EN roundabout
volume_up
{名詞}

roundabout (同様に: circuit)
volume_up
kerülő {名詞}
Stealth and the roundabout way were his preferred approach.
Õ leginkább a kerülő utakat és a lopakodó megközelítéseket kedvelte.
They drove to the airport by a roundabout route that was full of twists and turns.
Kerülő úton mentek a repülőtérre, amely tele volt kanyarokkal és megtévesztő fordulókkal.
He would have to try one of those, which meant a roundabout route and some tough climbing.
Kerülő úton kell megpróbálnia, ami azt jelenti, hogy másznia kell.
roundabout (同様に: circuit, detour, oblique ways)
roundabout (同様に: circumscription, roundabout phrase)
roundabout (同様に: circus)
volume_up
körtér {名詞}
roundabout (同様に: digression, dodge, evasion, evasiveness)
volume_up
kitérés {名詞}
roundabout (同様に: merry-go-round, whirligig, giddy-go-round)
volume_up
körhinta {名詞}
A városban nagyon sok a körforgalom.
roundabout (同様に: hay, round, round dance)
volume_up
körtánc {名詞}
roundabout (同様に: jumper)
roundabout (同様に: merry-go-round, whirligig)
roundabout (同様に: round trip, round tour)
roundabout (同様に: round trip)
roundabout
volume_up
kiskabát {名詞}
roundabout
roundabout

"roundabout"の類義語(英語):

roundabout

ハンガリー語での"roundabout"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThat's a roundabout way of saying that, yes, sir, I think this letter will scare them.
Visszatérve a kérdésére, igen, uram, ez a levél alaposan beléjük fogja rakni a frászt.
EnglishIf he didn't mean mischief, why did he send the manuscript to London in this roundabout way?'
- Hiszen ez valósággal birodalmi ügy - jegyezte meg Caterham lord felvidulva.
EnglishCongress doesn't even know it exists; its appropriations are obtained in a very roundabout fashion.
A Kongresszus nem is tud a létezéséről, a költségvetését is közvetett forrásból kapja.
EnglishThe light Bell helicopter was waiting in the Meadows, by the roundabout.
A könnyű Bell helikopter a Kaszálón várt, a körforgalomnál.
EnglishHaltingly and with many roundabout phrasings, she said:
Akadozva, helyenként suta körülírásokkal a következőket mondta el:
English'Seems a bit roundabout,' Tynian noted, but if that's the way we have to do it, then that's the way we'll do it.'
Kicsit komplikáltnak tűnik jegyezte meg Tynian , de ha így kell tennünk, hát így teszünk.
EnglishFrom his tone of voice, I judged that Dick was going to play it in a roundabout way, exerting charm.
A hanghordozásból megértettem, hogy Dick némi kerülővel próbál boldogulni, a kedves ember mezét öltve magára.
EnglishKing Lír wished to go swiftly, but Schmendrick held them to a leisurely pace and a roundabout road.
Lír király gyorsan akart haladni, de Schmendrick ragaszkodott a kényelmes tempóhoz és az országjáró körutazáshoz.
EnglishThemulefa had no term forclimb , so Mary had to do a lot of gesturing and roundabout explaining.
A mulefáknak nem volt szavuk a fára mászásra, Mary kénytelen volt kézzel-lábbal mutogatáshoz, körülíráshoz folyamodni.
EnglishHikahi had chosen a roundabout route, taking her far out before swinging back in an arc to Streaker's hiding place.
Hikahi kerülőút mellett döntött; élesen kitért, mielőtt ívben visszakanyarodott volna a Streaker felé.
EnglishIt is a point of order in a roundabout sort of way.
Kicsit megkerülve, de ez egy ügyrendi kérdés.
EnglishThere were few cars in the parking lot of the Mojarsky Hotel, just off the roundabout at the far end of Kutuzovsky Prospekt.
Kevés autó állt a Mozsajszk Szálloda parkolójában, a Kutuzov sugárút távolabbi végénél, a sarkon túl.
EnglishOnce you pass the bubble bee day nursery Just before you get to mini roundabout. you know the kindergarten You're in the West side.
Ha elhagyod a Bumble Bee óvodát és eljutsz... a kis körfogalomig, ahol azok a szép kertek vannak...
EnglishThe whole convoy swept into the roundabout and road junction, crossed it, and continued towards Villacoublay.
Az egész konvoj belelendült a kereszteződés körforgalmába, majd a túloldalon kivágódva belőle folytatta útját Villacoublay felé.
EnglishThe roundabout world slowed down and stopped.
A pörgő világ lelassult, majd megállt.
EnglishDown Castle Street by the roundabout.
A Castle Street végén, a körforgalomnál.
EnglishSo if you want to plant someone there, if you want it badly enough, and if you're rich and determined enough, you can accomplish it in a roundabout fashion.
Tehát ha nagyon be akar juttatni oda valakit, és ehhez elég pénze és befolyása van, egy kicsit tekervényesen ugyan, de meg tudja csinálni.
EnglishHe did this with long, roundabout sentences, and finally it emerged that, like Bramanti before him, the professor had no thought of self-financing.
Ezt nagy köntörfalazással csinálta, s a végén kiviláglott, hogy a professzornak, akárcsak Bramantinak, esze ágában sincs saját magát finanszírozni.
EnglishWe had come out upon Oxford Street and I had ventured some remark as to this being a roundabout way to Kensington, when my words were arrested by the extraordinary conduct of my companion.
Mikor az Oxford Streethez értünk, megjegyeztem, hogy nagy kerülővel közelítjük meg Kensingtont, de útitársam különös viselkedése láttán elakadt a szavam.
EnglishIt ratifies your initiatives, it begs the Central Bank in a roundabout manner to loosen ever so slightly the stranglehold of the Maastricht criteria, but it does not decide a thing.
Megerősíti az Ön kezdeményezéseit, hosszadalmasan könyörög a Központi Banknak, hogy legalább egy kissé lazítson a maastrichti kritériumok szorításán, de semmiről sem hoz döntést.