「to my sorrow」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to my sorrow」ハンガリー語 翻訳

EN to my sorrow
volume_up
{副詞}

to my sorrow
to my sorrow
To my sorrow I have been posted to South Ufjland, to service of a most dreary and objectionable, sort.
Legnagyobb sajnálatomra áthelyeztek Dél-Ulflandba egy rendkívül kellemetlen és nehéz feladatra.
I thought that through him I might find a way to crush the Serpent whom I raised from the dust to my sorrow long ago.
Úgy gondoltam, Carse révén módom lesz megtörni a Kígyó hatalmát: a Kígyóét, melyet legnagyobb sajnálatomra én emeltem fel a porból annak idején!...
To my sorrow and shame, however, the Socialist Party, my party, the party in government, voted against the formation of a parliamentary committee of inquiry on 10 January 2007.
Sajnálatomra és szégyenemre azonban, a Szocialista párt, az én pártom, a kormányzó párt, 2007. január 10-én a parlamenti vizsgálóbizottság felállítása ellen szavazott.

"to my sorrow"に類似した翻訳-ハンガリー語

my 所有名詞
Hungarian
my! 間投詞
sorrow 名詞
to sorrow 動詞

ハンガリー語での"to my sorrow"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt was too painful for me to share my sorrow with regard to Amadeo.
Túlságosan fájt volna megosztanom a bánatomat, amelyet Amadeo miatt éreztem.
EnglishI was speechless as I heard the condemnation; my fear, my sorrow lay beyond my reach.
Torkomon akadt a szó az ítélet hallatán; meg nem mondhatom, mekkora volt bánatom és rettegésem.
EnglishOnce again, I would like to express my sorrow for the victims of the demonstration on 21 January.
Ismételten szeretném sajnálatomat kifejezni a januári 21-i tüntetés áldozatai miatt.
EnglishThat will be my loss and sorrow, Elminster told his tankard quietly.
- Az az én keserűségem és gyászom lesz - mondta mintegy a bögréjének.
EnglishHe hated the storm inside himself and he was overcome by my sorrow.
Gyűlölte a benne dúló vihart, és szíven találta a szomorúságom.
EnglishHe stood slowly and turned to face me, smiling at my sorrow and my joy.
Lassan feltápászkodott, és felém fordult, arcán mosoly, mulatott a szomorúságomon, örült az örömömnek.
EnglishI wanted to turn to this woman, and bury my sorrow in her arms.
Erre a nőre vágytam, hogy eltemethessem karjaiba a bánatomat.
EnglishIt is even my sorrow, said he who had befriended him.
- Éppen ez az én bánatom, felelte az elefánt, aki pártfogásába vette.
EnglishThat I have great sadness and continual sorrow in my heart.
Nagy a szomorúságom és állandó a szívem fájdalma.
EnglishOr, to my sorrow, I might find more ineptitude.
Bár az is előfordulhat, hogy újabb szamárságokat találok.
EnglishHe invited my fiance and me to accompany him on Air Force Two to Spain in the hopes that the trip would take my mind off my sorrow.
Azért hívott magával, mert azt remélte, hogy egy spanyol utazás eloszlatja a bánatomat.
English`How you have increased my sorrow, you two strange wanderers from a far country, bearing the peril of Men!
Ti távoli országból jött idegen vándorok, akik magatokra vettétek az emberek veszedelmét, most ugyancsak bánatossá tettetek.
EnglishOf my own sorrow I cannot trust myself to write.
Tulajdon fájdalmamról nem tudok írni.
EnglishMy mother died of sorrow and fear.
English(PL) Mr President, I, too, would like to express my sorrow at the loss of life and to wish those who are ill a quick return to health.
(PL) Tisztelt elnök úr! Én is szeretném kifejezni az életek elvesztése felett érzett szomorúságomat és mielőbbi gyógyulást kívánok a betegeknek.
EnglishAnd yet my sorrow. did not overwhelm me, did not actually visit me, did not make of me the wracked and desperate creature I might have expected to become.
De a fájdalom mégsem lett úrrá felettem, sőt egyáltalán nem éreztem fájdalmat, és várakozásommal ellentétben nem lett nyomorult roncs belőlem.
EnglishShe said that she liked my attic better than her attic, and I knew in my sorrow that I would die in this room, very soon.
Evelyn azt mondta, hogy jobban tetszik neki a padlásszobám, mint a sajátja, engem pedig eltöltött a szomorú tudat, hogy ebben a szobában fogok meghalni, méghozzá nagyon hamar.
EnglishI came here today, first and foremost, to express my profound sorrow, but I must also express my concern - all our concern - for Pakistan.
Ma mindenekelőtt azért jöttem ide, hogy kifejezzem mélységes gyászomat, de kénytelen vagyok hangot adni a Pakisztánért érzett aggodalmamnak - mindnyájunk aggodalmának - is.
EnglishThis I regret; but another person there was at that time whom I have since sought to trace with far deeper earnestness, and with far deeper sorrow at my failure.
S ezt nagyon sajnálom; de azóta még másvalakit is kerestem, sokkal inkább kerestem, mint őt, s mélyebb, sokkal mélyebb szomorúságot érzek, hogy hiába.