「Personal Income」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「Personal Income」ハンガリー語 翻訳

「Personal Income」の文脈の例文を見てください。

"Personal Income"に類似した翻訳-ハンガリー語

personal 形容詞
person 名詞
income 名詞
Hungarian
to come 動詞

ハンガリー語での"Personal Income"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe scope of the records they must keep is governed by Annex V to the Personal Income Act.
Az általa vezetendő nyilvántartások körét a személyi jövedelemadóról szóló törvény V. melléklete határozza meg.
EnglishIndeed, in all the Member States, the corporate income tax rate is decreasing at the expense of personal income.
A társaságiadó-kulcs gyakorlatilag minden tagállamban csökken a személyi jövedelem rovására.
EnglishI shall terminate your salary and your personal income.
Beszüntetem a fizetésed és egyéb juttatásaid folyósítását.
EnglishThe accounting and reporting obligations of sole traders are governed by the Personal Income Tax Act.
Az egyéni vállalkozó számviteli és bevallási kötelezettségeit a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozza.
EnglishSecondly, per capita GDP in the new Member States is lower than in the older ones, as is the level of personal income.
Másodszor: az egy főre eső GDP az új tagállamokban alacsonyabb, mint a régiekben, hasonlóan a személyi jövedelemszinthez.
Englishalso voted against increases in personal income taxes, corporate income taxes, federal withholding taxes, and Social Security taxes.
Ugyanakkor a személyi jövedelemadó, a cégjövedelmi adó, a szövetségi adóelőleg és a társadalombiztosítási járulék növelése ellen szavaztam.
EnglishIt will therefore only be possible for the new Member States to harmonise the tax burden once a comparable level of personal income has been attained.
Így tehát csak akkor nyílik az új tagállamoknak lehetőségük az adóterhek harmonizálására, amint elérik a többiekhez hasonló személyi jövedelemszintet.
EnglishWhereas the personal income, on a scale that has been held constant to accommodate for inflation, has more than doubled, almost tripled, in that period.
Míg a jövedelem - azt a skálát tekintve, mely konstans maradt az inflációt kiegyensúlyozandó - ezalatt több mint a duplájára, majdnem a triplájára nőtt.

他の言葉

English
  • Personal Income

他の解釈については、英語-日本語bab.la辞書にクリックしてください。