「onward」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「onward」ハンガリー語 翻訳

EN onward
volume_up
{形容詞}

onward

"onward"の類義語(英語):

onward

ハンガリー語での"onward"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe man in the saddle stroked his elegant beard and spurred his horse onward.
A nyeregben ülő férfi végigsimított elegáns szakállán és megsarkantyúzta lovát.
EnglishHe took them off, stuffed them into an inside pocket, and continued miserably onward.
Levette orráról, bedugta egyik belső zsebébe és elkeseredetten folytatta útját.
EnglishThen it was bucketing onward, now chasing a single pair of relatively fresh tire tracks.
Azután tovább csúszkáltak, most már csak egy viszonylag friss keréknyomot követve.
EnglishTwenty minutes later he returned and led us onward toward the northwest.
Amikor visszajött, közölte, hogy északnyugat felé megyünk, és erre továbbindultunk.
EnglishA few paces onward she spun around again to see if Caladnei was following her.
Pár lépés után ismét megfordult, hogy ellenőrizze, Caladnei követi-e.
EnglishHe gripped the filthy banister, and forced himself onward and upward.
Megragadta a mocskos korlátot, s abba kapaszkodva vonszolta feljebb és feljebb magát.
EnglishOne who has always made correct decisions, from childhood onward.
Egy embert, aki mindig helyes döntéseket hoz, egész életében, gyermekkorától fogva.
EnglishFrom the half-crushed beer can onward, he stalked a new quarry.
Veszély fenyegette Marjorie-t attól a perctől kezdve, hogy belépett a házba.
EnglishSo the drunken squires cursed the shepherd and rode onward.
Az ittas uraságok csúf szidalmakkal illették a pásztort, majd továbblovagoltak.
EnglishHe guessed he would run onward until the Track ended or he died.
Tovább fut, gondolta, amíg az ösvény végére nem ér, vagy el nem pusztul.
EnglishOnward, then, to Spake, which is an island I always take the greatest pleasure in visiting.
Tovább hát Szálára,a szigetre, ahová mindig nagy örömmel látogatok.
EnglishAgain Aillas acknowledged Spirifiume's bounty, and the two rode onward.
Aillas ismét megköszönte Spirifiume kegyét, és lovagoltak tovább.
English'From Friday evening onward, he acted with greater caution, as if he suspected he'd been located.
Péntek estétől óvatosabb lett, mintha gyanította volna, hogy felfedezték.
EnglishWil stretched himself low over Artaq's straining neck and urged the gallant horse onward.
Wil ráhajolt Artaq feszülő nyakára, úgy ösztökélte a bátor lovat.
EnglishOnward they came, like a wave that would sweep across the defenders who waited and leave them buried.
Úgy közeledtek, mint a szökőár, amely hullámsírba akarja söpörni a várakozó védőket.
EnglishAlthough the afternoon was drawing to its close, Sir Tristano continued onward toward Phaidig.
Bár késő délutánra járt, Sir Tristano folytatta útját Phaidig felé.
EnglishShe tottered gamely onward, left arm still out, counting steps under her breath as she went.
Jessie elszántan botorkált tovább, karját előrenyújtva s halkan motyogva számlálta a lépéseket.
EnglishOnward, please, through the connecting door and into the final
A tartály azokra a vastüdőkre emlékeztet, amelyekbe valamikor a polióban szenvedőket zárták.
EnglishHe balanced its weight there, and then slid it on-ward through its sleeve, probing delicately inside the room.
Egyensúlyozott egy darabig, utána kinyúlt a másikkal óvatosan a szoba belsejébe.
EnglishKelly gestured, leading them onward toward the brightly lit jet.
Kelly intett nekik, és a kivilágított repülőgép felé vezette őket.

他の言葉