「merit」の英語-ハンガリー語辞書


という意味ですか merít
EN

「merit」ハンガリー語 翻訳

volume_up
merit {名詞}

EN merit
volume_up
{名詞}

merit (同様に: desert, excellence)
volume_up
érdem {名詞}
I do not wish to go into the question of merit just now.
E pillanatban nem kívánok kitérni az érdem kérdésére.
I will appoint on merit and nothing else.
A kinevezésekre kizárólag érdem alapján kerül majd sor.
To yield readily - easily - to the persuasion of a friend is no merit with you.
- Az ön szemében tehát nem érdem, ha valaki könnyen készségesen enged barátja rábeszélésének.
merit (同様に: ace, distinction, eminence, excellence)
None of that, however, can take precedence over the criteria of merit and professional excellence.
Ez azonban nem élvezhet elsőbbséget az érdemek és a szakmai kiválóság kritériumaival szemben.

"merit"の類義語(英語):

merit

ハンガリー語での"merit"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishThe steps leading down from the temple are impressive and perhaps merit a visit.
A templomból vezető hosszú lépcsősor igen lenyűgöző, és megér egy látogatást.
EnglishWhy is it that when we are talking about quotas, someone always brings up merit?
Miért van az, hogy amikor a kvótákról beszélünk, valaki mindig felhozza az érdemeket?
EnglishThis text has the merit of proposing solutions for radically rethinking this policy.
A szöveg érdeme, hogy a politika radikális felülvizsgálatára tesz javaslatot.
EnglishIt is to his merit that the outcome, following conciliation, is so well-balanced.
Az ő érdeme, hogy az egyeztetést követő eredmény olyan kiegyensúlyozott.
EnglishTherefore, not only is the working method important, but so is the merit.
Ezért nem csak a munkamódszerek fontosak, hanem a munka tényleges tartalom is.
EnglishIt was a crude painting with little merit except the doubtful one of old age and dirt.
Kidolgozatlan festmény volt, csupán az idő és a kosz kölcsönzött neki kétes értéket.
EnglishThey deserve the opportunity to show their merit during the accession process.
Megérdemlik, hogy a csatlakozási folyamat során megmutassák érdemeiket.
EnglishI separated myself from that company, permitting her to acquire merit by gifts.
Megváltam ettől a társaságtól és megengedtem nekik, hogy ajándékokkal szerezzenek érdemeket.
EnglishHe was mentioned, but the day's rather dull play didn't merit much space.
Ugyan tettek róla említést, de az aznapi visszafogott játék nem kapott túl sok helyet.
EnglishThe concern expressed in Amendments 11 and 12 about events in Lhasa also merit observation.
A lhasai eseményekkel foglalkozó 11. és 12. sz. módosítások is figyelmet érdemelnek.
EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Nagy érdeme, hogy a gazdálkodók szempontjából vizsgálja a kérdést.
EnglishI am foul-faced and a hillwoman, but, as thy talk goes, I have acquired merit.
Rút képű vagyok és ráadásul hegyi asszony, de ahogyan ti szoktátok mondani, érdemet szereztem.
EnglishThey shall be pledges of your conduct, to be returned later, if you merit them.'
A viselkedésed zálogául, hogy majd visszakapd, ha rászolgáltál.
EnglishThe report has merit and addresses many of the concerns we all share.
A jelentés kétségtelen érdemekkel bír, és mindannyiunk által osztott aggályokat érint.
EnglishBut carefully, out of circumstance, and on merit, and out of loneliness.
Nagy gonddal, figyelembe véve a körülményeket, az érdemet és a magányt.
EnglishThe report has merit, and it addresses many of the concerns we all share.
A jelentés dicséretes, és számos olyan kérdéshez szól hozzá, amely mindannyiunkat aggaszt.
EnglishMontenegro should be judged solely on merit, facts and achievements.
Montenegrót pusztán csak az érdemei, a tények és az eredmények alapján kell megítélni.
EnglishI am simply saying that a whole series of issues merit responses.
Egyszerűen csak annyit mondok, hogy mindezekre az ügyekre érdemes reagálnunk.
EnglishAlso, the post-EIA stage should merit closer attention: it is frequently neglected.
A KHV utáni fázisra is fokozottabb figyelmet kell fordítani, ugyanis ezt gyakorta elhanyagolják.
EnglishThe issue does not merit protracted wrangling, and it is high time it was brought to a conclusion.
A kérdés nem érdemli meg az elhúzódó civakodást, és legfőbb ideje, hogy lezárjuk.

他の言葉