「injection」の英語-ハンガリー語辞書

EN

「injection」ハンガリー語 翻訳

EN injection
volume_up
{名詞}

injection (同様に: jab, shot)
volume_up
injekció {名詞}
After the injection, the patient's breast is placed between the detectors.
Az injekció után a páciens mellét a detektorok közé helyezzük.
An injection might have been more plausible, if he had received any kind of injection.
Egy injekció az már hihetőbb, kapott bármilyen injekciót.
Popov thought back to his injection at Killgore's hands.
Popovnak eszébe jutott az az injekció, amelyet Killgore-tól kapott.
injection (同様に: quenching, vaccination, inoculation)
volume_up
oltás {名詞}

"injection"の類義語(英語):

injection

ハンガリー語での"injection"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishFinally he drew back the unconscious man's sleeve and gave him an injection.
Végül feltűrte az eszméletlen férfi kabátja ujját, és injekciót adott neki.
EnglishApparently, a doctor at the biological institute in Dresden has a simple injection.
Valójában a drezdai biológiai intézet egyik orvosa kidolgozott egy egyszerű injekciót.
EnglishA tiny puncture mark on her wrist is the only sign of the fatal injection that killed her.
Ez az egyszerű tény megoldja a kérdést, amely egész idő alatt nem hagyott nyugton.
EnglishThe internist nodded and prepared an injection of fifty milligrams of Thorazine.
A belgyógyász bólintott, és előkészített egy ötven milligramm Thorazint tartalmazó injekciót.
EnglishActually, you would not need the injection, just the papers to say that you had had it.
Valójában nem lesz szükség az injekcióra, csak a papírra, hogy megkaptad.
EnglishIn Eastern Europe, the main route of transmission was via drug injection.
Kelet-Európában a fertőzés legfőként kábítószeres injekciók útján terjed.
EnglishDamn it, Gording, there was no kind of injection except that cat-tail bite!
A pokolba is, Gording, semmi más injekciót nem kaptam, kivéve azt a macskafarok harapást!
EnglishHe fetched his medical bag to the window and quickly began to prepare an injection.
Az ablakhoz vitte az orvosi táskáját, és gyorsan hozzálátott, hogy előkészítsen egy injekciót.
EnglishThen My Ford, she wondered, have I given this one its sleeping sickness injection, or haven't I?
Aztán: Ó, Fordom tűnődött , most beadtam ennek az álomkórszérumot vagy sem?
EnglishBut if there had been, it was known that she had been given a hypodermic injection that night.
De ha felboncolták volna is, tudott dolog volt, hogy injekciót kapott azon az éjszakán.
EnglishOne of them rolled her sleeve up, and bringing out a hypodermic syringe gave her an injection.
Az egyik férfi feltűrte ruhájának az ujját, fecskendőt vett elő és injekciót adott neki.
EnglishWithin hours of injection, he developed the ability to start fires with the power of his mind.
A befecskendezés után néhány órával már képes volt lángba borítani bármit az akaratával.
EnglishAn injection would be futile, producing only coma or death.
Semmire sem megy az injekcióval, hisz az öregember kómába esne vagy meghalna tőle.
EnglishMoi administered an intravenous injection of a strong broad-spectrum antibiotic.
Moi doktor széles spektrumban ható, antibiotikumokat tartalmazó intravénás injekciót adott a gyereknek.
EnglishIt is also important to see this injection of money as a one-off.
Fontos továbbá annak megértése, hogy itt egyszeri összegről van szó.
EnglishAnother injection erases everything back to the marker.
A következő fecskendezéskor pedig, kitöröl minden fennmaradt részt az előző pontig.
EnglishHis voice was way deep, still dragging some remnants of the bass injection.
A hangja mély volt, még benne rezgett a basszusinjekció.
EnglishGas-chromatograph fitted with automatic headspace sampler or with facilities for manual sample injection.
Gázkromatográf, automata headspace mintavevővel vagy kézi mintabefecskendezővel ellátva.
English`Mr Curry, do you have any idea what might have been in the injection?'
Mr. Curry, nem sejti véletlenül, mi volt az injekcióban?
EnglishFloyt carefully set the tip of a styrette to his shoulder and gave himself an intramuscular injection of stimulant.
Floyt egy injekcióstűt szúrt a vállába, és izomközi serkentőt nyomott be magának.

他の言葉