「injustice」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「injustice」ハンガリー語 翻訳

EN injustice
volume_up
{名詞}

injustice (同様に: inequity, unfairness, wrong, wrongdoing)
Disconnecting people from the energy supply is a question of social injustice.
Az emberek energiaellátásról történő lekapcsolása társadalmi igazságtalanság.
The European Parliament ought to range itself against such injustice.
Az Európai Parlamentnek fel kellene vérteznie magát az ilyen igazságtalanság ellen.
As a governing body, we must do something to correct this injustice.
Irányító szervként tennünk kell valamint ezen igazságtalanság orvoslására.

"injustice"の類義語(英語):

injustice
justice

ハンガリー語での"injustice"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFor the South Tyroleans, this is a daily reminder of an injustice suffered.
A dél-tiroliakat ez nap mint nap emlékezteti az elszenvedett igazságtalanságra.
EnglishIt is a deeply human problem: in fact, the biggest social injustice Europe has.
Ez mélyen emberi probléma: valójában a legnagyobb szociális méltánytalanság Európában.
EnglishBut you spoke entirely as if these people had been victims of God's injustice.
- De te kizárólag olyan emberekről beszéltél, akik Isten igazságtalanságának estek áldozatul.
EnglishBut if our injustice commend the justice of God, what shall we say?
De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát?
EnglishNow, driving through placid Burbank, he seethed with a sense of injustice, treachery.
Joe tudta, a zsigereiben érezte, hogy van ebben az egészben valami, ami förtelmesen bűzlik.
EnglishAnd if you want to put an end to cruelty and injustice, you must take me farther on.
És ha véget akar vetni a kegyetlenségnek meg az igazságtalanságnak, tovább kell engem vinnie.
EnglishI firmly believe that this injustice must be eliminated as soon as possible.
Határozott meggyőződésem, hogy ezt az igazságtalanságot a lehető leghamarabb meg kell szüntetni.
EnglishWhat they see are 'inequalities, a feeling of injustice, insecurity'.
Ők egyenlőtlenséget, igazságtalanságot éreznek, és a biztonság hiányát.
EnglishTo our Cypriot colleagues we understand the pain of injustice you feel.
Ciprusi kollégáinknak jelezném, megértjük az önök által érzett fájdalmat és igazságtalanságot.
EnglishThe fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
A mai Pakisztánban durva, kegyetlen a sorsa annak a polgárnak, aki szembeszáll az igazságtalansággal.
EnglishHow and when will this injustice and inequity be eliminated?
Hogy és mikor fogják ezt az igazságtalanságot és jogtalanságot felszámolni?
EnglishTake this sword, my king, Viviane said, and bear it injustice.
- Vedd ezt a kardot, királyom - Mondta Viviane -, s viseld igazságosan.
EnglishThis is leading to a social explosion and comprehensive injustice.
Ez szociális robbanáshoz és általános igazságtalanságokhoz vezet.
EnglishIt was not, primarily, the injustice of it that disturbed him: he accepted that after the first shock.
Nem a felismert tény igazságtalansága zavarta meg: azt az első megdöbbenés után elfogadta.
EnglishIf she had committed some flagrant act of injustice, the victim would have borne it in silence.
Ha Vauquer-né égbekiáltó igazságtalanságra vetemedik, áldozata azt is zokszó nélkül eltűrte volna.
EnglishThe Beneš Decrees absolutely cannot legitimise injustice.
A Beneš-dekrétumok semmilyen körülmények között nem legitimizálhatják az igazságtalanságot.
EnglishA cruel injustice was perpetrated against a Member of the European Parliament and you remain silent.
Durva igazságtalanságot követtek el az Európai Parlament egyik tagja ellen, és Önök hallgatnak.
EnglishIt was not heartbroken rage against injustice that froze me.
Már magamtól megtanultam, hogy jó barátként gondoljak a halálra.
EnglishAnd delivered just Lot, oppressed by the injustice and lewd conversation of the wicked:
Ugyanakkor megmentette az igaz Lótot, aki ezeknek a gonoszoknak kicsapongó életmódja miatt annyira szenvedett.
EnglishA childs sense of injustice is ever self-serving, Hull.
A gyermekek igazságérzetét mindig az önös érdekek vezérlik, Hull.

他の言葉