishThey were told he had gone into seclusion with the intention of becoming a monk, which was true.
Azt beszélték, visszavonult, hogy szerzetes lehessen, ami igaz is volt.
EnglishBrother, I kind of like to read my Bible in the seclusion of my family.
Testvér, én a családom körében szoktam olvasgatni a Bibliámat.
English-has taken her into the silence and into seclusion.
- Az öreg jós papnő - Holló, igaz? - maga mellé fogadta a némaságba és a visszavonultságba.
EnglishOf all those who dwelt on Avalon, the Merlin had never seen that one who dwelt in seclusion and silence.
Az Avalonban élők közül a merlin sosem látta azokat, akik elzártan és némaságban éltek.
EnglishThe great house stood on ten wooded acres, fenced against the uninvited, and the trees guaranteed seclusion.
A hatalmas ház kerítése mentén végig fák álltak, biztosítva a csendet és a magányt.
EnglishI helped push for tighter seclusion and decontamination rules, it's true.
Igen, valóban segítettem a szigorúbb elkülönítést és dekontaminálást lehetővé tevő törvények megalkotását.
EnglishThe Sage is very powerful, but he has many enemies, which is why he must remain hidden in seclusion.
A Bölcs nagyon erős, de sok az ellensége, ezért kell elrejtőznie.
EnglishAs soon as Hari returned to Streeling, he went into seclusion.
Hari az n-dimenziós térben lebegett, távol a politikától.
EnglishWe could not in our quiet seclusion include enough maids for Bianca, so it was I who laced up her tight corset.
Mivel elzárkózásunk miatt nem fogadhattunk komornát Biancának, én fűztem be szoros míderét.
EnglishPerhaps he could end this seclusion, return to his wife and his son and the vast forests of Ithor.
Talán véget vethet ennek a száműzetésnek, visszatérhet a feleségéhez, a fiához, Ithoria végtelen erdeihez.
EnglishBut now it meant nothing to her save that this ritual silence and seclusion were done for the time.
Ám most semmit sem jelentett számára, csupán annyit, hogy a rituális némaságnak és elzárkózásnak végre vége.
EnglishNone but the Vice President, who was still in seclusion.
Bezzeg az alelnök, aki továbbra is bujdokolt, így tett.
EnglishJerle Shaimara watched it from the seclusion of the king's summer home, his current retreat, his present hideaway.
Jerle Shannara a királyi nyári lak magányából figyelte, ahova visszavonult, hogy békében hagyják.
EnglishThe Vice President, a man who'd said plenty when the attack started, was in seclusion with his staff somewhere in Washington.
Az alelnök, aki nagyon sok mindent mondott a támadás megkezdésekor, stábjával együtt elrejtőzött valahol Washingtonban.
EnglishInterestingly, despite his seclusion, he continued to have as much influence as a high-level elected or appointed official.
Az viszont érdekes, hogy mindvégig megőrizte bármelyik választott vagy kinevezett tisztségviselőével vetekedő befolyását.
EnglishIt might be that Raven had seen, in the evil dream of prophecy, the reason that Nimue had been brought here and kept in seclusion.
Lehetséges, hogy a gonosz jósálomban Holló látta az okát annak, hogy miért hozták ide és tartották elzárva Nimue-t.
EnglishEventine sat alone in the seclusion of his study, poring over Gael's list of matters that would require his attention in the morning.
Eventine Elessedil dolgozószobája magányában olvasta a listát, amelyet Gael állított össze a másnapi teendőkről.