「lobe」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「lobe」ハンガリー語 翻訳

volume_up
lobe {名詞}

EN lobe
volume_up
{名詞}

1. 通常

lobe (同様に: dewlap)
volume_up
lebernyeg {名詞}

2. 解剖学

lobe (同様に: earlobe, earlobes)
volume_up
fülcimpa {名詞}
His broken nose, tough features with missing ear lobe, were not calculated to impress a court.
Törött orra, durva vonásai meg a hiányzó fülcimpa nem nyerték meg különösebben a bíróság tetszését.
I could see that particularly beautiful place right below his ear, that special measure between the back of the neck of a human and the lobe of his ear, which has so much to do with male beauty.
Láttam azt a különösen szép részt a füle alatt, a nyak töve és a fülcimpa között, amelynek aránya jelentősen meghatározza a férfiszépséget.

ハンガリー語での"lobe"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishAnd he studied Alzheimer's patients that had frontal temporal lobe dementia.
Alzheimer kóros betegeket tanulmányozott, akiknek homloklebeny demenciájuk volt.
EnglishSince all these reinfections, he's developed a spot on the parietal lobe of the brain.
Az állandó újrafertőződéstől keletkezett az agyában, a falcsonti lebenyen egy folt.
EnglishAnd in particular, one area of the temporal lobe is called the fusiform gyrus.
A temporális lebenynek ezt a részét pedig fusiform gyrus-nak nevezik.
EnglishThe problems were all being caused by a small mass in the prefrontal lobe.
És mindezt egy kis darab szövetanyag okozta a prefrontális agyféltekében.
English...a normal person's brain pattern changes, their frontal lobe reacts.
Egy normális ember viselkedése megváltozik, a homloklebeny reakciója miatt.
EnglishYou're thinking it's temporal lobe difficulty, some crap like that.'
Azt gondolja, hogy a homloklebeny problémája, vagy valami hasonló zöldséget.
EnglishThe autopsy report had both bullets going through the frontal lobe.
A hallottkém jelentése szerint mindkét esetben az elülső agylebenyt lőtte át.
EnglishThe spot that showed up on the boy's parietal lobe about six weeks ago.
- A folt, ami a fiú falcsonti lebenyén jelent meg úgy hathéttel ezelőtt.
EnglishWe shouldn't see any of those or the other behemothaurs because we're so low in the lobe.
Hogy értelmes lényeknek tekinthetjük-e ket vagy sem, az persze kérdés.
EnglishIn temporal lobe, that's extremely common, and can last for days or even weeks.
A temporális lebeny betegségénél ez meglehetősen gyakori, és napokig vagy akár hetekig is eltarthat.
EnglishHe felt the edge of a lobe of a sonic beam pass just above him, without hitting him broadside.
Akki érezte egy hangnyaláb végét elhaladni maga fölött, de nem ért hozzá.
EnglishHe was talking to a man next to him who had a broken nose and the lobe of his right ear missing.
A mellette ülő betört orrú férfival beszélgetett, akinek hiányzott a jobb fülcimpája.
EnglishIn answer, Reich drew the arrow back to the lobe of his ear and held the point on Hassop's body.
Válaszképp Reich szeméhez emelte a felhúzott íjat, és megcélozta Hassopot.
EnglishI can't determine occipital lobe swelling without a complete MRl.
Nem tudom meghatározni az agylebenynövekedés okát a komplett MRI nélkül.
EnglishWell, we still think it's temporal lobe, Klein answered, and---
Nos, még mindig a temporális lebenyre gondolunk válaszolta Klein , és...
EnglishWhen images are formed, a higher part of the visual cortex is involved in the temporal lobe.
Mikor alakok formálódnak, a vizuális cortex egy magasabb része is bevonódik a temporális lebenyben.
EnglishThe obligatory diamond earring sparkled from the proper left lobe.
A szinte kötelező jellegű gyémánt fülbevaló ott csillogott a megfelelő helyen: a bal fülcimpában.
EnglishThe day before yesterday he had seen another one, on his neck this time, below the lobe of his left ear.
Tegnapelőtt újabb sebet talált, ezúttal a nyakán, a bal fülcimpája alatt.
EnglishShe laughed, reached up with her other hand to pull his head down and bit him on the ear-lobe.
Jacqueline felkacagott, és a kezével magához húzta Saint-Clair fejét, hogy a fülcimpájába harapjon.
English'The nearest Portal to where we are now is the Ninth Tropic of Inclination Secessionary Portal, Present lobe.
A legközelebbi portál a kilences számú meridiángörbületi kilépportál, jelen gömbfél.