「to live」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「to live」ハンガリー語 翻訳

volume_up
live {名詞}
HU
EN

to live [lived|lived] {動詞}

volume_up
to live (同様に: to breathe, to exist, to subsist)
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Napjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
80% of European citizens live in towns and 40% live in cities.
Az európai polgárok 80%-a városokban, 40%-a nagyvárosokban él.
Civilians continue to suffer unbearably and live in poverty.
A civil lakosság elviselhetetlen szenvedésnek van kitéve és szegénységben él.
My sister is going to live in the backyard, with her husband, in the pool house.
A nővérem a férjével együtt lakik majd velünk az udvari kisházban.
Today nearly 100 million people live in prefabricated buildings.
Ma közel 100 millió ember lakik előre gyártott épületekben.
He now remembered that Reggie didn't live there; she was above the garage.
Már emlékezett rá, hogy Reggie nem itt lakik; az ő szobája a garázs fölött van.
to live (同様に: to be, to exist)
We need to consider what kind of Europe we want to live in, because total security does not exist.
Mérlegelnünk kell, miféle Európában akarunk élni, mert tökéletes biztonság nem létezik.
I live in a region where terrorism exists.
Olyan helyek élek, ahol létezik a terrorizmus.
Okay, we have to ask ourselves, are we willing to live in a world with slavery?
Fel kell tennünk a kérdést, hogy hajlandóak vagyunk-e olyan világban élni, ahol létezik a rabszolgaság?
NO - You can continue to live in Austria because you've been legally resident there for 5 years.
NINCS – Ön Ausztriában maradhat, mert teljesíti azt a feltételt, hogy 5 éve folyamatosan és jogszerűen ott tartózkodik.
There was a touch of the fey, of the elfin, about her, as though she lived in the human world by courtesy and could leave it any time she chose.
A lányba szorult egy kevés a lidércekből, tündérekből; olybá tűnt, szívességből tartózkodik csak az emberek világában, melyet elhagyhat, mihelyt kedve tartja.
If you have lived legally in another EU country for 5 years continuously - as a student - you automatically acquire the right of permanent residence there.
Ha Ön öt éven át megszakítás nélkül és jogszerűen tartózkodik diákként valamelyik uniós országban, automatikusan jogot szerez arra, hogy huzamos ideig ott tartózkodjon.

ハンガリー語での"to live"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishOf the 78 million citizens who live at risk of poverty, 19 million are children.
A szegénység által veszélyeztetett 78 millió polgár között 19 millió a gyermek.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishMy name is Lindsay Marriott and I live at 4212 Cabrillo Street, Montemar Vista.
Lindsay Marriott a nevem, Montemar Vistában lakom, a Cabrillo Street 4212 alatt.
EnglishIf thereafter he allowed her to live, hers would be a life of greater suffering.
Victor, aki azután csakis azért tartaná életben, hogy minél többet szenvedjen.
English'Well, think about it,' I said, 'because you're going to have to live with it.'
- Nos, gondolkodj el rajta - mondtam -, mert ezzel kell majd leélned az életedet.
EnglishI cannot live without this beauty, I said suddenly, though I had meant to wait.
Nem élhetek e nélkül a szépség nélkül! mondtam hirtelen, pedig hallgatni akartam.
EnglishWell because we live in an age where there are lots and lots of Norden bombsights.
Nos, mert olyan korban élünk, ahol rengeteg és rengeteg Norden célzókészülék van.
EnglishBhelliom shrieked, and he could feel it writhing in his hand like a live snake.
A Bhelliom felsikoltott, és Sparhawk érezte, hogy kígyóként tekereg a kezében.
EnglishOh, you'd have to live with him to really know how mad he is, she replied airily.
Ó, élt volna csak vele, mindjárt tudná, mennyire őrült felelte Mimi könnyedén.
EnglishIt is hard to imagine the way in which these people live in some European capitals.
Nehéz elképzelni, hogy némelyik európai fővárosban hogyan élnek ezek az emberek.
EnglishGelmar asked, When did the Wandsman ever live who would not lie if it suited him?
Élt-e valaha is olyan botos, aki ne hazudott volna, ha az érdeke úgy kívánta?
EnglishThis is really just about the facts of this economic moment that we live in.
Ez tényleg csak tényeken alapszik ebben a gazdasági pillanatban, amelyben élünk.
EnglishYou could give an entire talk about the creatures that live in the mid-water.
Egy egész beszédet lehetne mondani a középső vízrétegekben élő teremtményekről.
EnglishNo sailor who had lived or would ever live discounted the seas hungry depths.
Egyetlen valaha élt vagy még élő tengerész sem becsüli le a tenger éhes mélyét.
EnglishWe live in the age of the sorcerer and his power threatens to consume us all!
A Boszorkánymester korában élünk, és ereje pusztulással fenyeget valamennyiünket!
EnglishIt would destroy her youth, the youthful, sexless world in which she chose to live.
Elveszítené vele az ifjúságát, az ifjúi, nem nélküli világot, amiben eddig élt.
EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Napjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
EnglishWhat do I care whether I live in a city which builds its own merchant fleet?
Mit számít az nekem, ha a város, ahol élek, maga építi a kereskedelmi flottáját?
EnglishDo people not have the right to choose where in the world they want to live?
Nincs az embereknek joguk eldönteni, hogy a világ mely pontján szeretnének élni?