「on Sunday」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「on Sunday」ハンガリー語 翻訳

EN on Sunday
volume_up

on Sunday
Sunday--I'm going to take Sunday off probably, and...
Vasárnap... valószínűleg a Vasárnap szabad lesz...
Your contact will meet the seller in Chicago on Sunday.
A közvetítőd vasárnap fog találkozni az eladóval Chicagóban vasárnap.
Let me address the financial support package for Greece endorsed last Sunday.
Beszélnék a múlt vasárnap jóváhagyott görögországi pénzügyi mentőcsomagról.

"on Sunday"に類似した翻訳-ハンガリー語

on 副詞
on
Sunday 名詞
Hungarian

ハンガリー語での"on Sunday"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

English'You sound like the nun who gave me catechism lessons every Sunday after mass.'
- Úgy beszél, mint az az apáca, aki katekizmusra tanított a vasárnapi mise után.
EnglishIt is doubtful Antha was ever taken outside the house except to go to Sunday Mass.
Kétséges, hogy a vasárnapi misét leszámítva egyáltalán kivitték valaha is a házból.
EnglishI ran a column on 'Your Garden' in the Sunday Mail for a year in my younger days.
Ifjúkoromban egy évig én írtam a vasárnapi Mail-ben a kertészeti rovatot.
EnglishThats not what Little Billy told my brother Marvin at Sunday school, Liz remarked.
Kicsi Bill nem ezt mondta Marvinnek, az öcsémnek a vasárnapi iskolában szögezte le Liz.
EnglishAll is arranged for the memoirs in a Sunday newspaper to come out immediately.'
- Minden készen áll már, arra, hogy az emlékiratok egy vasárnapi újságban megjelenjenek.
EnglishHis next considered move was to retrieve the Sunday papers from his front porch.
Várni fogom mondta a készülékbe, azután máris behozta a vasárnapi újságokat a verandáról.
EnglishSome hazy fragments that had probably come from Sunday-supplement articles.
Donnának csak felületes ismeretei voltak, leginkább a lapok vasárnapi mellékleteiből.
EnglishTuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
Tuesday - Saturday: 10.00 - 19.00 Sunday, Monday and bank holidays: closed
EnglishWe heard the news in church that Sunday before we could get out of the truck.
Még ki se szálltunk a furgonból az imaház melletti parkolóban, már tudtuk a szórnom hírt.
EnglishI knew that before church on Sunday the ladies would be in an uproar again.
Tudtam, hogy szombaton az istentisztelet előtt megint nagy felzúdulás lesz a nők körében.
EnglishWell, since you won't take my money, how about if I get you some tickets for Sunday's game?
Nos, mivel nem fogadod el a pénzemet,...mit szólnál pár jegyhez a vasárnapi meccsre?
EnglishAnd so here they were, he and Norris Ridgewick, after the longest Sunday in living memory.
S most itt álltak Norris Ridgewickkel talán leghosszabb vasárnapjuk végén.
EnglishEverything normal, with a little Sunday crowd ignoring the students' kermesse.
Minden a legnagyobb rendben, a kisebbfajta, vasárnapi tömeg ügyet sem vet a diák-népünnepélyre.
EnglishAnd I don't think Sunday football-watching and general laziness is the cause.
És nem gondolom, hogy a vasárnapi meccsnézés és a lustaság az ok.
English(GA) Mr President, I heartily welcome the announcement of Kosovo's independence last Sunday.
(GA) Elnök úr, őszintén üdvözlöm Koszovó függetlenségének múlt vasárnapi bejelentését.
EnglishWhat I ought to do is curl up in bed and read the Sunday Times.
Semmi másra nincs szükségem, mint ágyba bújni, és elolvasni a vasárnapi Times-ot.
EnglishShe wore very high heels and huge gold earrings with her red dress on Sunday.
Nagyon magas sarkú cipőt és hatalmas arany karikafülbevalót viselt a piros vasárnapi ruhájához.
EnglishNow he was looking at a full-page ad from the New York Sunday Times travel section.
A New York Sunday Times utazási rovatának teljes oldalt betöltő hirdetésére esett a pillantása.
EnglishIn the Middle Ages, however, they respected Sunday as a day off.
A középkorban azonban tiszteletben tartották a vasárnapot, mint szabadnapot.
EnglishThe priest came; he said Oncle Vervain didn't have to go to Sunday Mass anymore.
A pap meglátogatta, és azt mondta, hogy Vervain bácsinak nem kell többé elmennie a vasárnapi misére.