「premature」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「premature」ハンガリー語 翻訳

EN premature
volume_up
{形容詞}

premature (同様に: early, precocious, premised)
It is premature to speculate today on how they will react to our approach.
Ma korai találgatni, hogyan fognak reagálni a megközelítésünkre.
We are looking at the coordination of employment policies, not premature harmonisation.
A cél a foglalkoztatási politikák koordinációja, nem pedig egy túl korai harmonizáció.
Therefore, it is rather premature to talk of a steady recovery.
Ennélfogva meglehetősen korai a folyamatos javulásról beszélni.
premature (同様に: anticipated, premised)
Every year, smoking leads to the premature death of almost 100 000 Europeans.
A dohányzás évente 100 000 európai idő előtti halálát okozza.
Smoking is the greatest single cause of premature deaths in Europe.
A dohányzás az idő előtti halálozás legfőbb oka Európában.
Together, these conditions are responsible for much suffering and many premature deaths.
Együttesen ezek az állapotok felelnek sok szenvedésért és sok idő előtti halálért.
premature
We are looking at the coordination of employment policies, not premature harmonisation.
A cél a foglalkoztatási politikák koordinációja, nem pedig egy túl korai harmonizáció.
Yes... it might be premature to embark on such a radical programme.
00:29:09.36,00:29:12.52 Talán túl korai még ilyen radikális programba fogni.
However, it would be premature to give an estimate now.
Azonban még túl korai lenne megbecsülni az összeget.
premature (同様に: hasty, impetuous, incautious, precipitate)
I do not think that we can rush into a premature decision about the next step.
Nem gondolom, hogy siettethetnénk a következő lépésről szóló elhamarkodott döntést.
Sadly, this prediction was both over-optimistic and premature - for Europe, at least.
Sajnálatos módon előrejelzése egyszerre volt túl optimista és elhamarkodott, legalábbis, ami Európát illeti.
Elhamarkodott lenne...
premature (同様に: precocious)

"premature"の類義語(英語):

premature

ハンガリー語での"premature"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHe even seemed to hear voices bringing thoughts of premature burial to mind.
Még olyan hangokat is hallott, ami az élve eltemetést juttatta az eszébe.
EnglishStill they are already shopping her about; I find it quite premature.
- Ennek ellenére már próbálják árulni szegény leányt, amit én túl korainak tartok.
EnglishYour heart's already beating like a premature burial victim beating his fists on the lid of a coffin.
A szíve máris úgy ver, mint egy élve eltemetett áldozat ökle a koporsó fedelén.
EnglishGot this head full of curly gray hair, premature, but he wouldn't dare touch it up, you know.
A fejét göndör ősz haj borítja, de tudja, a világért sem festené be.
EnglishThen it seems that my brother was premature in sounding the challenge.
- Akkor úgy tűnik, a bátyám elhamarkodta a kihívást a kürtszóval.
EnglishConsequently, albinos can suffer from sight problems, sunburn, cancer and premature death.
Ezért az albínóknak látási problémáik vannak, leégnek a napon, rákban szenvednek és korán halnak.
EnglishThat was well, for Vraggen wanted no premature disclosure of his plans.
Vraggen ugyanis nem szerette volna, ha a tervei kitudódnak.
EnglishSecondly, we think your words about a crisis exit strategy are premature.
Másodszor, úgy gondoljuk, hogy a válságból kivezető stratégiával kapcsolatos kijelentései elhamarkodottak.
EnglishThe Spanish authorities had been a little premature in announcing this.
A spanyol hatóságok egy kicsit elsiették a bejelentést.
EnglishIt wasn't the subject of premature burial that had done it, and he was wise enough to know it.
Mintha tartana valamitől, és nem merne beljebb lépni mintha attól félne, hogy Paul közelsége megperzseli.
EnglishMr Hoppenstedt quoted from the first debate on the euro, in which the euro was called a premature baby.
Hoppenstedt úr az euróról folytatott első vitából idézett, ahol az eurót koraszülöttnek nevezték.
EnglishHis outing to the Mall the evening before had been premature.
A kirándulás múlt éjjel a Központba korainak bizonyult.
EnglishYou gonna mess around and send me into premature labor.
Összekuszálsz mindent, és a koraszülött osztályra kerülök.
EnglishThe money which I had reckoned upon never came to hand, and a premature examination of accounts exposed my deficit.
Nem kaptam meg azt a pénzt, amire számítottam, és egy váratlan ellenőrzés leleplezte, mit tettem.
EnglishAll things of this earth eventually pass away, but sudden and premature departures are nonetheless disturbing.
E földön minden elmúlik egyszer, de az idő előtt bekövetkező, hirtelen elmúlások mindig zavarba ejtettek.
EnglishBut the sensation was, perhaps, a little premature.
A szenzáció azonban kissé éretlennek bizonyult.
EnglishIn addition, I think your remarks are premature.
Ezenkívül úgy vélem, még koraiak az észrevételei.
EnglishAnd I still maintain that you are premature.
Továbbra is fenntartom, hogy elhamarkodod a dolgot.
EnglishHe's being - just a little - premature.
Egy kicsit éppen csak egy kicsit , korán következtetett.
EnglishHowever, our optimism has turned out to be premature.
Optimizmusunk azonban korainak bizonyult.