EN inhumanity
volume_up
{名詞}

inhumanity (同様に: atrociousness, atrocity)
The Frye family history was an unrelievedly grim tale of man's inhumanity to man.
A Frye család históriája az embertelenség iskolapéldája volt.
It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
Az emberiség - és az embertelenség - történelmének fontos részévé vált.
The European Parliament should have an interest in castigating such inhumanity in all its permutations.
Az Európai Parlamentnek érdeke kell hogy legyen, hogy elítélje az ilyen embertelenség minden formáját.
inhumanity (同様に: atrociousness, atrocity, barbarism, barbarity)
We can merely shout in rage against this form of brutality, this form of inhumanity.
Mindössze annyit tehetünk, hogy dühösen kiabálunk a kegyetlenség és embertelenség e formája ellen.
inhumanity (同様に: barbarity, gothicism)
inhumanity (同様に: bestiality, brutality, brutishness)
inhumanity (同様に: bluntness, brutality, coarseness, crassness)
volume_up
durvaság {名詞}
inhumanity (同様に: brutality, savageness)
inhumanity

"inhumanity"の類義語(英語):

inhumanity
humanity
inhuman

ハンガリー語での"inhumanity"の使い方

この文章は外部ソースを参照したもので、正しくないかもしれません。bab.laはその内容については責任を負いません。詳細なインフォメーションについては、##こちらと##を参照してください。

EnglishIt was the inhumanity of Inspector Brill that was so paralyzing.
A felügyelőben azt találta félelmetesnek, hogy hiányzott belőle minden emberi vonás.
EnglishSuch inhumanity should be condemned universally.
Az ilyen embertelenséget az egész világon el kellene ítélni.
English(HU) A Germany divided in two was the most tangible symbol of the absurdity and inhumanity of a bipolar world.
(HU) A kettéosztott Németország volt a legérzékletesebb jelképe a kétpólusú világ abszurditásának és embertelenségének.
English(EL) Madam President, the proposal for a directive is unacceptable and cynically conceals the real inhumanity of the EU and its policy.
(EL) Elnök asszony, ez az irányelvjavaslat elfogadhatatlan, és cinikus módon elrejti az EU és politikája valódi embertelenségét.
English(ES) Madam President, I believe that Lampedusa has become a symbol of the inhumanity of the European Union's immigration policy.
(ES) Elnök asszony, azt gondolom, hogy Lampedusa az Európai Unió bevándorlási politikáját jellemző embertelenségnek a szimbólumává vált.
EnglishAfter visits to Oswiecim, Yad Vashem or the Holocaust Museum in Washington DC, you are always shocked by the inhumanity of the Holocaust perpetrators.
Az Oswiecimben, Yad Vashemben vagy a washingtoni Holocaust Museumban tett látogatást követően az embert megrázza a holokauszt elkövetőinek embertelensége.
EnglishBy contrast with the inhumanity of that block of flats I began almost to have a kindly feeling for the faded Victorian gentility of Wilbraham Crescent.
A bérházak nem emberszabású jellege mellett csaknem halvány szeretet ébredt bennem a Wilbraham Crescent megfakult, viktoriánus hangulatú csúnyasága iránt.
EnglishThe competition for the three places allocated to urgency debates is the best indication of man's continued inhumanity to man.
A sürgősségi vitákra engedélyezett három helyért mindig "versengés” folyik: talán ez mutatja a legjobban, hogy az ember folyamatosan kegyetlenségeket követ el embertársaival szemben.
English. - This resolution tragically reminds us that 'Man's inhumanity to man' is not something that ended after the Holocaust of World War II.
írásban. - Ez az állásfoglalás tragikus emlékeket idéz fel, arra emlékeztetve bennünket, hogy az "ember embertelensége” a II. világháború holokausztjával nem ért véget.
EnglishThe picture is a comment, I suppose, but certainly a bland one, on man's festive inhumanity to men even into what to John Rettig were modern times.
A kép alighanem kommentár, de minden bizonnyal szenvtelen kommentár embernek ember iránti ünnepélyes embertelenségéről még a John Rettig által modernnek tartott időkben is.
EnglishLast year, ladies and gentlemen, both you and the whole of Europe were reminded of the inhumanity of totalitarian ideology by Edvīns Šnore's film 'A Soviet Story'.
Hölgyeim és uraim, tavaly önöket és egész Európát is emlékeztette a totalitárius ideológia embertelenségére Edwins Šnorének az "Egy szovjet történet” című filmje.