「monster」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「monster」ハンガリー語 翻訳

HU

EN monster
volume_up
{名詞}

monster (同様に: monstrosity)
volume_up
szörny {名詞}
I'm the monster, Tad, the old monster, and I'll have you soon, Tad.
A szörny vagyok, Tad, a régi szörny, s hamarosan veled is elbánok, Tad.
The monster was gone, the monster was dead.
A szörny nem volt többé, a szörny meghalt.
But the monster is courting a change in mortal perspective.
Ám a szörny esetleg kísértésbe hozza a halandókat, hogy változtassanak álláspontjukon.

"monster"の類義語(英語):

monster

ハンガリー語での"monster"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishKeepiru waited until the monster had passed, then rose to the surface himself.
Kipiru megvárta, amíg a szörnyeteg elmegy, aztán maga is a felszínre emelkedett.
EnglishIt was embarrassing being accosted in a public drugstore by a two-headed monster.
Kínos, ha egy kétfejű szörnyeteg szólítja le az embert egy zsúfolt drogériában.
EnglishHissing in fury, the monster shambled toward its enemy, massive jaws snapping.
A dühtől sziszegve, hatalmas állkapcsait tátogatva dübörgött a sötét alak felé.
EnglishHe was scared of saying something like, We'll find this bastard thing, this monster.
Félt olyat mondani, hogy: Mi majd megtaláljuk azt a mocskot, azt a szörnyeteget!
EnglishIt seemed to stare at Thad like the black-and-yellow eye of a dead monster.
A zölddel övezett embléma úgy meredt rá, mint halott sárkány fekete-sárga szeme.
EnglishHe looked at the monster on my plate and again wouldn't give me the satisfaction.
Lenézett a tányéromon levő szörnyetegre, de megint nem adta meg nekem az elégtételt.
EnglishShe wanted me to come home and give my milk to a ten-pound monster of a baby.
Queen néni azt akarta, hogy menjek haza, és szoptassak egy tízfontos szörnyeteget!
English'Unless, of course, Douglas Keefer is the sort of monster who likes to cross-dress.'
- Hacsak Douglas Keefer nem olyasféle szörnyeteg, aki szeret női ruhában járni.
EnglishThe two slaves had backed up and were staring at me as if I were a powerful monster.
A két rabszolga hátrált, és úgy bámultak rám, mint egy félelmetes szörnyetegre.
EnglishThey climbed up the throat of the monster till they came to that immense open mouth.
- Én pedig megmutatom, hogy van! - mondta Pinokkió, és haragosan toppantott egyet.
EnglishLife was almost worth living, even for a son of a bitch of a monster like myself.
Majdnem megérte élni, még egy ilyen akasztófa címere szörnynek is, amilyen én vagyok.
EnglishThen the monster broke Jerle's grip, leaped onto the balustrade, and took wing.
A szörnyeteg kitépte magát Jerle markából, felpattant a mellvédre és szárnyat bontott.
EnglishThe door was firmly latched, and since the Monster Words, it never came open.
Az ajtó szilárdan be volt zárva, és a Szörnyűző bevezetése óta nem nyílott ki többé.
EnglishA daughter of hers who was a full-grown woman, a monster in her own eyes.
Mona lányát, egy kifejlett nőt, akit szörnyetegnek tartott még a saját anyja is.
EnglishThere were only seconds left to act before the deadly monster was free again.
Csak másodpercek maradtak a cselekvésre, mielőtt a szörnyeteg kiszabadulna.
EnglishTell them on Earth that it'sss possible to turn a dolphin into a monster.
Mondd meg nekik ott, a Földön, hogy a delfinekből is lehet szörnyeteget csinálni.
EnglishLuke saw that this monster had only one arm; its other ended in a cauterized stump.
Luke észrevette, hogy az állatnak csak egy karja van, a másik csupán csonk.
EnglishIt was a monster of a weapon, as much for battering as for slashing or piercing.
Monstrum egy fegyver volt, egyaránt alkalmas ütésre, vágásra, szúrásra.
EnglishRed hair is the worst, and a sixth finger the second, and a monster's height, the third.
A veres haj az első, a hatodik ujj a második, a szörnyeteg magasság a harmadik.
EnglishThe monster was gone as if it had never beenbut the alleyway seemed changed.
A szörnyeteg eltűnt, mintha nem is létezett volna, de a sikátor valahogy megváltozott.