「recklessly」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「recklessly」ハンガリー語 翻訳

EN recklessly
volume_up
{副詞}

recklessly (同様に: boldly, headfirst, blindfold)
The nearest hurtled recklessly into the flames and perished.
A legközelebbi vakmerően a lángok közé vetette magát és megdöglött.
Who loved recklessly but knew always how to conquer and rule?
Aki vakmerően s meggondolatlanul szeretett, de mindig tudta, hogyan hódítson és uralkodjon?
Felállók mondta vakmerőén.

"reckless"の類義語(英語):

reckless

ハンガリー語での"recklessly"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishLive your life as if it had never been so recklessly interrupted.
Éld az életed úgy, mintha sohasem szakították volna meg olyan hányaveti módon.
EnglishThey broke past the Home Guard that sought to stop them and flung themselves forward recklessly.
Áttörtek a testőrökön, akik meg akarták állítani őket, és kíméletlenül robogtak előre.
EnglishThey mowed down the ice creatures who threw themselves recklessly at the glowing blades.
A wampák addigra már megismerték a fénykardok félelmetes erejét, és kissé húzódoztak a nyílt támadástól.
EnglishSo they charged bravely, recklessly ahead, weapons drawn, heedless of the magnitude of the danger they faced.
Így hát fegyvert rántottak, és bátran, meggondolatlanul rohamoztak, nem törődve a veszéllyel.
EnglishSo they dashed recklessly down the ravine, and after loosening the cable, they would doubtless endeavor to leap aboard.
Rohannak is a sziklahasadék felé, hogy felszedjék a horgonyt, és felugorjanak a hajóra.
EnglishWill you fly so recklessly in the face of fate, Morgause?
- Ily bátran meg mernéd kísérteni a sorsot, Morgause?
EnglishEurope cannot turn its back on its commitments to countries that once were recklessly exploited.
Európa nem fordíthat hátat az azokkal az országokkal szembeni kötelezettségeinek, amelyeket egykoron kíméletlenül kizsákmányoltak.
EnglishThey fired recklessly with their blasters.
Az egyik kilyukasztotta Han ócska köpenyét.
EnglishSurely he didn't believe what she had just told him about the monkey daemon, or he wouldn't walk so recklessly up to the cave.
Nyilván nem hiszi, amit a majom daimónról az imént mondott neki, különben nem indulna meggondolatlanul a barlang felé.
EnglishJody ducked recklessly inside.
Közben a fiút is szem elől tévesztette.
EnglishHe showered, fighting an occasional bout of dizziness, shaved recklessly and fast with the little throwaway, and then came out of the bathroom.
Zuhanyozott, megküzdött az újabb szédüléssel, kapkodva megborotválkozott az egyszer használatos, apró borotvával.
EnglishThe familiar roar rose in thunderous echoes from the throats of the Northlanders; and they charged recklessly for the Legion's walled defense.
Az északföldiek ismerős, mennydörgően visszhangzó üvöltéseiket hallatva, szüntelenül támadták a Légió állásait a falakon.
EnglishRecklessly rapid and repeated travel was key to the success of the trick, just as Bobby had outlined it to Frank in the car.
A siker titka ugyanis a folyamatos és villámgyors helyváltoztatásban rejlett, ezt magyarázta Bobby a kocsiban, és úgy tűnik, Frank megértette.
EnglishThey climbed aboard two battered swoops that reminded Luke of the speeder bikes he and his sister, Leia, had ridden so recklessly through the forests on Endor.
Han és Luke alaposan átvizsgálták a hangárt, míg végül találtak két robogót, amilyeneket Leiával használtak az Endor dzsungelében.
EnglishIt seemed for a moment he could not remember how to work the controls of his car, and then he drove it recklessly, stupidly, as if the man were pursuing him.
Egy percig úgy rémlett, elfelejtette, hogy kell vezetni, aztán olyan ostoba vakmerőséggel robogott tovább, mintha a férfi elől menekülne.
EnglishSun did not dispute his commander's thoughts, but he was being extraordinarily confident of his own fleet's power and recklessly unconcerned about the American Air Force's power.
Nem vitatta parancsnoka szavait, de túlságosan bízni látszott a flottája erejében, és veszélyesen alábecsülte az amerikai légierőt.
English'That's true, you were too busy tuning up on your girlfriend to really get the pedal to the metal, but you were driving recklessly, driving to endanger.
- Ez igaz, túlságosan el volt foglalva a barátnőjével ahhoz, hogy ténylegesen padlóig nyomja a gázpedált, viszont figyelmetlenül, másokat veszélyeztetve vezetett.
EnglishRecklessly expending strength because there was nothing to save it for, he bent his knees, doubling his body against the thrust of the water that wanted to keep it stretched.
Erejét könnyelműen a végsőkig megfeszítette, hiszen már nincs mire tartogatnia, behajlította a térdét, hogy megkétszerezze a víz ellenállását.
EnglishAnd she moved back a step, the waltz carrying them almost recklessly fast, so that for a moment she felt light-headed and almost as if she were truly in love.
Miközben a lány egy lépést tett hátrafelé, a valcer üteme szinte könyörtelenül felgyorsult, és egy pillanatra annyira elbódította, mintha valóban szerelmes lett volna.
EnglishFrom his position far to the left, Tay could just make him out, charging into the teeth of the Gnome line, the big bay he rode leaping recklessly through the furrowed rows.
Tay, aki Jerlétől messze balra vágtatott, épp csak láthatta barátját, amint feltartóztathatatlanul száguldó, hatalmas pej paripáján nekitámad a gnóm arcvonalnak.