「often」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「often」ハンガリー語 翻訳

EN often
volume_up
{副詞}

Administering the common agricultural policy is often excessively complicated.
A közös agrárpolitika adminisztratív lebonyolítása gyakran rendkívül bonyolult.
Slovak producers are often criticised with regard to the hygiene of foodstuffs.
A szlovák gyártókat gyakran kritizálják az élelmiszer-higiéniával összefüggésben.
Moreover, the criteria for custody are often not adequately regulated either.
Sőt, gyakran még a fogvatartás feltételei sincsenek megfelelő módon szabályozva.
In addition, their infrastructure is often exceptionally underdeveloped.
Mindemellett az infrastrukturális fejlettségük is sokszor rendkívül alacsony szintű.
Our debates about chemicals are too often conducted on a very irrational level.
A vegyi anyagokról folytatott vitánk túl sokszor irracionális szinten folyik.
We often have problems implementing European internal market legislation.
Az európai belső piaci szabályozás végrehajtása során sokszor akadnak gondjaink.
often (同様に: oftentimes, oft, ofttimes)
Often in the hours that followed Carse found his gaze going up to the afterdeck.
A rákövetkező órákban Carse tekintete gyakorta bóklászott a felső fedélzeten.
He was fastidious about his volumes, and often bickered with Spicer about their care.
Nagyon féltette a köteteit, gyakorta figyelmeztette Spicert, hogy vigyázzon rájuk.
Jawas and Ranats often competed with each other in , the streets of Mos Eisley.
A javák és a ranatok gyakorta vetélkedtek Mos Eisley utcáin.
As the wires and phones themselves improved, they had talked often.
Amióta így tökéletesedtek a vezetékek és a készülékek, sűrűn beszélgettek.
Which hadn't been very damned often, though John remembered wishing for it often enough.
- Vagyis nem túl sűrűn, bár John úgy emlékezett, többször is szerette volna.
Darcy came so often to the Parsonage, it was more difficult to understand.
Nehezebb volt megérteni, miért jár Darcy olyan sűrűn a paplakba.
He has often been associated with the interesting career of Hari Seldon.
Többször kapcsolatba hozták már Hari Seldon igencsak különös karrierjével.
Which hadn't been very damned often, though John remembered wishing for it often enough.
- Vagyis nem túl sűrűn, bár John úgy emlékezett, többször is szerette volna.
I've often thought he must be of Mediterranean extraction.
Többször gondoltam már rá, hogy valószínűleg mediterrán vidékről származik.
often
I've often dandied Robert and little Matilda on my knee.
Jól tudom, hiszen nem egyszer lovagolt Robert és a kis Matilda a térdemen.
often (同様に: several times)

"often"の類義語(英語):

often

ハンガリー語での"often"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThey are often as fearful of the lawyers as they are of the insurance companies.
Többnyire pont annyira rettegnek az ügyvédektől, mint a biztosítótársaságoktól.
EnglishCujo slunk under the porch, where he had often spent hot summer days in the past.
Cujo bekúszott a veranda alá, ahol oly sok forró nyári délutánt eltöltött valaha.
EnglishThey'd drilled it at Hereford often enough, but never with real lives at risk.
Éppen eleget gyakorolták Herefordban, de soha egyikük élete nem múlt még rajta.
EnglishOr suppose the parents released him every so often as a reward for good behavior.
Vagy tegyük fel, hogy a szülei engedték ki néha-néha, jutalmul jó magaviseletéért.
EnglishMore often than not, a baby born with one mutation will, in fact, have two or more.
vanezer gyerek közül legalább egy biztosan hat ujjal jön a világra, ahogyan ő is.
EnglishOnly, he added, it quite often isn't anything to do with the business in hand.
- Csakhogy ez a legtöbbször - tette hozzá - nem függ össze a szóban forgó esettel.
EnglishShe often put her hands on the unicorn when she was sad, or tired, or afraid.
De hát akkor miről beszélnek a legendák, miről szólnak a mesék és a történetek?
EnglishHe said slowly: Yes - I daresay you've got a lot of fortitude - your type often has.
Hát igen... magában aztán van bátorság... ez nem olyan ritka a magafajta nőknél.
English`He's come once too often for me and I'm going to have a word with him, if I can.
- Már nagyon unom, hogy utánunk caplat, s lesz hozzá egy-két udvarias szavam.
EnglishOften he poked his head into Vic's office before leaving if there was a light on.
Nemegyszer bekukkantott még Vic irodájába távozás előtt, ha látta, hogy ég a lámpa.
EnglishAfter he'd left the Zhents, he hadn't seen the point of moving around so often.
Mióta magányos kalandorrá lett, nem látta értelmét, hogy váltogassa a szálláshelyét.
EnglishAnd so, I suppose, they often talk of having Longbourn when your father is dead.
És biztosan sokat emlegetik, hogy övék lesz Longbourn, ha meghal az apátok.
EnglishWhich more often than not turns out to be a pay telephone in a shopping mall.'
Amiről azután legtöbbször kiderül, hogy egy nyilvános telefon valami nagyáruházban.
EnglishMedics on the battlefield are often as courageous as those who carry the guns.
A szanitéceknek ugyanolyan lélekjelenlétre van szükségük, mint a harcosoknak.
EnglishIt is women, often the very elderly or the very young, who are the victims.
Az áldozatok a nők, akik között néha hajlott korúak vagy kisgyermekek is vannak.
EnglishOn special days or occasions it is often the case that people look back at the past.
A kivételes napok, alkalmak során szokás, hogy az ember visszatekintsen a múltba.
EnglishShe might have put her finger on something--old people were often very sharp.
Hátha a néninek mégiscsak sikerült rájönnie valamire az öregek néha nagyon eszesek.
EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
Olyan "mindennapi” emberek ők, akiknek bátorsága és odaadó magatartása egyedülálló.
EnglishThe prices here no doubt forced a lot of clients to check their investments often.
Az itteni árak mellett nem árt rendszeresen ellenőriznie az embernek a befektetéseit.
EnglishHe'd so often worried and wondered about the process, how a person might be corrupted.
Veszélyes, mert a következő kérdés már az lehet: akkor én miért legyek igazságos?

他の言葉