「open country」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「open country」ハンガリー語 翻訳

「open country」の文脈の例文を見てください。

"open country"に類似した翻訳-ハンガリー語

country 名詞
Hungarian
open 形容詞
Hungarian
dry country 名詞
mother country 名詞
seismic country 名詞
cross country 名詞
Hungarian
cross country 形容詞
Hungarian
foreign country 名詞
old country 名詞
Hungarian
far country 名詞
metropolitan country 名詞
open fault 名詞
open hawse 名詞
open furrow 名詞
open berth 名詞
open river 名詞

ハンガリー語での"open country"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThen they were out in the open country and the needle of the speedometer was rising.
Aztán kiértek a nyílt országútra, és a kilométeróra mutatója egyre jobban kilendült.
EnglishWhat a fool's trick to play in open country!' muttered the horse-dealer.
Hogyan lehet nyílt úton ilyen bolondságra vetemedni! - dörmögött a lócsiszár.
EnglishTree burst wounds hit men where they would never be wounded in open country.
A szétlőtt fák olyan helyen sebesítették meg őket, ahol nyílt területen soha nem sebesültek volna.
EnglishSnowshoes in case we have to walk very far in open country.
Sőt hótalpak is kellenek, mert lehet, hogy sokat kell gyalogolnunk nyílt terepen.
EnglishIf necessary all the millionaires in the country would open their inexhaustible purses!
Bőven vannak milliói, és ha kell, milliárdosai kinyitják kimeríthetetlen páncélszekrényeiket!...
EnglishThat's a lot of open country, but we won't be so easy to find now.
Sokat kell majd utaznunk nyílt terepen, bár egyelőre nem olyan könnyű megtalálni bennünket.
English`Once we hit the open country outside Gouffre Martel it was easy.
Attól kezdve, hogy kijutottunk a Gouffre Martelből, már könnyen ment.
EnglishDoctor Wimmer, you can't risk transporting him through open country.
Dr. Wimmer, nem kockáztathatja meg az átszállítását az országon.
EnglishTo their right, the Dragon's Crease wound its way downward to the open hill country below.
Jobbra tőlük a Sárkány-hasadék kígyózott lefelé a hegyeken át.
EnglishBranches arched overhead; foliage blocked out the sky; the open country was gone and lost to view.
Ágak íveltek a fejük fölött; a lombok eltakarták az eget, és többé nem látták a nyílt vidéket.
EnglishAt once Jill was past the small building, driving through the open gate, reaching the country road.
Jill a kis épület mellett elhaladva kihajtott a nyitott kapun, és elérte a keskeny országutat.
EnglishWe have to get out into open country so that flute and I can sense which way he's going with it.
Ki kell mennünk valami nyílt területre, hogy Furulyával meg tudjuk állapítani, pontosan merre van.
EnglishThe open country lies ahead; why do you tarry and loiter?”
A nyílt vidék itt van előttünk, miért maradozol le folyton?
EnglishNow Bensenhaver relaxed in all this open country.
A veszedelmes világnak szíve szerint való széles látóhatára nyílt előtte.
EnglishWait until you're out in open country and the sun comes up.
Csak addig várj, amíg kiértek a nyílt vidékre, és felkel a nap.
EnglishBy the time Old Sun had dragged himself above the horizon they were in open country, and unpursued.
Mire az öreg Nap fölkúszott a látóhatár fölé, már nyílt terepen vonultak, és senki sem üldözte őket.
EnglishAt last the boulevard had given way to the open country road.
Végül a lakott területet elhagyva kiértek az autóútra.
EnglishFirstly, it is clear with regard to Croatia that the path to membership is already open for this country.
Először is, Horvátország esetében egyértelmű, hogy a tagsághoz vezető út nyitva áll az ország előtt.
EnglishThe situation in the open country is even more difficult.
Az ország nyílt vidékein még bonyolultabb a helyzet.
EnglishI'm an open country sort of guy, Hunnicutt explained.
Magam a nyílt vidéket szeretem magyarázta Hunnicutt.