「loathing」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「loathing」ハンガリー語 翻訳

EN loathing
volume_up
{名詞}

loathing (同様に: animosity, animus, hate, hatred)
She was unprepared for the feelings of fear and loathing which washed over her.
A rettegés és a gyűlölet váratlanul hullámzott át rajta.
Laura was briefly overwhelmed with loathing for Dylan.
Laurában szétáradt a gyűlölet Dylan iránt.
'The Germans,' I say, and feel waves of loathing.
A németek, mondom, és elönt a gyűlölet.
loathing (同様に: abhorrence, abomination, disgust, distaste)
volume_up
undor {名詞}
undor fogja el
He would look at them and the self-loathing would back up his throat in a bitter wave, even stronger than the taste of beer and cigarettes and martinis--martians, as Al called them.
Jack nézte őket, és elfogta az undor önmaga iránt, ez a keserű íz a torkában még a sör, cigaretta és martinik a marslakók, ahogy Al hívta őket ízét is elnyomta.
loathing (同様に: abhorrence, abomination, detestation, disgust)
volume_up
utálat {名詞}
utálat fogja el
loathing (同様に: aversion, distaste, horror, repulsion)
volume_up
irtózás {名詞}
loathing (同様に: contempt, disdain, scorn, flout)
volume_up
megvetés {名詞}
loathing (同様に: distaste, horror, nausea)

"loathing"の類義語(英語):

loathing

ハンガリー語での"loathing"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishHe stared with hatred and loathing at the statues of the saints, at the tabernacle.
Mélységes utálattal és gyűlölettel meredt a szentek szobraira, a szentségtartóra.
EnglishThe templar picked himself up out of the dirt and glared at Rokan's back with loathing.
A lovag feltápászkodott a piszokból, és gyűlölettel nézte a távozó alak hátát.
EnglishI pushed back my manuscript with loathing, got up and looked at my watch.
Undorodva ellöktem magamtól a kéziratot, felálltam és az órámra pillantottam.
EnglishI could, however, see that his face was deadly pale and filled with horror and loathing.
Azt azonban jól láttam, hogy arca halottsápadt, s undort és rettegést tükröz.
EnglishThere is a purity to his loathing for the universe that is quite spiritually advanced.
Van valami szellemileg haladó tisztaság az univerzum iránti megvetésében.
EnglishRoh looked down at the stones and up again, his face drawn in loathing.
Azt beszélik, hogy ő is qujal, és nem öregszik, ugyanúgy mint Thiye Hjemur.
EnglishWhen Robert came down, he was nauseated by fear and self-loathing.
Amikor Robert lejött a fáról, hányinger fogta el az önútálattól és a félelemtől.
EnglishI cannot tell you the loathing and horror with which this insignificant-looking man inspired me.
Leírhatatlan undorral és rettegéssel töltött el ez a jelentéktelen külsejű ember.
English'For his works fill the heart with loathing; but my heart was filled with grief and pity.'
- Az ő műve undorral tölti el a szívet, de az én szívem gyásszal és szánalommal telt meg.
EnglishThere was more than a trace of guilt and self- loathing in her voice and face, and she knew it.
Tudta, hogy arca és hangja többszörösen is elárulja a lelkifurdalást és az önutálatot.
EnglishIf she felt nothing for the child but loathing, why then did she keep it for so long?
Ha azonban valóban csak gyűlöletet érzett az anya, akkor miért tartotta őt magánál olyan sokáig?
EnglishThe expression of loathing on his face finally turned the trick: Thad was suddenly infuriated.
Megvető arckifejezése végre megtette a magáét: Thad hirtelen feldühödött.
EnglishFeeling utterly ineffectual, loathing his powerlessness, Dan headed toward the door.
Dan tehetetlenül, erőtlenségét megvetve elindult az ajtó felé.
EnglishJaxart spat in loathing and said, She's wantoning with the lover hidden in her cabin.
-Jaxart megvetően köpött, és így folytatta: - A szeretőjével hentereg, őt rejtegeti a kabinjában!
EnglishWhy does shame and self-loathing become cruelty to the innocent?
Miért olyan gyakori, hogy az ártatlanokon verjük le a szégyenünket és az önutálatunkat?
EnglishIn an ugly dim flash, I remembered my mother's loathing, the touch of my mouth on her nipple.
Ronda, szennyes lobbanásban jött vissza anyám gyűlölete, mellbimbójának érintése a számban.
EnglishHe bound himself together with his will, fused his fear and loathing into a hatred, and stood up.
Azonosította magát akaratával, félelmét és undorát gyűlöletté olvasztotta össze, felállt.
EnglishOnce again he crossed himself, and then he and his companions turned away in horror and loathing.
Keresztet vetett ismét, aztán társaival borzadva, iszonyodva vonult el.
EnglishThe stranger passed the photographs to his companions, who studied them with equal loathing.
- Az idegen továbbadta a fotókat a kísérői nek, akik ugyanolyan gyűlölettel nézték végig azokat.
EnglishShe had no words for the loathing inside her for the old woman.
Nem voltak szavai a gyűlöletre, amelyet az öregasszony iránt érzett.

他の言葉