EN pioneer
volume_up
{形容詞}

pioneer (同様に: groundbreaking)
It is hypocritical to claim that Europe is a pioneer in the area of social responsibility.
Képmutató azt állítani, hogy Európa a társadalmi felelősségvállalás terén úttörő lenne.
The European Union has shown itself the pioneer of action on climate change.
Az Európai Unió úttörő szerepet vállalt az éghajlatváltozás hatásai elleni fellépésben.
The European Union, too, must be a pioneer in the promotion of social standards.
Az Európai Uniónak is úttörő szerepet kell vállalnia a szociális normák előmozdítása terén.
pioneer
Aztán megkezdődik a pionír munka.
He was the last of the Fairchilds, a pioneering family after which so much in the city was named.
Utolsó sarja volt a pionír Fairchild családnak, akik oly sok mindennek adtak nevet a városban.
There still wasn't heat in the house, and I was trying to keep us warm with fires in the three fireplaces -- like my pioneer ancestors.
A házban még nem volt fűtés, a három kandallóban rakott tűzzel próbáltam melengetni magunkat, mint pionír elődeim.
pioneer
pioneer
pioneer
harcos utász ezred

"pioneer"の類義語(英語):

pioneer

ハンガリー語での"pioneer"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt was said that the European Union is a pioneer in the development of new technologies.
Elhangzott, hogy az Európai Unió az új technológiák fejlesztésének úttörője.
EnglishGalileo, our joint European project, was a pioneer in many respects.
A közös európai projektünk, a Galileo sok vonatkozásban utat tört.
EnglishEurope must prepare its ground well and maintain its role as the pioneer on climate change.
Európának alapos előkészületeket kell tennie, és fenn kell tartania úttörőszerepét a klímaváltozás területén.
EnglishI see it as a pioneer in many respects, including ERA initiatives such as joint programming.
Sok tekintetben úttörőnek tekintem, például az olyan EKT-kezdeményezések tekintetében, mint a közös programozás.
EnglishSo I have the approach of a professional pilot with the respect of a pioneer in front of Mother Nature.
Szóval én rendelkezem egy profi pilóta felfogásával, ötvözve egy felfedező tiszteletével Természet Anyánk felé.
EnglishFred was sent on to Judgment Day as a World War One ace, which he wasn't, and an aviation pioneer.
Fredet bár nem volt az mint első világháborús sztárpilótát és mint a repülés úttörőjét indították el az Ítélet Napja felé.
EnglishMr Solana, we must pioneer a new path to peace, and the European Union, if necessary, must take the lead.
Solana úr! A békéhez vezető új utat kell mutatnunk, és az Európai Uniónak, ha szükséges, ebben át kell vennie a vezető szerepet.
EnglishSlovenia is a pioneer of European unification.
Szlovénia az európai egyesülés úttörője.
EnglishI would like to see Slovenia, in its national interest, also act as a pioneer in connection with the accession of Croatia to the EU.
Szeretném azt látni, hogy Szlovénia, saját nemzeti érdekéből kifolyólag, Horvátország uniós csatlakozásával kapcsolatban is úttörőként cselekszik majd.
Englishto pioneer a cause
English-Pioneer Lodge.
EnglishThe middle-aged sourpuss ground her teeth, snapped her eyes shut, snapped them open and said in one of those angular hardrock pioneer-type voices: Which one?
A középkorú banya fogát csikorgatta, szemét lehunyta, megint kinyitotta, majd megszólalt a vadnyugat meghódítóira emlékeztető, érdes-éles hangon.
EnglishHis father was a first-rate cellist and chess player and horticulturalist, as well as a corporation lawyer and a pioneer in winning civil rights for the black people.
Az apja első osztályú csellista, sakkjátékos és kertészeti szakember volt, emellett jogtanácsos és a néger polgárjogi küzdelmek egyik élharcosa.
EnglishEurope must pioneer a new sustainable economic model, based on lower use of resources, including energy, with greater productivity.
Európának példát kell mutatnia egy új, fenntartható gazdasági modellel, amely a források - ideértve az energiaforrásokat - alacsonyabb mértékű, de produktívabb használatán alapul.
EnglishHe has proved himself on the energy and climate package and he has enabled Europe to become the world's pioneer in the fight against global warming.
Bizonyított az energiaügyi és éghajlat-változási intézkedéscsomag kapcsán, valamint lehetővé tette, hogy Európa élen járjon a globális felmelegedés elleni küzdelem terén.